Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Leen Gysen.

Elke crisis stemt na de grote emoties en paniek uiteindelijk tot nadenken. COVID-19 heeft de creatieve sector en de culturele economie resoluut in het midden van het debat over essentiële activiteiten geplaatst. Plots werd pijnlijk duidelijk hoe belangrijk onze creatieve en culturele actoren zijn voor de mentale gezondheid en weerbaarheid. Nu komt het er nog op aan hun economische meerwaarde en tewerkstellingspotentieel niet alleen te herkennen, maar ook te erkennen. Academici en onderzoeksinstellingen spelen een cruciale rol in het meten, monitoren, (internationaal) benchmarken en analyseren van successen en mislukkingen in de creatieve industrie. En dat gebeurde de laatste jaren steeds meer en beter. Betrouwbare statistieken en data onderbouwen een gericht investerings- en fiscaal hefboombeleid. Die ambitie moet er minimaal zijn voor de heropbouw van het creatieve weefsel na deze wereldwijde pandemie. 

Leen Gysen

Leen Gysen © Nathalie Samain

De relevantie van creatieve en culturele actoren voor de samenleving is veel meer dan hun bedrijfseconomische waardering. De draagwijdte van creatieve ondernemingen is groter door de pioniersrol die ze opnemen voor andere economische sectoren. Met hun iteratieve aanpak van productontwikkeling, de erkenning dat cross-sectorale samenwerking vaak een kortere en productievere weg naar nieuwe ideeën is en vooral het toenemende belang van nichespecialisatie versus massaproductie, tonen ze de weg. Drijvende krachten achter de SDG’s (sustainable development goals) en de ESG’s (environmental, social and governance) zijn met stip bovenaan te vinden in onze sector. De kwetsbaarheid van globale supply chains – door een virus of verkeerd gelaveerd schip – doet consumenten verlangen naar lokale en gespecialiseerde diensten en producten waarbij authenticiteit vooropstaat. Er liggen waanzinnig interessante opportuniteiten open voor wie met ‘a little help from my friends’ deze crisis doorspartelt en weer vaste grond vindt. 

“De kwetsbaarheid van globale supply chains doet consumenten verlangen naar lokale en gespecialiseerde diensten en producten waarbij authenticiteit vooropstaat.”

Leen Gysen,

managing partner IPARC

Unesco publiceerde recent een rapport over de impact op erfgoed en musea (‘World Museums Report 2021: Museums around the World in the face of COVID-19’). Met een inkomstenverlies van 90% is de weg naar boven lang en moeilijk. Blockbustertentoonstellingen zijn niet langer zaligmakend door hun financiële en logistieke drempels, waardoor permanente collecties voor het voetlicht treden. We moeten onze rijkdom koesteren en de museale werking, net zoals het ecosysteem eromheen, heruitvinden met hernieuwde focus en een terugkeer naar de kern en de intrinsieke waarde – in de echte betekenis van een renaissance.

In het buitenland smaakt men onze kunstenaars, designers, gamers en restauratoren al sinds decennia. Vlaanderen kan nu beter ook zelf ten gronde zijn creatieve industrie en culturele economie omarmen vooraleer het dochters en zonen uitzendt. Of nog beter, ze hier koesteren en tewerkstelling verankeren. Vanuit eigenbelang. ‘Art is a guarantee of sanity’ (Louise Bourgeois). 


Wie is Leen Gysen?
Leen Gysen is master in de archeologie, kunstgeschiedenis en het industriële ondernemingsbeleid. Ze werkte voor Telindus en BOZAR. Tien jaar geleden stond ze mee aan de wieg van IPARC, een bedrijf gespecialiseerd in de opslag, conservering, restauratie en analyse van kunst. Uit IPARC groeide in 2020 de spin-off ICM, met een ecovriendelijke behandelingsmethode voor erfgoed en kunstwerken die aangetast zijn door insecten. IPARC werd in 2018 door UNIZO uitgeroepen tot ‘kmo van het jaar’ en werd in 2021 genomineerd als Trends Gazelle. Leen is sinds 2011 Europese Ambassadeur voor Vrouwelijk Ondernemerschap en voorzitter van de raad van bestuur van Plan International België.