Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Marianne Hoet.

Iedereen is het erover eens dat de eerste lockdown gepaard ging met angst en onzekerheid, maar voor velen betekende het ook een rustpunt in hun hectische leven. De wereld stond even stil en onze eigen wereld werd plots heel klein met veel tijd om na te denken. We waren aangewezen op de mensen dichtbij. Vaak heb ik gedacht aan al die creatieve actoren zoals theatermakers, acteurs, beeldend kunstenaars, muzikanten en mij afgevraagd welke impact deze stilstand had op hen. Zij zijn juist degenen die zelf altijd opnieuw openbreken, grenzen van het waarnemen verleggen en ervoor zorgen dat wij ook de dingen kunnen voelen die verder buiten onszelf liggen. Na enkele maanden moesten we allemaal weer verder, elke sector op een andere manier en al te vaak vanachter computerschermen.

Marianne Hoet

Marianne Hoet

Zelf werk ik in een internationaal veilinghuis, een plaats waar kunst gekocht en verkocht wordt op een internationaal platform. Wij brengen kopers en verkopers van over de hele wereld bij elkaar. We proberen om met respect voor kunstwerken, kunstenaars en verzamelaars, objecten zo goed mogelijk te verkopen. Door de pandemie veranderde alles en de vraag stelde zich hoe je een kunstwerk verkoopt aan verzamelaars zonder de echte beleving. Hoe deel je vandaag passie met collega’s, handelaars en verzamelaars? Voor elk object dat we aanbieden moeten er opzoekingen gedaan worden. Boeken worden geraadpleegd, de catalogue raisonné wordt nagekeken, er wordt contact opgenomen met de foundation van een overleden kunstenaar, de levende kunstenaar en de betrokken galerie om zoveel mogelijk informatie te hebben over een kunstwerk. Een conditierapport wordt opgesteld en de provenance wordt gecontroleerd. Het afgelopen jaar was er sterker teamwork vereist om dat proces correct te laten verlopen. Niemand kon reizen, wij niet en onze klanten, verzamelaars of handelaars niet. Gelukkig hadden we de voorbije jaren met succes al heel veel geïnvesteerd in ons digitale platform. Toch beseffen we nog meer dan vroeger hoe belangrijk het is om kunst in het echt te kunnen zien en dat blijft een grote prioriteit voor Phillips.

Tijdens het voorbije jaar deden we er alles aan om werken dicht bij de verzamelaar te brengen. Onze regionale kantoren werden omgetoverd tot galerieën waar heel waardevolle kunstwerken op afspraak te zien waren. Die werken werden dan enkele weken later in Londen verkocht tijdens een veiling. In Antwerpen hadden we in maart dit jaar een museale tentoonstelling met werken van Jean Dubuffet, Frank Stella, Mark Rothko, Alberto Giacometti, Andy Warhol, Raoul De Keyser, Franz West, Marcel Duchamp etc. Dat waren fantastische dagen. Een driehonderdtal mensen namen een afspraak en voor ons was het echt heerlijk om opnieuw samen met andere gepassioneerde kunstliefhebbers naar kunst te kijken.

“Tijdens het voorbije jaar deden we er alles aan om werken dicht bij de verzamelaar te brengen.”

Marianne Hoet,

veilinghuis Philips

We openen binnenkort een nieuwe ruimte in New York en dat zal samenvallen met de veiling van eind juni. Van mijn collega’s in New York hoor ik dat er opnieuw heel veel energie, blijheid en creativiteit is. In Azië hebben we het voorbije jaar onze positie versterkt door een recent partnership met Poly Auction, een heel grote speler in de Aziatische veilingwereld. Met deze belangrijke samenwerking bereiken we een grote groep nieuwe verzamelaars.

Als een kunstwerk aangeboden wordt, gebeurt dat zoveel mogelijk in een live veiling met een veilingmeester. Collega’s ter plaatse zijn aanwezig om de telefoonbiedingen te doen. Die veilingen konden altijd online gevolgd worden en heel veel klanten boden ook online. De veilingen waren het voorbije jaar echte digitale events om de aandacht van de potentiële bieders vast te houden. Het enige verschil was dat er het voorbije jaar nooit publiek in de zaal zat. Daarnaast hadden we de pure online veilingen waarmee we een grote groep mensen bereikten die we vaak daarvoor niet kenden. Velen die er niet vertrouwd mee waren, hebben door deze pandemie online de weg naar ons gevonden. We zullen ook in de toekomst blijven inzetten op de verbetering van ons digitale platform.

Het voorbije jaar hebben we ook onze private verkopen zien toenemen. Waarschijnlijk is dat omdat het proces daarbij trager en vooral gecontroleerder verloopt. Digitaal kunnen we voor elk werk dat we privé aanbieden heel veel informatie verzamelen. Het digitaal informeren van onze klanten moeten we naar mijn mening vooral gebruiken om de globale beleving om naar kunst te kijken te verbeteren of aan te vullen. Elkaar echt ontmoeten, indrukken opdoen door reizen, kunstwerken in het echt zien blijft voor de meeste mensen natuurlijker en efficiënter. We hebben die spontaniteit nodig om op de juiste manier naar een object te kijken en kunst te begrijpen.


Wie is Marianne Hoet?
Marianne Hoet werkt sinds 2017 voor Phillips als specialiste in de twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst en als vicevoorzitter van de Europese tak van het Londense veilinghuis. Daarvoor was ze aan de slag als internationaal directeur van de naoorlogse en hedendaagse kunst bij Christie’s in België. Marianne Hoet zat jarenlang in het bestuur van het museum Dhondt-Dhaenens. Ze organiseert in België ook veel veilingen voor het goede doel.