Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Seckou Ouologuem.

Ik dacht te schrijven over hoe kunstenaars ingeschakeld worden in plaats van ondersteund en dacht over miserie te verhalen in onze sector, maar het gevaar bestaat dat mijn visie een single story is en kunst naast een uitbuitingsverhaal nu meer dan ooit big money is geworden. Er is helemaal geen gebrek aan middelen voor kunst, er is een gebrek aan visie, aan liefde voor alles wat niet geld heet. Het idee dat expressie een algemeen goed is, een reden om te ademen, past niet in onze economie en beleidsmakers begrijpen dat niet want zij hoeven dat niet te doen. Het is ons met de paplepel ingegeven te aanvaarden dat een externe macht beslissingen maakt over thema’s waar ze geen bal van snapt.

Seckou Ouologuem

Seckou Ouologuem © Kultfunk

Crisis. In het Japans bestaat dat woord uit de combinatie van de karakters: 危 en 機; gevaar en opportuniteit. Opportuniteit is zowat de enige manier waarop velen zich het kunnen veroorloven deze crisis te zien. Als een ruk naar de realiteit zodat wat overblijft helder wordt. Meer mensen hebben nu uit de eerste hand ervaren dat welvaart en economie lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan en dat economie dan wint. Meer mensen weten nu dat ons democratische beleid ook dictatoriaal mag zijn als het om de juiste redenen is. Meer mensen weten nu dat de waarde van onze euro (lees: jouw huis, bezit, loon en in grote mate jouw waardigheid in deze maatschappij) onderhevig is aan de geldprinter van Christine Lagarde of welke wereldvreemde mens het ook is die tegenwoordig de ultieme machtsmachine bedient.

We definiëren beschaving als een constante ontwikkeling die door middel van uitwisseling (kennis, cultuur, objecten,...) tot stand komt. Het niveau van een beschaving wordt dus geijkt aan de hand van handel en groei. Onze (mensen)rechten zijn op die commerce gebouwd en niet omgekeerd, waardoor onze vrijzinnige, ‘verlichte’ idealen helemaal niet onvoorwaardelijk zijn en onze ethiek verbonden is met de dikte van onze portefeuille. Deprimerende periodes zoals deze zijn de perfecte momenten om onze geweldige democratieën eindelijk eens fatsoenlijk uit te werken, uit de klauwen van het oude Griekenland te pulken en de 21ste eeuw binnen te loodsen. Een democratie is ofwel transparant en voor iedereen, ofwel een heilige leugen.

“Meer mensen weten nu dat ons democratische beleid ook dictatoriaal mag zijn als het om de juiste redenen is.”

Seckou Ouologuem,

slamdichter en stadsdichter

De kracht van participatie is dat als alle deelnemers in hun kracht kunnen zijn een systeem resistent en robuust wordt. In de cultuursector heet dat intersectionaliteit. In de IT-wereld noemt men dat gedistribueerd (extreem gedecentraliseerd).
 
De oplossing is intersectionaliteit – een open en gedistribueerd systeem. De mogelijkheid daartoe is nog maar recent beschikbaar. Hoe cryptogeld de bank als centrale macht overbodig maakt en de macht van het geld weer in de handen van de gemeenschap legt, is daar een voorbeeld van. Door dit soort denken toe te passen op onze (gesubsidieerde) kunstensector creëren we transparantie, medezeggenschap en betrokkenheid. Putten we kracht uit onze verschillen en graven we de mens weer op vanonder de hebzucht en onmacht. Nu er dus een alternatief bestaat, kunnen we onszelf eindelijk de vraag stellen. Kiezen we weer vertegenwoordigd te worden door de volgende beul of nemen we het heft in eigen handen?


Wie is Seckou Ouologuem?
Seckou Ouologuem is een pionier binnen de Vlaamse slampoetryscene. Hij stond al op verschillende poëzie- en toneelpodia in bijna alle continenten. Hij won in 2009 een Kif Kif Award en werd Belgisch rapkampioen in 2017. Hij geeft en organiseert lezingen, en geeft daarnaast lessen slam, rap en expressie aan (muziek)scholen, universiteiten en gevangenissen. Seckou Ouologuem is de tiende stadsdichter van Antwerpen.