Vijftig visies — De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona?

Is de coronacrisis een gamechanger voor de creatieve sector? Flanders DC geeft het woord aan vijftig experts actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?

Op deze pagina lees je de visie van Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts.

Patineren. Dat gallicisme gebruiken we in Vlaanderen als onze banden doordraaien op drassige grond en we maar blijven gas geven. Het heeft geen zin, de put wordt steeds dieper. Het is een handeling der dwazen. Toch beslisten we op 13 maart 2020, toen het land een eerste keer op slot ging, om het gaspedaal nog wat dieper in te duwen. Dat wilde zeggen: we zouden niemand technisch werkloos stellen, we zouden blijven investeren en we zouden nog betere boeken en betere televisie proberen te maken dan ooit.

Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts

Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts

We konden op dat moment onmogelijk voorspellen wat de gevolgen van onze strategie zouden zijn. Evengoed waren we vastgereden in het moeras. Laten we de boutade van Willem van Oranje (“Er is geen hoop nodig om te ondernemen, noch succes om te volharden”) anders formuleren. Wij leefden wél op hoop. En onze volharding steunde vooral op vertrouwen. In de mensen van wie we blij zijn dat ze in ons team zitten. En misschien ook wel vertrouwen in ons eigen ondernemerschap. Het gevoel dat, als het nuchtere verstand vooral veel obstakels ziet, je juist dán de schijnbaar dwaze richting ‘voorwaarts’ kiest. Ook als de voortekenen ongunstig zijn. 

Optimisme, zelfs als er geen grond voor lijkt te zijn, is soms gewoon de beste optie. Je start de tocht vanuit een geloof in welslagen, mogelijk tegen beter weten in en zonder dat je weet waarheen de tocht zal leiden. Zoals men zegt: “Er is geen weg, al gaande baan je de weg”. En dus zijn we met z’n allen aan het werk gegaan, met ouderwetse ijver. Anders, veel meer van thuis, veel meer online, maar niet minder succesvol. Integendeel. Het afgelopen jaar was voor Borgerhoff & Lamberigts een topjaar qua aanbod aan boektitels, televisieproducties en digitale content. De gekozen strategie is de juiste geweest. Als we toen ervoor hadden geopteerd om te downsizen, wat schijnbaar redelijker was geweest, hadden we nu een paar trappen lager gestaan.

“Het is niet altijd nodig om anderhalf uur in de auto te zitten om een vergadering van een halfuur bij te wonen. Er was een pandemie nodig om dat inzicht door te drukken.”

Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts,

uitgevers

Toegegeven: we zijn in onze sector ook wel door het geluk gediend. Na de eerste golf mochten de boekhandels weer open, en die zijn sindsdien open gebleven, met dank aan de overheid daarvoor. En ook: het thuiszitten en het gebrek aan ander vertier heeft gemaakt dat mensen nog meer zijn gaan lezen, nog meer tv zijn gaan kijken en nog meer op hun laptop zijn gaan zoeken naar manieren om zichzelf te verbeteren. Of het nu de docureeks Charlatan over het leven van Arno was, een webinar van Nina Mouton over mild ouderschap of het boek van Francis Weyns over de van de pot gerukte zestiende eeuw: we hadden het publiek mee.

Twee lessen heeft corona ons geleerd. Meer pragmatisch: het is lang niet altijd nodig om anderhalf uur in de auto te zitten om een vergadering van een halfuur bij te wonen. Tijdverlies door onnodige verplaatsingen is, behalve ergerlijk en ongezond, ook niet goed voor het bedrijf. Werktijd kan efficiënter georganiseerd worden, er was een pandemie nodig om dat inzicht door te drukken. Belangrijker nog: Borgerhoff & Lamberigts staat voor ‘inhoud’ en nu blijkt dat we goud in handen hebben. Want inhoud is in deze tijden juist zeer waardevol gebleken. Even nodig als eten en drinken. Om ons hoofd leeg te maken, om bij te leren, als ontspanning of ter inspiratie. De mens is niet gemaakt om alleen maar te wandelen, toch? Het is fijn om te beseffen dat we er met onze hele ploeg in geslaagd zijn om zo veel lezers, surfers en kijkers te boeien. Zo is dat verwerpelijke virus toch nog ergens goed voor geweest.


Wie zjin Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts?
Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts richtten in 2005 de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts op. In 2012 werd het bedrijf uitgebreid met een productiehuis. Sinds enkele jaren zet Borgerhoff & Lamberigts ook heel hard in op het digitale via TAGMAG en webinars.