Design kan de wereld redden? Een bold statement, maar veel ondernemingen maken het vandaag al waar. Design overstijgt esthetiek en is een katalysator voor groei en innovatie. Flanders DC lanceert met ‘Designing for Change’ verschillende initiatieven om de impact van design bekender te maken bij bedrijven en overheden. Als matchmaker stimuleren we ook kruisbestuivingen met designprofessionals.

Design is een krachtig instrument om de grote uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Toch merken we dat heel wat bedrijven, organisaties of overheden het potentieel van design nog onderschatten. Ze zien design vooral als een esthetische meerwaarde en minder als iets dat hen dichter bij hun klanten brengt, hun efficiëntie verhoogt en ultiem een concurrentieel voordeel oplevert. Design kan niet alleen producten en diensten, maar hele businessmodellen en zelfs hele systemen kan transformeren.

Impact op drie fronten

“Design heeft impact op drie cruciale fronten”, vertelt Ines De Peuter bij Flanders DC. “Design heeft duurzame impact, design heeft technologische impact, design heeft maatschappelijke impact.Om relevant te blijven, kan geen enkel bedrijf het zich anno 2024 nog permitteren om een van die fronten links te laten liggen.”

De Henry van de Velde Awards, die Flanders DC jaarlijks organiseert, toonden de voorbije jaren hoe innovatieve Vlaamse ondernemingen impact maakten met design, op élk van de drie fronten die we aanhaalden. We pikken er een paar awardwinnaars uit.

Allemaal voorbeelden die tonen hoe breed design vandaag al gaat, over sectoren en industrieën heen. Ook allemaal voorbeelden die duidelijk maken hoe groot het toekomstpotentieel van design nog is in Vlaanderen.

Alcatraz, Nobi, JUUNOO

Toegevoegde waarde van 4 miljard

Uit een studie van KPMG in opdracht van VLAIO blijkt dat de designsector in Vlaanderen voor een toegevoegde waarde van ruim 4 miljard euro zorgt. Een grote meerderheid van de Vlaamse ondernemingen erkent in die studie de positieve impact van design op hun innovatiekracht en hun concurrentievermogen. Maar de studie legt ook bloot dat een derde van de Vlaamse bedrijven dus niet investeert in design. De belangrijkste redenen: beperkte budgetten en onvoldoende kennis van het landschap van externe designbureaus.

Flanders DC zet impact van design in de verf

Onbekend maakt onbemind. Daarom wil Flanders DC de positieve impact van design zichtbaar én toegankelijk maken. “We werken op drie sporen”, zegt Tom Suykerbuyk bij Flanders DC. “Om te beginnen, willen we bedrijven, organisaties en overheden inspireren en informeren. We organiseren onder andere sprekersprogramma’s en webinars die inzoomen op het strategisch potentieel van design en de waarde van designers als innovatiepartners. Dat is stap één.”

"Wij spelen met Flanders DC voluit onze rol als bruggenbouwer en matchmaker."

“Daarnaast willen we nieuwe samenwerkingsverbanden smeden: design dichter bij bedrijven en overheden brengen, de designwereld dichter bij elkaar brengen. Door inzichten uit verschillende sectoren samen te gooien, ontstaan nieuwe ideeën en boeiende kruisbestuivingen. Zo kunnen in co-creatie nieuwe oplossingen groeien voor de grote maatschappelijke, technologische en duurzame uitdagingen van de toekomst.”

“Tot slot willen we ook de designsector zelf verder professionaliseren, om de intrinsieke waarde van design maximaal te benutten. Met de Design Leadership Academy organiseren we bijvoorbeeld een intensief professionaliseringsprogramma voor designers. CIRCO is dan weer een duurzaamheidstraject dat bedrijven helpt om designmethodieken in te zetten voor de groene transitie.”