In de supermarkt liggen groente en fruit te glimmen in het schap, maar wat gebeurt er met producten die niet aan de strenge vormvereisten voldoen? In het beste geval worden deze ‘reststromen’ herwerkt tot dierenvoeding, biobrandstof of andere industriële toepassingen. Nochtans zijn veel van die reststromen nog prima eetbaar. Daar wil Food Heroes mee aan de slag!

Van reststroom tot smakelijk hapje

De focus in de hele keten ligt op het zogenaamde ‘eerste klasse' product dat in de supermarkt verkocht kan worden. Wist je trouwens dat de oogstkosten van tweede en derde klasse producten vaak zelfs hoger zijn dan de opbrengst? Heel wat voedsel wordt daarom zelfs nooit geoogst! Alles wat niet aan de kwaliteitseisen van de supermarkt voldoet, blijft achter op het land, terwijl het vaak wel eetbare producten zijn. Food Heroes wil ingaan tegen deze logica en gaat op zoek naar manieren om zo veel mogelijk geproduceerd voedsel op ons bord te doen belanden. 

food heroes left over potatoes

Wat kunnen we doen met aardappelen die op het land achterblijven?

Wie zijn de Food Heroes?

Iedereen die verandering wil brengen in de huidige manier waarop met voedsel wordt omgegaan, kan meestappen in het project. Jij kan dus ook een Food Hero worden! Er wordt 3,5 jaar lang samengewerkt met partners uit de creatieve sector, de landbouw, de voedselverwerkende industrie en kennisinstellingen uit Noordwest-Europa. Door designers, onderzoekers en voedselproducentensamen te brengen, wil dit project 15 vernieuwende oplossingen uitwerken om reststromen geschikt te maken voor menselijke consumptie.

food heroes

Food Heroes kickt off in Nederland en Vlaanderen

  • Op 26 oktober vindt er een grote bijeenkomst plaats in Eindhoven, in het kader van de Dutch Design Week en het World Design Event. Ter voorbereiding van die bijeenkomst begeleidde Flanders DC reeds verschillende co-creaties in Eindhoven, met deelnemers van zes internationale partnerorganisaties. Flanders DC ontwikkelde een co-creatie methodiek om met hen tot 15 innovatieve oplossingen te komen. 
  • Op 22 november gaan we in Vlaanderen echt van start met een inspiratiedag in Melle. Ben je geïnteresseerd in food en design, kom dan naar het  applicatie- en analysecentrum Food Pilot, waar het project Food Heroes officieel wordt voorgesteld. Vervolgens kan je je laten inspireren door verschillende sprekers en enkele Vlaamse best practices, of deelnemen aan diverse werksessies en workshops. Tijdens de lunch kan je er proeven hoe er creatief en smaakvol met reststromen kan gewerkt worden.
  • In 2018 organiseren we op 27 februari een co-creatiedag in congres- en erfgoedcentrum Lamot te Mechelen. Omcirkel deze datum alvast in jouw agenda!

Meer weten over Food Heroes?

Of ben je geïnteresseerd in onze andere projecten rond kruisbestuiving tussen creatieve en meer traditionele sectoren? 

Partners

Naast Flanders DC zijn de overige partners: (België) Innovatiesteunpunt, Flanders Food, (Nederland) ZLTO, de provincie Noord-Brabant, Dutch Design Foundation, In Ovo, Greenco Packing, (Duitsland) Spessart Regional, Fachhochschule Fulda, (Frankrijk) AC3A, Laval Mayenne Technopole, Technopole Quimper Cornouailles, (Verenigd Koninkrijk) Lincoln University, (Ierland) Irish Fishery Agency, Clean Technology Centre.