Niets evenaart de kennis die je opdoet door ervaringen en inzichten te delen met andere ondernemers. Met het Groeicollectief brengt Flanders DC mature ondernemingen uit de creatieve sector samen om te werken aan hun verdere uitbouw, groeisprong of transformatie. In dit artikel getuigen Catherine Castille (Bonka Circus), Stijn Cools (aNNo Architecten) en Nicolas Vanden Avenne (Ocular) over hun ervaringen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat is het Groeicollectief?

Het Groeicollectief richt zich op ondernemingen uit de creatieve sector met tien medewerkers of meer. Het traject bestaat uit een tweedaagse gevolgd door zes maandelijkse sessies waarin groeithema’s in de diepte behandeld worden. Het programma werkt daarbij met een kandidaatstelling, zodat erop kan toegezien worden dat er geen directe concurrenten in de groep zitten en dat de deelnemers aan elkaar gewaagd zijn qua maturiteit en ambitie.


Catherine Castille, Bonka Circus: “Afstand nemen van je bedrijf en erover praten”

Catherine Castille

Catherine Castille

“De grote meerwaarde van dit traject is dat het je echt wegtrekt uit je dagelijks werk en afstand doet nemen om na te denken over de groei van je bedrijf”, vertelt Catherine Castille, managing director van Bonka Circus. “Ik vind het heel interessant en verhelderend om in een vertrouwelijke omgeving met mensen die met dezelfde uitdagingen zitten, samen dieper  in te gaan op je bedrijfsvoering.”

Bonka Circus is een strategisch creatieve studio en maakt ‘content with a purpose’. Het begeleidt bedrijven en organisaties die op een betekenisvolle manier hun projecten willen communiceren naar een breed publiek.

"Naast een aantal quick wins die ik meteen heb toegepast, biedt het Groeicollectief ook de handvaten om verder je bedrijfsstrategie uit te bouwen en daar een actieplan aan te koppelen." 

Catherine Castille,

Bonka Circus

“Zoals veel bedrijven overkwam de groei ons”, vertelt Catherine Castille. “Anderhalf jaar geleden hebben we daarom een strategische oefening gemaakt over waar we ons in de toekomst zagen. Nu zitten we in een duidelijke groeisprong: er komen alsmaar nieuwe klanten en projecten bij.” De belangrijkste uitdaging van Bonka Circus daarbij is het goed afstemmen van mensen en middelen op die projecten. “Maar ook het matuur worden als bedrijf in alle facetten: zorgen dat er goede processen zijn en een goede cultuur is, zorgen dat je blijft innoveren, dat je genoeg tijd neemt om afstand te nemen van het dagelijks werk om verder te kijken.”

“Naast een aantal quick wins die ik meteen heb toegepast, biedt het Groeicollectief ook de handvaten om je bedrijfsstrategie verder uit te bouwen en daar een actieplan aan te koppelen. Doordat je elkaar maandelijks terugziet om telkens een thema te verdiepen, zorgt dat er ook voor dat je ermee bezig blijft.”

Bonka Circus UNIZO winkelhier

Campagne winkelhier UNIZO, Bonka Circus

Bonka Circus UNIZO winkelhier

Tijd voorzien om afstand te nemen van je bedrijf en erover praten met anderen is Catherine Castille haar belangrijkste tip naar andere creatieve bedrijven toe: “Dat heb ik zeker meegenomen uit het Groeicollectief. We nemen veel tijd om te praten over projecten en klanten, maar veel te weinig tijd om het te hebben over het bedrijf zelf. In het Groeicollectief ontstaat er een band met de andere bedrijven, waardoor de stap om vragen te stellen veel minder groot is.” 

Stijn Cools, aNNo Architecten: “Ons bureau is nu ook een project”

Stijn Cools en Sofie De Ridder

Stijn Cools en Sofie De Ridder

aNNo Architecten is een ontwerpbureau gespecialiseerd in de herbestemming van historische gebouwen. Met monument-eigenaars als belangrijkste klanten focust het zich op het ontwerpend onderzoek van die herbestemming. “Het is niet het restaureren om te restaureren: we zoeken vooral naar projecten waar een nieuwe invulling aan kan gegeven worden en waar een maatschappelijke vraag aan gekoppeld is”, vertelt mede-oprichter Stijn Cools.

Het groeiverhaal van aNNo begon met quasi niets: “Sofie en ik hadden elk een laptop en een gsm, geen kantoor en we werkten aan één klein project. Gedurende twee jaar heb ik met Sofie vergaderd met schetsen in het café om de hoek. In de startperiode hadden we allebei nog een job bij een ander architectenbureau, maar in de weekends en ‘s avonds werkten we aan onze eigen projecten.”

"Naar aanleiding van het Groeicollectief worden in het projectbureau maandelijks thema’s voorbereid door de vennoten, de office manager en de projectleiders. Die worden vervolgens teruggekoppeld naar het hele team."

Stijn Cools,

aNNo Architecten

In een volgende fase werd een klein kantoortje gehuurd dat aNNo deelde met een ander ontwerpbureau. Dat groeide de volgende tien jaar uit tot de 1.000 m² grote co-workingspace ‘Ontwerppoel’: ”Dat was een bewuste keuze. We wilden niet naar een keldertje verhuizen. We huurden een pand dat te groot voor ons was en zochten er andere bedrijven bij. In het begin om de kosten te delen, maar ook om ons te laten te inspireren. Nu tekenen we samen ook in op wedstrijden.”

Ook bij aNNo gebeurde de groei grotendeels organisch. “We hadden nooit echt een plan, maar wel het geluk dat onze eerste medewerkers meer ervaring hadden dan wijzelf. Ze kwamen van een groter bureau en hielpen ons te professionaliseren”, vertelt Stijn Cools. “Maar op een gegeven moment realiseerden we ons dat het bureau een project op zich was geworden. We hebben dat toen ook echt een projectnummer gegeven alsof het een architectuurproject was, met actiepunten en zaken waar we op willen werken. We hebben een fantastische office manager aangenomen die daarvoor verantwoordelijk is en ook de vennoten, die vaak de bottleneck zijn bij het nemen van beslissingen, daarop aanspreekt en uitdaagt.”

aNNo Architecten is ondertussen gegroeid naar een team van vijftien. “In het begin hadden we vooral een ‘we zullen wel zien‘-attitude. Maar dan begon er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker en bleek die nog geen stoel, bureau of computer te hebben. We beseften dat we moesten gaan stroomlijnen. Zo zijn we op basis van de ervaringen in het Groeicollectief werk gaan maken van een onboarding process, een inwerkingsmethode voor nieuwe mensen.”

Herbestemming pastorie gezinswoning Gent, aNNo Architecten

Herbestemming pastorie gezinswoning Gent, aNNo Architecten

Herbestemming pastorie b&b Balegem, aNNo Architecten

Herbestemming pastorie b&b Balegem, aNNo Architecten

Naar aanleiding van het Groeicollectief worden in het bureau maandelijks thema’s voorbereid door de vennoten, de office manager en de projectleiders. Die worden vervolgens teruggekoppeld naar het hele team. We hebben het ondertussen al gehad over zaken zoals onze visie, de teamwerking, communicatie,... Het Groeicollectief heeft ons daarin de tools en inspiratie gegeven om dingen anders te bekijken en om er effectief iets mee te gaan doen.”

Het samenzitten met ondernemers uit andere creatieve sectoren zoals design, communicatie en digitale media, werkt die inspiratie ook in de hand. “De architectenwereld is toch wel wat een gesloten wereldje: de meeste opleidingen zijn inhoudelijk of vaktechnisch, maar gaan niet over het bureau zelf.” De tip van Stijn voor andere bureaus is dan ook om te kijken naar collega-ondernemers in de creatieve sector. “Het idee van een SCRUM-planning, waar ik als architect nog nooit mee in aanraking was gekomen, is bijvoorbeeld iets dat ik van andere bedrijven in het Groeicollectief heb opgepikt en dat we nu toepassen in het bureau. We plannen in veel kortere stappen met deadlines van twee weken.”

Nicolas Vanden Avenne, Ocular: “Een wake-upcall om voorbij de uitdagingen van vandaag of morgen te kijken”

Nicolas Vanden Avenne

Nicolas Vanden Avenne

Ocular ontwerpt, ontwikkelt en bouwt interactieve installaties die een verhaal brengen in de ruimtelijke omgeving. “Het Groeicollectief was voor ons een wake-upcall om veel verder te denken dan de uitdagingen die de komende achttien maanden voor ons staan. We redeneerden te vaak dat alles goed ging als de uitdagingen van morgen maar opgelost waren”, vertelt partner en CEO Nicolas Vanden Avenne. “Door deel te nemen aan het Groeicollectief nemen we veel meer afstand en hebben we effectief een groeiplan klaar voor de komende zes à zeven jaar.”

"Door deel te nemen aan het Groeicollectief nemen we veel meer afstand en hebben we effectief een groeiplan klaar voor de komende zes à zeven jaar."

Nicolas Vanden Avenne,

Ocular

Oorspronkelijk gestart als informaticabedrijf maakte Ocular de voorbije jaren een transformatie en een fikse groei mee. “In 2008 zijn we gaan experimenteren met interactieve technologie. In 2010 zijn we daarmee in het Chopin Museum in Warschau terechtgekomen en hebben beseft dat we met die technologie heel veel beleving konden brengen. We zijn gaan ontwerpen met technologie en hebben ingezet op software-ontwikkeling daarrond. We waren toen met twee en zijn ondertussen met vijftien medewerkers.

interactieve installatie In Flanders Fields Museum, Ocular

interactieve installatie In Flanders Fields Museum, Ocular

Die shift bleek dus een goede zet: “2012 was een kantelpunt voor ons. We hadden toen projecten voor In Flanders Fields Museum, de openluchtexpo De Sixties in Bokrijk, Kazerne Dossin, het Philips Museum in Eindhoven en nog een aantal kleinere projecten. We hebben toen beslist om het informaticagedeelte te verkopen en ons helemaal te focussen op creatieve belevingstechnologieën.”

Nu is het tijd voor een volgende stap: “De uitdaging zit in het verschalen van ons bedrijf en de grootorde van onze activiteiten. We denken eraan om de stap naar nieuwe markten te zetten en willen daarnaast ook onze software als platform in de markt zetten. Sinds het Groeicollectief hebben we een raad van advies die ons daarin bijstaat.”


Interesse om deel te nemen?

Doorheen het jaar kunnen bedrijven zich kandidaten stellen voor een volgende editie. Het Groeicollectief richt zich op Vlaamse ondernemers en beslissingsnemers uit mature ondernemingen (met een team van minimum tien medewerkers) actief in de creatieve sector, die willen investeren in en werken aan hun groei door hun businessmodel te verfijnen, het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten en/of door het aanboren van nieuwe (internationale) markten.