Met Flanders DC zetten we ons continu in voor meer Return on Creativity, we ondersteunen ondernemers in de creatieve sector in alle mogelijke facetten. Dit doen we aan de hand van adviesgesprekken, maar ook via onze ondernemersgids. Deze gids is de complete leidraad voor elke creatieve ondernemer en bevat praktische informatie en tools die je kunnen helpen bij het ondernemen. Omdat zoveel informatie nogal overweldigend kan zijn, zetten we alvast 26 basisbegrippen op een rijtje.

Onze ondernemersgids bestaat in een versie voor de brede creatieve sector (architectuur, audiovisuele sector, beeldende kunst, communicatie, erfgoed, gedrukte of nieuwe media, muziek of podiumkunsten), maar we ontwikkelden er ook een op maat van de design-, mode- en gamingsector. Werk je in design, mode of gaming? Duidt dan, eens je in de gids bent, bovenaan de pagina jouw sector aan.


 • Het auteursrecht geeft de maker van een werk het recht om te bepalen hoe, waar en wanneer dit werk openbaar wordt gemaakt of gereproduceerd. Lees in onze gids meer over wat auteursrecht precies inhoudt.
 • Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder is een tool die toelaat om jouw onderneming met slechts negen basisbouwstenen te omschrijven. Ga zelf aan de slag met onze tools.

 • Een cashflowplan toont de geldstromen die maandelijks je bedrijf binnenkomen en buitengaan. Bovendien kan je in dit plan zien wanneer je voor uitgaven staat en wanneer je mag rekenen op inkomsten.
 • De federale overheid biedt een digitale investeringsaftrek aan aan kleine ondernemingen. Zij kunnen 13,5% van de kost voor de volledige bouw van een nieuwe webshop fiscaal aftrekken. In onze gids kan je meer lezen over de mogelijkheden van e-commerce.

 • Een elevator pitch is een samenvatting van waar je bedrijf voor staat en wat het doet, in maximum dertig seconden. In onze gids verzamelden we enkele tips om te pitchen en te netwerken.
 • De term ‘free to play’ betekent dat je een game gratis aanbiedt. Games worden eerder als een online dienstverlening dan als een traditioneel verkoopartikel beschouwd. Maar hoe genereer je hier inkomsten uit? Check de mogelijkheden in onze gids.

 • De GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verzameling van nieuwe Europese privacyregels die als doel hebben de persoonlijke levenssfeer van het individu beter te beschermen. 
 • De handelsnaam is de naam waaronder je handel drijft. Als je deze registreert, geldt er een verbod voor anderen om in hetzelfde gebied een gelijkaardige naam, dienst of product te gebruiken. Tips over merkbescherming vind je in dit onderdeel van onze gids.

 • Met het i-DEPOT leg je een officiële registratiedatum vast voor jouw idee of creatie. Dit is geen eigendomsrecht, maar je kan er later mee bewijzen dat je de eerste was. Lees er meer over in onze gids en vraag via Flanders DC een i-DEPOT met korting aan.
 • Je product of dienst is klaar om te verkopen, maar eerst moet je nog beslissen welke prijs je erop plakt. Hoe zorg je ervoor dat je niet te weinig en ook niet te veel vraagt, met andere woorden wat is de juiste prijs? In dit deel van onze gids vind je alvast enkele tips om je op weg helpen.

 • De term kunstenaarsstatuut verwijst naar speciale maatregelen om kunstenaars in te passen in het werkloosheids- en sociale zekerheidsstelsel. Lees in onze gids meer over waar je terecht kan en wat de verschillende statuten en regelingen zijn.
 • September is dé maand voor designers in Londen. Tijdens het London Design Festival kan je op verschillende beurzen je werk promoten. Buitenlandse beurzen zijn een aanrader als je de internationale markt wil ontdekken. In onze gids vind je een overzicht.

 • In de creatieve sector zijn er tal van vaktijdschriften, gespecialiseerde websites en sociale media die je op de hoogte houden van de belangrijkste trends en evoluties. Check zeker het overzicht van alle relevante media.
 • Een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst is een contract dat een andere partij verhindert om een product of dienst te gebruiken voor eigen doeleinden en verplicht deze om informatie over dat product of die dienst voor zichzelf te houden. Bij onze tools vind je onze voorbeeldovereenkomst.

 • Met offertes geef je een raming van je kosten weer aan een potentiële klant. Als je in opdracht werkt, zal je ze dus regelmatig moeten opstellen. Om je daarbij te helpen verzamelden wij enkele tips in onze gids.
 • PESTEL is een tool die je kan helpen bij het analyseren van externe marktfactoren die een invloed kunnen hebben op je organisatie tijdens je expansie. Ontdek in onze gids waarvoor PESTEL staat.

 • Een geschikte modefabrikant vinden is niet de makkelijkste stap in het productieproces van een modecollectie. De productiekost hangt sterk af van de quota die je overeenkomt: de prijs wijzigt naargelang het aantal stuks dat je bestelt. 
 • Reward-based crowdfunding heeft als opzet dat het publiek geld schenkt en een reward of niet-financiële beloning in ruil krijgt. In onze gids vind je meer over wat crowdfunding voor jouw onderneming kan betekenen.

 • Een SWOT-analyse helpt je je onderneming of project te evalueren door je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Check zeker onze tips in de gids om misstappen tijdens je groei te vermijden.
 • Een toevallige helper is iemand die occasioneel en tijdelijk bijspringt in je onderneming. Het is een van de mogelijkheden die je helpen om je zaak draaiende te houden. Verschillende vormen van samenwerking vind je in onze gids.

 • Je 'unique selling point' of USP zorgt ervoor dat je je onderscheidt van andere producten of diensten. Het maakt ook duidelijk wie je bent en waar je voor staat. Tips en tricks die je kunnen helpen bij het vinden van jouw USP vind je in onze gids.
 • De vennootschap onder firma (vof) is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Daarnaast zijn er nog andere vormen van vennootschappen met elk hun eigen voorwaarden of vereisten. Ga naar onze gids en lees meer over de verschillende mogelijkheden.

 • Je bedrijf waarderen is belangrijk bij verkoop of fusie, maar ook wanneer je medewerkers mee in je bedrijf wilt laten stappen. Waardering is echter complex en geen exacte wetenschap. In onze gids vind je alvast een methode die je op weg kan helpen.
 • De Tax Shelter is een fiscale maatregel die particulieren aanmoedigt om startende ondernemingen (max. 4 jaar oud) te steunen. Meer informatie over de Tax Shelter en andere soorten financiering in de creatieve sector vind je in onze gids.

 • Als meest gebruikt online videoplatform mag YouTube niet ontbreken in je social media strategie. Maar hoe bepaal je nu de ideale mix van sociale media om joùw (potentiële) klanten te bereiken? Check het in de gids.
 • PMV/Z is het overkoepelende merk voor de Startlening+, de kmo-cofinanciering, de Winwinlening en de Waarborgregeling van de PMV-groep. Meer weten over de verschillende leningen die onder PMV/Z vallen? Ga naar de gids.