In 2010 richtten de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen MAD Brussels op. Na een jarenlang nomadisch bestaan komt de ploeg nu in het nieuwe hoofdkwartier in de Dansaertwijk thuis. 

Met de opening van MAD heeft Brussel er een ambitieus centrum voor de creatieve industrieën bij. MAD moet ontwerpers helpen om hun brood te verdienen met hun creativiteit, maar zich via samenwerkingen ook integreren in de multiculturaliteit van de stad. Ook internationaal moet de Brusselse mode en design meer visibiliteit krijgen.

“Een keer per jaar organiseren we een eigen tentoonstelling, zoals de huidige expo Occupation: designer. Een gastcurator maakt daarvoor een selectie uit Brusselse ontwerpers, eventueel in combinatie met internationale namen”, vertelt Elke Timmerman, die de cel business & career leidt. “Daarnaast staan onze deuren open voor expo’s van andere organisaties. Zo strijkt in september de Belgische expo van Belgium is Design (Flanders DC, MAD, WBDM, en BIE) die te zien was tijdens de laatste editie van de Milan Design Week hier neer. Bovendien krijgt elke twee maanden een andere Brusselse ontwerper of collectief de kans om de vitrine in te palmen. Belangrijk binnen dit veld is ook de tweejaarlijkse stockverkoop, waarbij modeontwerpers hun stock aan democratische prijzen verkopen.”

Terwijl de meeste activiteiten louter toegankelijk zijn voor Brusselse ontwerpers, breidt MAD haar reikwijdte met MAD Surprise uit naar heel België. “Voor deze award komen zowel mode-, textiel- als productontwerpers jonger dan 35 in aanmerking. Door deze leeftijdsgrens willen we een aanvulling zijn op de Henry van de Velde Young Talent Award, waar de grens ook op 35 ligt. Om de twee jaar wordt deze expo vergezeld van Young & Mad, een modeparcours doorheen de stad.” Jonge Vlaamse ontwerpers kunnen voortaan dus ook meedingen naar de Mad Surprize.

Presentatie van Annelys de Vet © Maxime Delvaux

“Voor de professionele begeleiding werken we met een aantal coaches die ontwerpers in de verschillende fases van hun loopbaan kunnen bijstaan, maar we werken ook samen met het sociaal economisch loket of met bedrijvencentra, die kunnen helpen met het opstellen van een financieel plan of het aanvragen van subsidies. Binnen één specifiek programma rond internationalisering krijgen 10 ontwerpers niet alleen begeleiding, maar ook een subsidie tussen 10.000 en 20.000 euro”, vertelt Timmerman.

MAD biedt daarnaast ook jobbegeleiding aan. “We zoeken specifiek kandidaten voor creatieve, communicatieve of managementposities in de luxesector. Als voorbereiding op de job organiseren we infosessies. Voor de jobs zelf kijken we ook verder dan de Brusselse grenzen, en werken we onder meer samen met Flanders DC.”

“Met MAD in situ geven we een vijftiental jonge ontwerpers een betaalbaar atelier voor maximaal twee jaar. In ruil moeten ze een sociaal project met de buurt opzetten. Dit idee past bovendien binnen onze algemene filosofie om in te zetten op sociaal innovatief design. Zo is er een ontwerper die van de geveldoeken op de Grote Markt tassen heeft gemaakt in samenwerking met een sociaal atelier."

"Het gebouw zelf wil een brug vormen tussen de Nieuwe Graanmarkt met de hippe mensen uit de Dansaertwijk en de Papenvest, waar ook een diverser publiek in sociale woonblokken woont,” sluit Timmerman af.

Presentatie van Xavier Lust © Mael G. Lagadec


Activiteiten georganiseerd door MAD Brussels worden opgenomen in onze agenda.

Heb je een vraag, een probleem of zoek je een kritisch klankbord voor jouw plannen?