In het najaar van 2016 vond het symposium Nieuwe urgenties plaats, naar aanleiding van het allerlaatste nummer van Kwintessens, het tijdschrift dat Design Vlaanderen gedurende meer dan 24 jaar uitgaf.

Dat 97ste nummer, opgezet en ontworpen door Annelys de Vet, werd een pleidooi voor nieuwe ontwerppraktijken waar ontwerpers een belangrijke maatschappelijke rol spelen. In de 27 projecten die centraal staan in dit nummer schuilt kritisch burgerschap, een bewuste houding ten opzichte van politiek, maatschappij of omgeving.

Tijdens het symposium gaven zowel Annelys de Vet als Kurt Vanbelleghem die een essay schreef voor het nummer en tevens de tentoonstelling Conflict & Design (7de Triënnale voor Vormgeving) in 2013 organiseerde, een presentatie, waarna vijf projecten (Studio Refugee, Rotor, ONBETAALBAAR, Versailles en De Andere Markt) werden voorgesteld. Tijdens het tweede deel van de avond modereerde Nik Baerten (Pantopicon) het debat met Annelys de Vet, Kurt Vanbelleghem, Katrien Laporte, Erwin Goegebeur, Philippe Van Cauteren, Dirk Snauwaert en Pascal Cools. In de onderstaande video's kan je het hele symposium herbeleven!

Annelys de Vet

Kurt Vanbelleghem

Studio Refugee, Rotor, ONBETAALBAAR, Versailles en De Andere Markt

Annelys de Vet, Kurt Vanbelleghem, Katrien Laporte, Erwin Goegebeur, Philippe Van Cauteren, Dirk Snauwaert en Pascal Cools

Dit laatste nummer van Kwintessens kan je integraal online inkijken.

Lees Kwintessens online

De laatste jaargangen zijn integraal online te lezen.