De tweede editie van de conferentie Let’s Think Design, die afgelopen donderdag in Antwerpen plaatsvond, focuste via een aantal lezingen en workshops op de toekomst van design thinking. Zal het binnen een paar jaar al duidelijk worden dat het om een hype met een beperkte houdbaarheidsdatum ging? Of groeit design thinking daarentegen uit tot een breed gedragen beweging, een geïntegreerde attitude waarmee we op de meeste adequate manier de juiste problemen kunnen blijven selecteren en aanpakken? Het antwoord op de laatste vraag is duidelijk: ja!

“Design thinking is essentially a human-centered innovation process that emphasizes observation, collaboration, fast learning, visualization of ideas, rapid concept prototyping and concurrent business analysis, which ultimately influences innovation and business strategy. The objective is to involve consumers, designers and business people in an integrative process, which can be applied to product, service and business design.’’

Thomas Lockwood,

Lockwood Resource

Vooroordelen

Nathan Waterhouse, mede-oprichter van OpenIDEO, merkt terecht op dat de groeiende impact van design thinking voornamelijk belemmerd wordt door een reeks van moeilijk detecteerbare vooroordelen. Het gaat daarbij niet zozeer om vooringenomenheid ten opzichte van de principes en doelstellingen van design thinking zelf, maar om culturele en emotionele barrières die iedere vorm van samenwerking kunnen doen ontsporen.

Een ontwerper zal oog moeten hebben voor deze verscholen valkuilen en er efficiënte oplossingen voor moeten kunnen bedenken. Nathan hielp het publiek een flink stuk op de weg door zijn aanpak uit de doeken te doen. Van bij het begin bevraagt hij iedereen over de manier waarop zij denken dat ze kunnen falen in deze zoektocht naar innovatie. Daardoor legt hij van bij de start het samenwerkingsproces bloot en stelt hij iedereen verantwoordelijk om samen hun vooroordelen weg te nemen. 

“To be truly innovative, you don’t just have to be constantly generating new insights and ideas, but also making them happen. To sustain that, we believe you need to build a culture to support it in the long term. The stronger your culture, the stronger your innovation capacity becomes.”

Nathan Waterhouse,

OpenIDEO

Designer als cartograaf

Oli Shaw, global service design & creative director bij Designit, pikt daar in zijn lezing verder op in wanneer hij stelt dat het ontwikkelen van design-thinkingprojecten binnen organisaties en bedrijven in feite neerkomt op het ontwerpen op basis van onzekerheden.

Volgens Shaw stellen design-thinkingmethodes steeds het ganse systeem in vraag. Ze hebben niet alleen een impact op alle structurele departementen zoals productie, marketing, boekhouding en klantenrelaties, maar ook op attitudes zoals efficiëntie, engagement en motivatie. Zelfs andere bedrijven waarmee samengewerkt wordt, zullen er niet aan kunnen ontsnappen. Binnen deze draaikolk neemt een designer de rol van cartograaf op zich en tekent binnen deze totale organisatorische omwenteling de weg uit die door iedereen gevolgd dient te worden. Een pas die leidt naar een ontwerpgedreven cultuur in al die organisaties en bedrijven.  

“When you let go structure and chaos kicks in, the design process helps to make thing concrete and manageable.”

Oli Shaw,

Designit

Yes, yes, yes

Als er tussen het publiek al mensen aanwezig waren die hun twijfels hadden over een glorieuze toekomst van design thinking, dan heeft de Amerikaanse innovatiedenker en ontwerper Thomas Lockwood (Lockwood Resource) alle zorgen weggenomen. Vanuit een heel analytische bevraging kwam hij tot een volmondige en sterk onderbouwde ja op de vraag of er een toekomst is voor design thinking. Een ja die hij overigens minstens een twintigtal keer heeft uitgesproken.

Zijn enthousiasme is vooral gebaseerd op zijn stelling dat je geen designers nodig hebt om aan design thinking te doen. Volgens Lockwood worden mensen gedreven door drie basisbehoeftes: de nood om te participeren, om kennis te verwerven en om zich op een vrije manier te kunnen uitdrukken. Design thinking laat iedereen toe om deze drie drijfveren in te zetten binnen een verbeteringstraject voor om het even welk doel. 

Thomas Lockwood

Thomas Lockwood © Jana Germanus

It just works

Naast het feit dat om het even wie met design thinking aan de slag kan, dat het de basismenselijke behoeftes aanspreekt en dat het om het even welk doel kan dienen, zal design thinking ook in de toekomst floreren omdat het eenvoudigweg werkt. Het is niet alleen efficiënt binnen organisatorische processen, het is bovendien zo dat het vaak de klanten of de eindgebruikers zijn die het sterkst de impact gewaarworden. Daardoor zetten zij ook andere bedrijven aan om op die manier te gaan functioneren.

Lockwood wijst er ons echter ook op dat het bedje nog niet volledig gespreid is voor design thinking. Er zijn nog donkere wolken te bespeuren en die moeten met voorrang aangepakt worden. De grootste bedreiging zit vervat in het curriculum van onze onderwijsinstellingen, of beter gezegd in het ontbreken van degelijke en geïntegreerde design-thinkingopleidingen. Met als gevolg dat een ganse generatie creatievelingen nog altijd afstuderen zonder een gedegen kennis van design thinking en van de alomvattende inzetbaarheid ervan.

“In the end, the goal is to not just solve problems, but to solve the right problems. A design thinking approach can help to remove constraints and enable breakthrough ideas to see the light of day.”

Thomas Lockwood,

Lockwood Resource

At your service

Die lacune die in het onderwijs nog steeds bestaat, wordt echter wel opgevangen door de vele initiatieven die ontwerpstudio’s en cross-sectorale organisaties ontwikkelen. De break-out sessies tijdens Let’s Think Design maakten dat zeer concreet.

Sofie Vandenhende van Wonderland

Sofie Vandenhende van Wonderland © Jana Germanus

Het team achter Wonderland is daar een mooi voorbeeld van. Het bureau heeft een multifunctionele tool ontwikkeld waarmee zowel start-ups als meer gevestigde bedrijven de impact van design thinking op hun eigen organisatie kunnen leren inschatten. Met de start-ups gaan ze nog een stapje verder en gedurende een bepaalde periode gaat één van de Wonderlandmensen het team van de start-up vervoegen om van binnen in de organisatie een design-thinkingcultuur te genereren. 


Let’s Think Design werd georganiseerd door Creative Network in samenwerking met Wonderland en Made.