Niet alleen mensen kunnen online aanwezig zijn, maar ook dingen. Denk aan machines, auto’s en telefoons, die allemaal samen een groot 'internet of things' vormen. Deze connectiviteit biedt enorm veel mogelijkheden, en oplossingen voor problemen rond bijvoorbeeld energie en milieu. En dat is ook Georges Lieben, zaakvoerder van Bagaar, niet ontgaan. 

Bagaar is een interactief designbureau. Wat doen jullie precies?

We zijn gespecialiseerd in het combineren van digitale technologie en fysieke producten. We bieden een soort end-to-end oplossing voor the internet of things, en voor de industrie 4.0, een technologische beweging die er zit aan te komen door de komst van de connectiviteit en big data-analyse. De interface van de gebruikerstechnologie is nu gelinkt aan intelligente machines en sensoren, en dat opent een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden. Daar spelen wij op in. Je kunt ons zien als acceleratoren: we exploreren innovatieve technologieën en bieden die aan als een dienst aan bedrijven, om zo hun business te optimaliseren.

Je focus ligt dus op innovatie. Merk je dat de technologie snel vooruitgaat?

Het gaat heel snel vooruit. Persoonlijk ben ik altijd al gefascineerd geweest door natuurwetenschappen. Ik vind het boeiend om de natuur als voorbeeld te nemen en te kijken naar optimalisatie. De mens is al eeuwenlang bezig met de natuur na te bootsen, door het uitvinden van technieken en processen die industrieën, organisaties en overheden zo goed en zo efficiënt mogelijk moeten laten functioneren. Vandaag de dag komt er dat schepje connectiviteit en communicatie bovenop. Elk systeem kan plots intelligent zijn, en communiceren met andere systemen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van een hele grote technologische revolutie, en dat mensen dat nog niet goed beseffen. Het is fijn om toffe klanten te vinden die op dat vlak een pionier willen zijn.

Georges Lieben © Bart Kiggen

Komen klanten met een concrete vraag naar jullie?

Nee, meestal niet. We bieden verschillende diensten aan: advies, onderzoek, en ideegeneratie rond business-optimalisatie via digitalisatie. Wat daar meestal uit resulteert, is een combinatie van een user interface of een applicatie die gelinkt is aan sensoren en de verbondenheid tussen de twee. We gaan heel proactief te werk en gaan met ideeën en referenties naar klanten toe, waarvan wij denken dat ze relevant voor hen zijn. Meestal komen daar interessante projecten uit voort, die zich vaak focussen op energie, mobiliteit en milieu.

Waarvan lig jij als ondernemer ’s nachts wakker?

We hebben een heel duidelijke visie: we willen goed werk leveren en een omgeving creëren waar onze mensen graag komen omdat ze zich vrij kunnen ontplooien en verdiepen. We hebben de zaak met z’n drieën opgestart, als autodidacten, met onze eigen middelen. De winst van het eerste jaar hebben we opnieuw geïnvesteerd in nieuw talent. En dat doen we nog steeds. We vinden het belangrijk om het juiste talent te vinden dat een meerwaarde kan betekenen voor het hele bedrijf. Als onderneming zijn we volledig zelfbedruipend en daar zijn we wel fier op. We hebben geen kredietlijnen lopen, wat ook maakt dat we natuurlijk weinig marge hebben. Nu hebben we 26 man op de payroll staan. Het kan weleens stresserend zijn om vast te houden aan bepaalde keuzes. We zouden gemakkelijk en meer kunnen verdienen door bepaalde projecten aan te nemen. Maar we doen dat niet omdat het op lange termijn noch bijdraagt aan het bedrijf, noch aan de mensen, noch aan de maatschappij.

Georges Lieben © Bart Kiggen

Jullie zetten uiteenlopende profielen aan het werk. Hoe dienen zij zich aan?

Het is een combinatie van productontwikkelaars, programmeurs, designers en ingenieurs, die de voortrajecten en de uitvoering voor hun rekening nemen. Rekrutering gebeurt voornamelijk via onze website en social media. We hebben al mensen aangeworven via Twitter. We zijn echt van plan om nog stevig te groeien de komende jaren. We hebben continu nieuw talent nodig.


Dit interview werd afgenomen naar aanleiding van Antwerp.Works, het festival rond creatief ondernemen dat plaatsvond eind september 2016. Foto's © Bart Kiggen