In juni startte het SCIRT-project (System Circularity & Innovative Recycling of Textiles). Met EU-financiering zoekt het wegen om de grootste uitdagingen van de mode-industrie van vandaag aan te pakken: kledingverspilling en recycleerbaarheid. Deze innovatietocht, waaraan ook Flanders DC deelneemt, zal drie jaar duren.

Het probleem? Minimale recyclage

Terwijl kledingmerken ambitieuze doelen stellen om gerecyclede vezels in hun kledingstukken te verwerken, stapelt afgedankt textiel zich wereldwijd massaal op. Een rapport van de Ellen MacArthur Foundation van 2017 toont aan dat minder dan 1% van afgedankt textiel wordt hergebruikt voor nieuwe textielvezels.

Dit minuscule percentage wijst op de gapende kloof tussen vraag en aanbod. Aan de aanbodzijde ontbreekt de kennis van de technologische, economische en ecologische haalbaarheid van vezelrecycling. Textielbedrijven en modemerken vragen op hun beurt kwaliteitsvolle en betaalbare gerecyclede vezels maar blijven op hun honger zitten.

De kloof dichten

SCIRT zal met achttien partners uit vijf landen de overgang naar een circulair modesysteem versnellen. De nadruk ligt daarbij op technologische innovatie en op sensibilisering van zowel de modesector als van het brede publiek.

Ondersteund door technische partners en onderzoeksinstituten zullen Decathlon, Petit Bateau, Bel & Bo, HNST en Xandres zes verschillende kledingtypes ontwerpen, ze omzetten in prototypes en ze produceren met gebruik van vezels gerecycleerd uit afgedankt textiel.

SCIRT kijkt daarnaast naar ondersteunende beleidsmaatregelen en instrumenten. Zo komt er een raamwerk voor een Extended Producer Responsibility-systeem (EPR - zeg maar zorgplicht) en een ‘True Cost Model’ dat de sociale en ecologische impact van circulariteit zal berekenen om hem in de kostprijs te kunnen opnemen.

En ook de consument komt aan bod. Via een ‘Citizen Lab’ zal SCIRT doorheen het volledige traject burgers betrekken. Doel hier is meer inzicht te krijgen in wat hun gedrag bepaalt bij de aankoop en de afdanking van kledingstukken.

De rol van Flanders DC

De medewerking van Flanders DC aan dit project situeert zich voornamelijk op drie vlakken.

Ten eerste zullen we het True Cost Model ontwikkelen tot een praktisch en aantrekkelijk online instrument op basis van de door projectcoördinator VITO aangeleverde formules en data.

Ook de verwerking van de lessen die de modemerken trokken uit het ontwerp en de productie van de verschillende kledingstukken, staat op de agenda. Flanders DC zal ze aanbieden via Close The Loop als een set van duidelijke, praktische ontwerp- en productierichtlijnen waarmee de modesector aan de slag kan.

Tot slot geen project zonder verspreiding van de resultaten; ‘disseminatie’ in het vakjargon. Uiteraard zal Close The Loop daarin een belangrijke rol spelen. Maar er rijpen nog enkele ideetjes. Meer dan ooit is de boodschap: hou onze agenda in de gaten!

Wie trekt mee op innovatietocht?

  • Modebedrijven: Bel&Bo, HNST, Decathlon, Xandres, Petit Bateau 
  • Onderzoeksorganisaties: VITO, CETI, Prospex Institute 
  • Universiteiten: BOKU, TU Wien, ESTIA 
  • Industrie: Altex, AVS Spinning – A European Spinning Group (ESG) Company, Valvan 
  • KMO’s: Circular fashion, FFact 
  • Non-profitorganisaties: Flanders DC, IID-SII