Afgelopen najaar ontving het digitale bureau Statik het B Corp-duurzaamheidslabel, een internationaal keurmerk dat in België door slechts 27 bedrijven gedragen wordt. Wat houdt dat label precies in en op welke manieren probeert het Leuvense bureau te verduurzamen in haar werking? Wij vroegen het aan duurzaamheidscoördinator Daphne De Wit.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

“We zijn echt heel blij dat we Statik sinds enkele maanden een B Corp mogen noemen”, steekt Daphne De Wit, duurzaamheidscoördinator bij digitaal bureau Statik, van wal. Een B Corp-label is een keurmerk waaraan een hele strenge audit voorafgaat. Je krijgt het met andere woorden niet zomaar. Bij Statik duurde die procedure veertien maanden, waarbij alles gestaafd moest worden aan de hand van bewijsmateriaal. Daphne: “We wilden onze duurzame werking laten valideren, de erkenning die het oplevert doet deugd. Om in aanmerking te komen voor het label, dien je als bedrijf eerst een vragenlijst in te vullen en daarop minstens 80 punten te scoren. Ik raad elk bedrijf aan om de B Impact Assessment, die online toegankelijk is, in te vullen — zelfs al heb je niet de ambitie om het label te verkrijgen. Het geeft je als bedrijf enorm veel inzichten. Voor ons was het ook nuttig om onze werkpunten verder in kaart te brengen. We kregen handvaten aangereikt om nog verder te verduurzamen in de toekomst”, vertelt Daphne. 

Statikers aan het werk op kantoor

Statikers aan het werk op kantoor

“Daarnaast vind ik het interessant dat B Corp uitsluitend focust op profitbedrijven. De manier waarop B Corp-bedrijven werken, leunt gevoelsmatig aan bij nonprofits, maar dit label focust bewust op bedrijven die naast winst vooral ook zoveel mogelijk positieve impact nastreven. Zo’n label zorgt ook voor kruisbestuivingen met andere B Corps of nieuwe samenwerkingen met klanten die we op hun beurt inspireren in hun duurzaamheidstraject. Bij het aantrekken van werkkrachten wordt de aandacht voor sociale en duurzame aspecten ook steeds belangrijker. Zeker jongeren zoeken een job waar meer komt bij kijken dan enkel geld verdienen. Ze willen werken voor een bedrijf met een sterke visie waarachter ze kunnen staan. Als ze weten aan welke missie ze bijdragen, is hun werkgeluk doorgaans groter.”

Duurzaam klantenbestand

Zonder het echt te beseffen, zat duurzaamheid al in het hart van Statik, nog voor ze er bewust op inzetten. Dat kwam in 2016 tijdens een teamdag aan het licht. “Tijdens een oefening moesten alle Statikers, onafhankelijk van elkaar, een lijst met bedrijven — van vzw’s tot multinationals en alles daar tussenin — waarvoor ze graag wilden werken, rangschikken. Ietwat onverwacht stonden bovenaan die lijst voornamelijk bedrijven die een positieve impact nastreven. Dat was voor ons echt een eyeopener, waarna we besloten onze focus te vernauwen en enkel nog te werken voor bedrijven en organisaties die de balans bewaken tussen winst en positieve impact op vlak van mens en omgeving. Hoewel die nieuwe richting in het begin misschien wat risicovol leek, bleek dat in de praktijk een goeie zet. Door je als bedrijf in een niche te begeven, trek je net meer het juiste type klanten aan. Ze weten immers beter waarvoor ze bij jou terecht kunnen.” 

“Als we vandaag een vraag van een potentiële klant krijgen, dan zullen we altijd nagaan hoe die tegenover de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (kortweg de Sustainable Developments Goals, red.) staat. Heeft het bedrijf met andere woorden een visie en missie waar we achter kunnen staan? Wanneer we twijfelen, hanteren we een checklist die een aantal vragen bevat. Die antwoorden leiden tot een score die bepaalt of het project matcht met de filosofie van Statik. Als de score te laag is, dan laten we de kans graag aan iemand anders”, zegt Daphne. 

Statikers doen vrijwilligerswerk

Statikers doen vrijwilligerswerk

SDG’s als leidraad

“We installeerden zonnepanelen, schaften bedrijfswagens af, organiseren wekelijks een veggie lunch voor alle collega’s, werken met zoveel mogelijk ecologisch verantwoord bureau-, post-, keukenmateriaal,… Het gaat dus over grote maar zeker ook heel kleine keuzes. Als je die allemaal optelt, kan je wel degelijk een verschil maken.” 

Bij Statik draait duurzaamheid echter niet alleen om het ecologische, maar ook om het sociale aspect. “Omdat we een dienstenbedrijf zijn, ligt onze impact vooral in het menselijke aspect. Uiteraard werken we er actief aan om onze voetafdruk te verkleinen, maar daarnaast focussen we ook enorm op hoe we omgaan met mensen. Statik werkt volgens een zelfsturend principe. Zo is ownership een sleutelwoord, kunnen mensen samen hun eigen job creëren en hebben teams zeggenschap over welke opdrachten aangenomen worden. Daarnaast zetten we in op pro bono opdrachten en organiseren we regelmatig vrijwilligersdagen. Er is ook een systeem van winstdeelname, zodat Statikers er allemaal samen voordeel uit halen als we een goed jaar hebben gehad”, vertelt Daphne.

“Uiteraard werken we er actief aan om onze voetafdruk te verkleinen, maar daarnaast focussen we ook enorm op hoe we omgaan met mensen.”

Daphne De Wit,

duurzaamheidscoördinator Statik

Statik heeft een aantal SDG’s uitgekozen waarop het team actief inzet. Een daarvan is gendergelijkheid. “In de IT- en communicatiesector zijn er traditioneel gezien veel meer mannen. Daar hebben we de afgelopen jaren actief aan gewerkt, waardoor er nu ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke collega’s zijn. Al zit er momenteel wel nog een groeimarge op vlak van inclusie en diversiteit. In essentie zijn we nog steeds een hoger opgeleid, blank team. Dat beseffen we en daarmee moeten we aan de slag. Daarvoor laten we ons bijstaan door organisaties als Talentoscoop en Synkroon om onze vacatures mee te nemen of personen aan te dragen, vaak voor een inloopstage of IBO-traject met optie op een vaste job. We zijn ons dus heel bewust van onze sterktes, maar ook van onze zwaktes.”

“Kwaliteitsonderwijs is nog zo’n SDG die hoog op de agenda staat bij Statik. Zelfontplooiing staat centraal. Statikers krijgen jaarlijks een mooi opleidingsbudget, dat vrij te besteden is aan bijscholingen. Gezondheid en welzijn is ook een belangrijke SDG voor ons. We hopen daarmee andere bedrijven te overtuigen dat het wel degelijk kan: een veilige omgeving creëren waar mensen zichzelf kunnen en willen zijn. Zo organiseert elk team wekelijkse update calls, waarbij oprecht gevraagd wordt hoe het met iedereen gaat. Op die manier connecteer je met je collega’s. Daarnaast komen we wekelijks met iedereen samen en dan deelt elke Statiker zijn ‘glad, sad & mad’-gevoel van de afgelopen week”, aldus Daphne.

Statikers lunchen samen

Statikers lunchen samen

Digitale duurzaamheid

Als bedrijf dat onder meer websites en andere online toepassingen maakt, creëert Statik ogenschijnlijk geen uitstoot omdat er geen fysieke productie is, maar eigenlijk wordt heel vaak onderschat hoeveel het internet en de digitale wereld verbruiken. “Daar wordt zelden over gesproken. Het is misschien onzichtbaar, maar we spelen daar wel een grote rol in met alles wat we maken. We willen daarom meer bewustzijn creëren rond digitale duurzaamheid. Een website moet niet complexer dan nodig zijn. De rekenkracht beperken die nodig is voor een website is een duurzame actie. Voor marketingdoeleinden worden er vaak trackers geïnstalleerd om data en inzichten te genereren en die verbruiken enorm. Zoiets stellen wij bewust in vraag bij onze klanten. Als je daarop kan besparen, is dat ook duurzaam. Daarnaast is het gebruik van groene hosting een evidentie. Statik is ook een erkend Anysurfer-websitebouwer, wat wil zeggen dat websites zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt, met de nodige aandacht voor mensen met een visuele of motorische beperking. Een eenvoudige quick win voor bestaande sites is bijvoorbeeld bestanden slim comprimeren, zodat de website minder netwerkverkeer verbruikt. Het allerbelangrijkste blijft echter nog steeds het werken aan projecten die ook écht iets bijdragen, zo niet gaat er ontzettend veel tijd en energie verloren aan nutteloze toepassingen.”

“Transparantie is het codewoord. Deel eerlijk welke stappen je al voorwaarts zette en wat je werkpunten zijn. Dat is sowieso een heel krachtig signaal.”

Daphne De Wit,

duurzaamheidscoördinator Statik

Duurzaamheidscoördinator en -verslag

“De rol van duurzaamheidscoördinator binnen Statik bestaat ondertussen drie jaar. Dat wil niet zeggen dat ik de duurzaamheidsstrategie alleen draag, maar wel dat ik het aanspreekpunt ben voor collega’s. Ik voel wel dat het belangrijk is om er intern over te blijven communiceren, om mee te geven waar ieder afzonderlijk mee bezig is en ook om de bigger story regelmatig uit te dragen. Zo willen we tegen 2030 onze voetafdruk met 50% verminderd hebben. Da’s een hele uitdaging, omdat onze afdruk al laag is.” Daphne maakt ook jaarlijks een duurzaamheidsverslag op, waarvan ze het belang niet genoeg kan benadrukken: “In het begin zag ik dat eerder als een noodzakelijk kwaad, een morele verplichting. Ondertussen sta ik daar helemaal anders tegenover. Je hoeft trouwens nog niet gigantisch veel bereikt te hebben op vlak van duurzaamheid om zo’n verslag op te maken. Transparantie is het codewoord. Deel eerlijk welke stappen je al voorwaarts zette en wat je werkpunten zijn. Dat is sowieso een heel krachtig signaal. Je geloofwaardigheid als bedrijf zal met 300% stijgen”, besluit Daphne.


Dossier: Duurzaamheid

Wist je dat Flanders DC een dossier rond duurzaam ondernemen in de creatieve sector heeft gepubliceerd? Je vindt er meer over duurzaam ondernemen. Hoe werk je een strategie uit? Welke wettelijke verplichtingen zijn er? Hoe communiceer je erover? En welke steunmaatregelen bestaan er? Het dossier bevat daarnaast heel wat tools en templates die je hierbij kunnen helpen en die gratis te downloaden zijn.