Op onze ‘Expertendag Fashion: Alternatieve groeipaden’ stelde Cyrielle Villepelet, partner van consultancybureau McKinsey & Co, in primeur het trendrapport The State of Fashion 2023 voor. In dit jaarlijkse rapport wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke trends die de mode-industrie naar verwachting zal doormaken. Tijdens haar presentatie gaf Cyrielle een samenvatting van de belangrijkste economische cijfers van het afgelopen jaar en schetste ze een aantal strategieën om met de toekomstige uitdagingen in de modesector om te gaan.

Laten we eerst naar enkele statistieken kijken. De mode-industrie kaatste sterk terug in 2021, na jaren van vertraagde groei en een scherpe daling.

Economische cijfers State Of Fashion 2023

Hoewel de economische winst enorm steeg, compenseerde het herstel in 2021 enkel de verliezen van 2019 en 2020. De stijging van de economische winst in 2021 leek buitengewoon positief, maar een groot deel van het succes in 2021 bleek afhankelijk te zijn van het feit dat 2020 zo negatief was. Economische resultaten varieerden sterk per sector. De twee branches die erin slaagden om extra waarde te creëren bovenop de herrezen vraag na de crisis waren het luxesegment en sportkleding. Het luxesegment profiteerde van rijke consumenten die financieel minder getroffen waren door de pandemie dan anderen. Ook consumenten met een middelgroot inkomen gaven hun geld uit aan luxe. Zij spaarden tijdens COVID-19 en wilden zichzelf verwennen na de pandemie. De toenemende waarde die sportkleding in 2021 creëerde, was te danken aan het feit dat consumenten zich meer casual gingen kleden tijdens maar ook na de pandemie.

Meer economische analyses vind je in het volledige rapport op de website van The Business of Fashion.

“De opeenstapeling van deze risico's wijst op een zeer uitdagend 2023. Bedrijven zullen veerkracht en nieuwe strategieën moeten inbouwen om de vele opportuniteiten te benutten.”

Cyrielle Villepelet,

McKinsey & Co

1. Bouw stabiliteit in

Onze wereldeconomie is zeer onstabiel. We hebben te kampen met de hoogste inflatie in jaren, stijgende geopolitieke spanningen zoals de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis en een dalend consumentenvertrouwen. Modemerken zullen hun activiteiten zorgvuldig moeten plannen om de vele onzekerheden en recessierisico’s die 2023 ons zal brengen, te overwinnen. Dit betekent:

  1. Scenarioplanning verruimen: leidinggevenden moeten duidelijke doelstellingen opzetten, maar hun scenario's moeten ook flexibele noodplannen bevatten om met mogelijke economische en politieke omstandigheden om te gaan.
  2. Prijszettingsvermogen opbouwen: merken moeten flexibele prijsstrategieën implementeren om inflatie en schommelingen in de koopkracht van klanten op te kunnen vangen.
  3. Winstgevendheid aanscherpen: leidinggevenden moeten beslissingen nemen in de supply chain om winstgevendheid prioriteit te geven boven inkomsten en marktaandeel omdat kapitaalvoorziening krap is.

2. Herevalueer regionale groeiopportuniteiten

Als modemerk is de vraag waar je wereldwijd best zou investeren nooit gemakkelijk. Door politieke spanningen wordt deze vraag steeds moeilijker aangezien niet enkel het financiële plaatje ertoe doet. Merken zouden daarom hun regionale groeiopportuniteiten opnieuw moeten evalueren en hun strategieën aanscherpen zodat ze beter zijn afgestemd op de regio’s waarin ze actief zijn. Volgens McKinsey kan je best investeren in regio’s zoals de VS en het Midden-Oosten. Dit zijn de regio’s die economische groei blijven aanjagen in tijden van economische onzekerheid.

3. Pas je businessmodel aan

Door de potentiële economische turbulentie in 2023 zullen consumenten hun aankoopgedrag aanpassen. Afhankelijk van hun beschikbaar inkomen gaan ze aankopen uitstellen, beperken of wachten op koopjes. Dit kan de vraag naar tweedehandse spullen, verhuur of kortingen verhogen. Merken zouden hun businessmodel daarom moeten aanpassen om hun klanten te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van nieuwe kanalen of nieuwe prijszettingstechnieken.

4. Bied alternatieven aan voor veranderend koopgedrag

Door de pandemie zijn de grenzen tussen formele en vrijetijdskleding vervaagd. Mensen kleden zich meer casual. Deze trend zal zich volgens McKinsey in de toekomst verderzetten. Er is ook een duidelijke vraag naar statement pieces voor evenementen. Deze trend is ook aanwezig bij jongere generaties. Luxemerken kunnen hiervan profiteren. Daarnaast zien we een duidelijke verschuiving van het aankopen naar huren van kleding. Volgens McKinsey moeten merken hun grenzen durven verleggen en deze alternatieven aanbieden.

5. Focus op genderfluïde mode

Steeds meer consumenten over de hele wereld tonen groeiende belangstelling voor genderfluïde mode. Deze verschuiving is niet alleen zichtbaar op de high fashion runways maar ook in het traditionele shopgedrag. De uitdaging voor merken is om een genderneutrale dimensie of visie in het hele bedrijf te verankeren in de toekomst.

6. Herevalueer jouw direct-to-consumer-model

Door stijgende marketing- en e-commercekosten zouden modemerken de levensvatbaarheid van hun D2C-model (direct to consumer) moeten herevalueren. Om te kunnen groeien is diversificatie in verkoopkanalen belangrijk. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook inzetten op groothandel of third-party marketplaces.

7. Gebruik nieuwe manieren van dataverzameling

Door de privacyregelgeving wordt het steeds moeilijker om gepersonaliseerd te werken op vlak van marketing en communicatie. Merken zouden creatiever moeten zijn in hun boodschappen en content, of nieuwe kanalen gebruiken zoals de metaverse, om waardevolle gegevens te kunnen verzamelen. Door deze data kunnen ze inspelen op de specifieke wensen van klanten waardoor klantrelaties versterkt worden. Bovenop het feit dat datacollectie steeds moeilijker wordt, moet er ook aandacht geschonken worden aan de vele culturele verschillen. Als internationaal merk moet je gepersonaliseerd te werk gaan, met een aangepaste tone of voice, look-and-feel, pr-aanpak, en content om lokale consumenten op een gepaste manier aan te spreken.

8. Vermijd greenwashing

Duurzaamheid wordt de norm. Consumenten kijken steeds kritischer naar de groene inspanningen van keurmerken. Greenwashing wordt strenger dan ooit veroordeeld. Daarom zal de manier waarop merken communiceren over hun duurzaamheid steeds belangrijker worden. Als merken greenwashing willen vermijden, moeten ze zinvolle en duurzame veranderingen doorvoeren terwijl ze zich houden aan de nieuwe regelgeving rond duurzaamheid.

9. Pas je supply chain aan

De COVID-19 pandemie heeft vele verstoringen in de supply chain blootgelegd. Om in de toekomst voorbereid te zijn op zulke gebeurtenissen zouden textielproducenten nieuwe supply chains moeten creëren. Volgens McKinsey moeten deze gebaseerd zijn op drie elementen:

  1. Verticale integratie waarbij je de toeleveringsketen volledig zelf controleert
  2. Nearshoring waarbij je werkzaamheden uitbesteedt aan een organisatie in een dichtbij gelegen land
  3. Productie in kleine batches

Om dit te bereiken moeten supply chains aangestuurd worden door digitalisering, wat tot aanzienlijke kostenvoordelen kan leiden. Bovendien wordt verwacht dat digitalisering in de supply chain de belangrijkste motor voor groei van leveranciers zal zijn in de toekomst.

10. Hervorm je bedrijf

Ten slotte is het nodig dat modebedrijven een nieuwe visie vormen. Ze zullen moeten nadenken over hetgeen hun bedrijf in de toekomst nodig heeft. Hierbij moet er vooral gefocust worden op het menselijke, duurzame en technologische in hun activiteiten. Er is meer aandacht nodig voor toptalent aangezien het rapport voor 2023 een groeiend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten voorspelt. Modebedrijven moeten daarom toptalent aantrekken en behouden voor hun teams en het management om duurzaamheid en digitale versnelling te kunnen bewerkstelligen. Enkel op deze manier zullen modemerken nieuwe strategieën op een goede manier kunnen implementeren en omgaan met de uitdagingen van de toekomst.

Samengevat kunnen we zeggen dat de mode-industrie voor heel wat uitdagingen zal komen te staan in 2023. Merken zullen hun huidige strategieën moeten herevalueren en aanpassen waar nodig. De prioriteiten voor modebedrijven in 2023 uit het trendrapport van McKinsey kunnen een startpunt vormen om in te spelen op de actuele uitdagingen en verschuivingen in de sector. Download het volledige rapport om helemaal mee te zijn met de thema’s in de modesector in 2023.