Claire Warnier en Dries Verbruggen zijn de ontwerpers van designstudio Unfold. Ze werken zowel in opdracht als aan eigen projecten. Intellectuele eigendom is voor hen belangrijk, maar daarnaast werken ze ook vaak volgens het open source-principe.

Claire Warnier en Dries Verbruggen van Unfold

Claire Warnier en Dries Verbruggen van Unfold © Bart Kiggen

“In onze samenwerkingen met commerciële klanten besteden we veel aandacht aan intellectueel eigendom. We werken met de nodige contracten zodat het intellectueel eigendom bij ons blijft en onze partners een licentie krijgen om onze ontwerpen te gebruiken. Dat is echt wel belangrijk, want zonder contract kan je tegen grote bedrijven niets beginnen. Er worden over dit onderwerp regelmatig informatiesessies gegeven door Flanders DC of Cultuurloket (het vroegere Kunstenloket) waar je veel uit leert.”

“Op onze eigen ontwerpen hebben we uiteraard auteursrechten, maar we deponeren ze niet als model.”

“Dat blijkt altijd heel complex te zijn en interesseert ons eigenlijk niet. Je moet dan immers in een heel grote regio bescherming nemen om misbruik tegen te gaan. Dat kost een fortuin. En dan moet je nog zelf op zoek gaan naar inbreuken om ze vervolgens aan te vechten. Wij kiezen ervoor om alles goed op papier te zetten en ons onvervangbaar te maken door onze expertise: hoe je de technieken gebruikt, hoe je ze creatief implementeert, de effectieve uitvoering daarvan,... Dat blijkt voor ons de meest effectieve en kostenefficiënte methode.”

“We zijn ook heel erg fan van het open source-principe. We gebruiken technologieën en tools van anderen, en zij die van ons. Van onze 3D-keramiekprinter bijvoorbeeld kan iedereen de plannen downloaden en zijn eigen versie maken. We zien dat als een vorm van teruggeven aan de community, waardoor er ook anderen mee aan de slag kunnen en er betere versies van ontstaan. Net zoals er bij wetenschappelijk onderzoek telkens wordt verder gebouwd op het werk van andere wetenschappers. Het is een spel van kennis delen en terugkrijgen.”

“Onze sterkte ligt in de combinatie van de technieken en de creatieve implementatie ervan. Dat kan je niet kopiëren.”

“Maar onze artistieke ontwerpen delen we dan weer niet met de open source community. Als je je werk open source wil maken, moet je je dus goed afvragen wat je eigenlijk weggeeft. De artistieke ontwerpen zijn onze bron van inkomsten. De 3D-printer is een tool, een technologie om het uiteindelijke werk te produceren. Wij verkopen die printer niet, dus we verliezen ook niets als iemand anders zijn eigen printer maakt.”

“Het hoeft dus ook niet altijd perfect te zijn. De eerste versie van onze 3D-printer was niets meer dan een spuit die kon bewegen. Door gebruik van open source-technologieën en aanpassingen van anderen werd hij steeds beter en ons netwerk steeds groter. Onze eigen 3D printer community heeft nu zo’n 2.000 leden.”

 
In het atelier van Unfold

In het atelier van Unfold © Bart Kiggen

“Bij samenwerkingen met freelancers werken we niet met contracten. Maar de praktijk leert ons dat we dat eigenlijk beter wél zouden doen. We proberen goede afspraken te maken, bijvoorbeeld onder wiens naam een bepaald project wordt uitgevoerd. En wij houden ons aan die afspraken. Maar we hebben ook niet overal controle over. Als de pers in een artikel over een project enkel Unfold vermeldt, in plaats van de samenwerking met onze freelancer, dan kunnen wij daar weinig aan veranderen. Als we het de keer daarop dan in handen van onze partner leggen, dan blijkt weer net hetzelfde te gebeuren. Daar kan je soms gewoon echt niets aan doen.”