Vijftig visies

De creatieve sector kijkt vooruit: wat na corona? Flanders DC geeft het woord aan vijftig creatieve ondernemers, artiesten en denkers actief in verschillende sectoren, zoals design, mode, games, muziek, audiovisuele industrie en gedrukte media. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht zien?