Uit een nieuwe studie van KPMG in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen blijkt dat 75% van de bevraagde Vlaamse bedrijven investeert in design. Ze geven daarbij aan dat design hen heeft geholpen om nieuwe of verbeterde producten/diensten te introduceren, zich te onderscheiden, hun omzet te verhogen, hun marktaandeel te vergroten of nieuwe markten aan te boren.


“Wij zijn een bedrijf dat wereldwijd moet concurreren met producenten in China of Turkije bijvoorbeeld, die goedkoper producten kunnen fabriceren. Om onze concurrentiepositie te vrijwaren, maken wij gebruik van design. Via design slagen wij er namelijk in om ons te differentiëren van onze wereldwijde concurrenten en een meerwaarde te bieden aan onze klanten die deze concurrenten niet kunnen bieden.”

Onderneming in de industriesector (*)

Design rendeert

Uit eerder Brits onderzoek is gebleken dat bedrijven die investeren in design 25% meer kans maken om innovaties te introduceren. Design kan op verscheidene manieren bijdragen tot innovatie. Digital, product, service en systemic design maken gebruik van design thinking om problemen op te lossen vanuit de noden van de gebruiker (burger of werknemer) en hen via co-creatie te betrekken bij het bedenken en testen van oplossingen.

“De grote meerwaarde die design biedt, is dat het ons in staat stelt om samen met de klant na te denken over het specifieke probleem dat zij ervaren, om vervolgens gezamenlijk met hen een oplossing uit te werken. We zullen dan ook zeker verder investeren in design. Tot op heden zijn we er telkens in geslaagd om een ‘payback period’ van drie jaar of minder te bereiken bij onze designprojecten.”

Onderneming in de technologiesector (*)

Uit de studie blijkt dat het merendeel van de bevraagde bedrijven bijzonder tevreden is over hun investeringen in design. 79% tot 88% (afhankelijk van welk type design) van de respondenten stelt dat hun investeringen in design zelfs zullen stijgen in de komende jaren.

“Ons bedrijf produceert diverse stoffen die geleverd worden aan high-endmerken. Via de toepassing van design zijn we kunnen evolueren van een bedrijf dat vooral inzette op de productie van grote hoeveelheden naar een bedrijf dat inzet op ‘high value’, ‘low volume’ en ‘high rotation’. Op deze manier zijn we geëvolueerd naar het topsegment van de markt, die tot een meer comfortabele marktpositie heeft geleid.”

Onderneming in de industriesector (*)

Nog ruimte voor verbetering

De studie toont echter ook aan dat er nog ruimte voor verbetering is om het potentieel van design in innovatie te verhogen. Binnen de onderzochte pool aan bedrijven geeft een derde aan immers (nog) niet te investeren in design. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat ze geen kennis hebben van het bestaande aanbod van externe designbureaus, dat ze geen nood hebben aan designtoepassingen of -methodieken (wat mogelijks kan betekenen dat ze geen weet hebben van de meerwaarde die design kan bieden aan hun bedrijf) of vanwege het gebrek aan financiële ruimte. Dit laatste blijkt vooral van toepassing bij micro-ondernemingen. 

De studie formuleert daarom zes beleidsaanbevelingen: (1) het streven naar een beter begrip van design, (2) het meer bekend maken van het designaanbod in Vlaanderen, (3) het voorzien van financiële ondersteuning om design toe te passen, (4) het uitbouwen van het netwerk van ontwerpers naar een volwaardig ecosysteem, (5) het opnemen van design in diverse opleidingen en (6) het versterken van de coördinatie van design in Vlaanderen. 

(*) Dit zijn quotes van bevraagde bedrijven uit de studie 


Webinar: De impact van design op innovatie

Wil je meer weten over de impact van design op innovatie en als eerste de studie ontvangen? Bekijk dan het webinar De impact van design op innovatie.


Technologiebedrijf Aloxy deed beroep op Studio Dott.

Technologiebedrijf Aloxy deed beroep op Studio Dott om samen de vertaalslag te maken van onderzoek naar een marktconform product en een bijpassende branding van een nieuwe revolutionaire draadloze sensor voor de petrochemische industrie. Het product werd gelauwerd met een Henry van de Velde Gold Award in de categorie Business Innovation.