De EU Green Deal, EPR - Extended Producer Responsibility, Due Diligence, Actieplan Circulaire Economie, Textielstrategie,... Wat betekenen al deze concepten nu concreet voor spelers in de Belgische mode-industrie? Waarom zou je er meer over moeten weten? In samenwerking met The Shift, WBDM en MAD Brussels, organiseerde Flanders DC een webinar over de implicaties van de EU-strategie voor duurzaam textiel voor modebedrijven. (Webinar in het Engels)

Meer informatie en updates vind je in de Close The Loop-community op Facebook en op de Sustainable Fashion & Textiles Belgium-pagina op LinkedIn.

Tijdens het webinar verkenden we drie bijzonder belangrijke onderwerpen:

1. EU-Duurzaamheidsstrategie met betrekking tot de modesector

Allereerst gaan we met Sofie Bouteligier (beleidsadviseur Eenheid Internationaal Beleid OVAM) en Maria Rincon Lievana (beleidsmedewerker Circulaire Economie en duurzame producten, productie en consumptie bij de EU-Commissie) in op de algemene EU-beleidsterminologie die relevant is voor de modesector en de toepasbaarheid ervan op de Belgische modebedrijven.

Webinar: Duurzame mode - stoom je bedrijf klaar voor het EU-beleid: introductie

2. EPR - Extended Producer Responsibility (UPV - Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid)

Emily Macintosh (beleidsmedewerker textiel Europees Milieubureau) en Céline Lejeune (mede-oprichtster Bonjour Maurice) lichten toe hoe je een product ontwerpt voor een circulair leven en benadrukken de verantwoordelijkheid voor wat je op de markt brengt, zelfs na verkoop aan de klant.

Webinar: Duurzame mode - stoom je bedrijf klaar voor het EU-beleid: EPR

3. Due Diligence

Tot slot nemen Saartje Boutsen (mede-oprichter Studio D) en Tine Buysens (sustainability Manager Bel & Bo) je mee in het proces om de toeleveringsketen van textiel te traceren en actie te ondernemen om sociale en milieurisico's te beperken.

Webinar: Duurzame mode - stoom je bedrijf klaar voor het EU-beleid: Due Diligence