Belastingen

voor

Alle Belgen moeten belastingen betalen, dus ook jij als ondernemer. Weinig kaas van gegeten? Dan is dit onderdeel verplichte kost! Op de website van VLAIO en FOD Financiën kan je hierover ook veel informatie terugvinden.

Er zijn een aantal soorten belastingen van toepassing:

  • de belasting op de winst die je maakt in een boekjaar. Voor een eenmanszaak (personenbelasting) en een vennootschap (vennootschapsbelasting) gelden andere regels 

  • de btw of belasting op toegevoegde waarde die jij levert door jouw creatief werk

  • de belasting op het loon van je personeel (bedrijfsvoorheffing)Eenmanszaak: personenbelasting

Jaarlijks moet je belastingen betalen op je winst. Als je een eenmanszaak hebt, val je onder de personenbelasting, en betaal je belastingen op je inkomen (beroeps- en andere) verminderd met je beroepsuitgaven. De personenbelasting werkt met progressieve schijven. Hieronder vind je de tarieven voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022), maar we houden in deze tabel geen rekening met de belastingvrije som die de overheid jaarlijks vastlegt en die onder meer afhangt van het aantal kinderen dat je ten laste hebt (je vindt deze som op je belastingaangifte).

Schijven van het belastbaar inkomen (in euro)

+ % op schijf

0 tot 13.870

25%

13.870 tot 24.480

40%

24.480 tot 42.37045%

vanaf 42.370

50%

 

Het is geen verplichting om als zelfstandige voorafbetalingen te doen, maar dit helpt je wel om een pijnlijke belastingvermeerdering te vermijden. Bovendien kan je hierdoor zelfs een bonificatie of belastingvermindering opstrijken. Als je je zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent, ben je de eerste drie jaar vrijgesteld van belastingvermeerdering.

Meer weten over de belastingen en voorafbetalingen voor zelfstandigen? Rep je naar de website van de FOD Financiën.

Inkomsten uit auteursrechten (bijvoorbeeld: een tijdschrift betaalt voor publicatie van een foto die jij op eigen initiatief maakte, een opdrachtgever koopt de auteursrechten op een logo dat jij tekende van je over) worden door de fiscus beschouwd als roerende inkomsten. Zij vallen onder een voordelig belastingsstelsel. Meer informatie vind je onder het hoofdstuk ‘Auteursrecht en belastingen’.

Vennootschapsbelasting

Als je een vennootschap hebt, betaal je... vennootschapsbelastingen. De vennootschapsbelasting werd hervormd en sinds aanslagjaar 2021 werd het tarief verlaagd naar 25%. Voor kmo's is er een verlaging tot 20% op de eerste schijf van 100.000 euro onder bepaalde voorwaarden.

Om van dit verlaagd tarief te kunnen genieten, moet je kmo-vennootschap wel aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder:

  • de aandelen van de vennootschap moeten voor minstens 50% in handen van natuurlijke personen zijn
  • je vennootschap moet aan minstens één van haar bestuurders of werkende vennoten een bezoldiging van minstens 45.000 euro betalen. Is het belastbaar inkomen lager dan 45.000 euro, dan volstaat een minimumbezoldiging gelijk aan het belastbaar inkomen.

Ook vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is belangrijk dat de voorafbetalingen tijdig gebeuren, maar gedurende de eerste drie jaar hoeven kleine ondernemingen sowieso geen vermeerdering te betalen. Meer informatie over de vennootschapsbelasting, voorafbetalingen en voordelen kan je vinden op de website van de FOD Financiën.

Als je uit je vennootschap een loon ontvangt, moet je dit opnemen in je personenbelastingen. Je kan er ook voor kiezen om een vergoeding voor het creatieve luik uit te keren als auteursrechten, waarvoor een lager belastingpercentage geldt. De fiscale regeling inzake auteursrechten is best complex, maar het hoofdstuk Auteursrecht en belastingen’ maakt je vast wegwijs. Let op: je kan niet je volledige loon laten classificeren als auteursrechten. Raadpleeg je boekhouder en bekijk samen wat redelijk is.

Btw

Iedereen die geregeld en zelfstandig goederen of diensten levert die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is btw-plichtig. Dit geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen.

Btw is een verbruiksbelasting die de eindverbruiker moet ophoesten. Het normale btw-tarief bedraagt 21%, maar sommige activiteiten vallen onder lagere tarieven (6% of 12%) of zijn zelfs vrijgesteld door het artikel 44 van het btw-wetboek (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen of handelingen in de medische sector). Meer informatie over activiteiten die vrijgesteld zijn, vind je op de website van de FOD Financiën.

Als btw-plichtige moet je:

  • je btw-nummer activeren bij de btw-administratie van je regio, voor de start van je activiteiten
  • maandelijks of per kwartaal (afhankelijk van je omzet) btw-aangiften indienen
  • de btw die je aan je klanten aanrekent, doorstorten aan de btw-administratie
  • jaarlijks een zogenaamde klantenlisting indienen
  • een boekhouding voeren en facturen maken voor je klanten

De btw die je gedurende deze periode zelf betaald hebt voor je bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen, mag je aftrekken. Dit betekent dat je het verschil tussen de geïnde en betaalde btw moeten doorstorten aan de btw-administratie.

Als je een kleine onderneming hebt met een maximale jaarlijkse omzet van 25.000 euro (exclusief btw), kan je vrijgesteld worden van btw-verplichtingen. Je moet nog steeds een btw-nummer aanvragen, maar je rekent geen btw aan aan je klanten en je moet geen btw-aangiftes doen. Je vermeldt simpelweg op je facturen: ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling — btw niet toepasselijk’. Dit mes snijdt wel aan twee kanten: je mag dan natuurlijk ook geen btw aftrekken voor beroepskosten en investeringen.

Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die lonen betalen aan werknemers en bedrijfsleiders, moeten hierop bedrijfsvoorheffing betalen. De bedrijfsvoorheffing is strikt genomen geen belasting voor jou als onderneming, maar een voorschot op de personenbelasting dat ‘aan de bron’ wordt ingehouden. Je moet als bedrijf maandelijks of per kwartaal bedrijfsvoorheffing aangeven, afhankelijk van de bedragen die je het vorige jaar betaalde. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar inkomen van de werknemer/bedrijfsleider in kwestie en is wettelijk bepaald. Naargelang de gezinssituatie zijn er verminderingen mogelijk.

In de praktijk besteden de meeste ondernemers zo’n zaken uit aan een sociaal secretariaat, dat dan voor elke werknemer en bedrijfsleider de correcte berekening maakt en de nodige aangiften doet bij de belastingdienst.

Wie toch wat meer inzicht wil in de totale loonkost versus het nettoloon, kan zijn hart ophalen aan dit overzichtje:

 


Loonkost = brutoloon + werkgeversbijdragen RSZ van +/- 25% op brutoloon
 

 


Brutoloon

- Werknemersbijdragen RSZ van 13,07% op brutoloon

------------------------------------------------------------------------

= Belastbaar inkomen

- Bedrijfsvoorheffing

------------------------------------------------------------------------

= Nettoloon
 

 

Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën. Je sociaal secretariaat kan je hierover ook informeren en zal de administratie voor je doen. Bekijk het overzicht van de erkende sociale secretariaten.

Lees in deze pdf alles over 'Administratie en team' in mode.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.