Alternatieve leningen: PMV/Z en microkredieten

voor

Banken vragen veel waarborgen, waardoor je er niet zomaar een lening krijgt. Gelukkig bestaan er enkele alternatieven voor zowel startende als groeiende ondernemingen en mag je verschillende mogelijkheden naast elkaar gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een deel bij de bank lenen en een deel via achtergestelde leningen financieren.  De verschillende leningen van PMV/Z

PMV/Z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, de Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling van de PMV-groep.

  • De Startlening is een achtergestelde lening voor alle starters, zowel zelfstandigen in hoofdberoep als rechtspersonen die maximaal vier jaar actief zijn. Je kan tot viermaal je eigen inbreng lenen, met een maximum van 100.000 euro. De rentevoet is vast en bedraagt 3% per jaar. Ook de duur van de lening is bepaald: minimum drie en maximum tien jaar. Deze achtergestelde lening kan je cumuleren met Cofinanciering maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.
  • De Cofinanciering is een achtergestelde lening voor zowel zelfstandigen in hoofdberoep als kmo’s. Je kan tot vier keer je eigen inbreng lenen, met een plafond van 350.000 euro. Het geleende bedrag mag maximaal 50% van je financieringsbehoefte bedragen en je moet deze lening steeds combineren met een andere financier: een kredietinstelling, een investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft ofwel een of meerdere business angels, van wie minstens één lid is van BAN Vlaanderen. De cofinanciering moet minstens 20% van de investeringsbehoefte dekken. De rentevoet bedraagt ten minste 3% per jaar en de duur van de lening moet tussen de drie en de tien jaar liggen.
  • De Cofinanciering+ is een achtergestelde lening voor bestaande ondernemingen met een minimumbedrag van 350.000 euro. Ook voor deze lening kan je tot vier keer je eigen inbreng lenen met een maximum van 700.000 euro. Het geleende bedrag mag maximaal 50% van je financieringsbehoefte bedragen en moet altijd gecombineerd worden met een andere financier, die voor minstens 20% instaat. Deze cofinancier kan een kredietinstelling, een investeringsfonds of een crowdfundingplatform zijn waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. De rentevoet is vast en bedraagt 4,75% en de duur van de lening is minimum 3 en maximum 10 jaar.
  • Als jouw bank je geen krediet kan verlenen omdat je onvoldoende waarborgen kan voorleggen, dan is de Waarborgregeling van PMV/Z misschien iets voor jou. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep, vrije beroepen, vzw’s, kmo’s als grote bedrijven kunnen hier een beroep op doen. Deze waarborg kan tot 75% van het bedrag van je krediet dekken, met een maximum van 750.000 euro aan waarborgen. Je betaalt hiervoor een eenmalige premie (die afhankelijk is van de omvang en looptijd van de waarborg).

Microkredieten

Raak je niet of heel moeilijk aan een bankkrediet, dan kan je een microkrediet aanvragen bij Hefboom of microStart.  

  • Impulskrediet, het microkrediet van Hefboom, kan je aanvragen als je al gestart bent met je zaak of nog niet, als natuurlijke persoon of als rechtspersoon, met of zonder eigen inbreng, en zowel in hoofd- als in bijberoep. Je leent maximaal 25.000 euro aan een rentevoet van 7%. De looptijd bedraagt vijf jaar en je betaalt een eenmalige solidariteitspremie. Je krijgt bovendien twee jaar gratis begeleiding door vrijwillige professionele coaches. Je kan het microkrediet van Impulskrediet ook aanwenden om het eigen vermogen te financieren voor de Startlening.

  • Cultuurkrediet van Hefboom is een krediet vanaf 5.000 tot maximaal 100.000 euro. Je kan dit krediet aanvragen als je actief bent in de cultuursector en geen lening bij de bank kan krijgen. Zowel individuele kunstenaars als culturele organisaties, rechtspersonen of zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) kunnen het krediet aanvragen. Uitgebreide informatie over de culturele sectoren die in aanmerking komen, kan je vinden op de site van Hefboom. De maximale rentevoet bedraagt 3%.

  • Ook bij microStart kan je een microkrediet aanvragen als je geen toegang hebt tot een bankkrediet en je een zaak wil opstarten of een bestaande onderneming verder wil uitbouwen. Je kan een bedrag van 500 tot 15.000 euro lenen aan een rentevoet van 7,95% met een maximale looptijd van vier jaar. En je staat er niet alleen voor: naast financiering biedt microStart ook gratis begeleiding bij de voorbereiding en de opstart van je project. Lees er alles over op de website van microStart.

Lees in deze pdf alles over 'Financiering zoeken' in mode.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.