Geheimhouding

voor

Soms biedt geheimhouding de beste bescherming. Bij recepten is dat vaak zo: een recept dat geheim is, valt onmogelijk te kopiëren. Coca-Cola is wellicht het bekendste voorbeeld: hun recept zit veilig weggestopt in een kluis in Atlanta, waarvan slechts drie mensen de code kennen.

Ook wanneer jij een ontwerp maakt, kan het in bepaalde fases nuttig zijn om het geheim te houden.Wat is geheimhouding?

Ga je praten met een mogelijke partner of producent, dan deel je misschien vertrouwelijke informatie met hen. In dat geval kan je hen vragen om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Heb je werknemers? Dan is het essentieel om geheimhouding op te nemen in hun contract.

  • Voordelen: geheimhouding is gratis en onbeperkt in tijd.

  • Nadelen: hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe moeilijker het geheim te bewaren valt. Zodra je geheimhouding — al dan niet per ongeluk — opgeheven is, heb je enkele geen bescherming meer.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel non-disclosure agreement of NDA genoemd) is een contract dat een partij verhindert om onderdelen van een product of dienst die een andere partij toelicht, te gebruiken voor eigen doeleinden, en dat die ene partij bovendien verplicht om informatie over dat product of die dienst voor zichzelf te houden (met uitzondering van de medewerkers van zijn bedrijf).

Een geheimhoudingsovereenkomst houdt in dat de partij aan wie de informatie wordt voorgelegd:

  • afziet van de mogelijkheid om zélf intellectuele eigendomsrechten te claimen op de informatie

  • de informatie als vertrouwelijk beschouwt en strikt geheim houdt

Wanneer?

Heb je een afspraak met een bedrijf, producent of andere mogelijke partner, mail of stuur dan op voorhand een geheimhoudingsovereenkomst op (waarin je je product of idee evenwel nog niet beschrijft). Zo geef je de tegenpartij de kans om het contract al eens na te lezen. Bovendien is je gesprekspartner vaak niet de persoon die de contracten mag tekenen namens het bedrijf. Zorg dat de overeenkomst ten laatste bij het begin van het gesprek ondertekend is en voeg na ondertekening de beschrijving van je idee als bijlage toe aan het document. Laat ook deze bijlage door alle partijen ondertekenen.

Voor wie?

Weet ook dat niet iedereen een geheimhoudingsovereenkomst kan of wil ondertekenen. Overheidsorganisaties of andere organisaties met een publieke opdracht, zoals Flanders DC, mogen dit bijvoorbeeld niet. Toch hoef je niet bang te zijn om je idee met hen te delen: door diezelfde publieke opdracht zijn zij verplicht vertrouwelijk om te gaan met je idee. Specialisten in intellectuele eigendom zoals advocaten of merkgemachtigden zijn dan weer gebonden aan hun beroepsgeheim.

Ook bedrijven staan soms niet te springen om je geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Misschien hanteert hun juridische dienst een eigen contract, of is het bedrijf bang om informatie te ontvangen waar ze zelf al van op de hoogte zijn (of waar ze zelf in alle stilte aan werken). In dat geval voegen ze soms een clausule toe om bepaalde informatie te weigeren.

Hoe opmaken?

Een geheimhoudingsovereenkomst laat je het best op maat maken door een advocaat (die je kan zoeken via de Orde van Vlaamse Balies). Heb je een beperkt budget, dan kan je je uit de slag trekken met onze voorbeeldovereenkomst.

Wie zijn creatie registreert via een i-DEPOT kan voor een kleine meerprijs meteen ook een bijbehorende geheimhoudingsovereenkomst genereren.

Lees in deze pdf alles over 'Intellectuele eigendom' in mode.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.