Ondersteuning vanuit de overheid

voor

Flanders Investment & Trade, kortweg FIT, bevordert internationaal ondernemen in Vlaanderen via een tweeledige missie: enerzijds door het internationaal ondernemerschap van Vlaamse bedrijven te stimuleren, en anderzijds door buitenlandse investeringen aan te trekken.

Om het eerste luik van hun missie te realiseren, biedt FIT allerlei vormen van ondersteuning aan Vlaamse bedrijven die willen internationaliseren. Vlaamse creatieve ondernemers kunnen in de provinciale kantoren van FIT terecht bij de adviseurs Internationaal Ondernemen. Zij vormen een eerste aanspreekpunt en bieden begeleiding op maat. Daarnaast kan je terecht bij het uitgebreide buitenlandse netwerk van FIT.

Ook op de website van FIT kan je veel informatie vinden over exporteren, specifieke informatie per land of sector en een overzicht van acties en events die door FIT georganiseerd worden. Deze handelsbevorderende acties en events bieden tal van mogelijkheden voor Vlaamse ondernemers. Bij multisectorale zendingen bijvoorbeeld kan je doorgeven wie je ideale gesprekspartners zouden zijn waarmee de Vlaamse Economische Vertegenwoordiger aan de slag gaat en een op maat gemaakt afsprakenprogramma opstelt.

FIT geeft ook subsidies, maar dan moet jouw onderneming wel voldoen aan enkele voorwaarden, die uitgelegd staan op hun website. Je kan tot vier dossiers per kalenderjaar online indienen via de website van FIT. Hieronder lichten we de belangrijkste steunmaatregelen toe.

De folder 101 Veelgestelde Vragen Over Internationaal Ondernemen beantwoordt heel wat vragen voor wie wil uitbreiden naar het buitenland. Het boekje is to the point en gebruiksvriendelijk, neem het dus zeker even door!

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Je kan een subsidie aanvragen voor deelname aan een internationale beurs die vermeld wordt op www.expodatabase.com. De subsidie wordt berekend op basis van de huurkosten van de standoppervlakte en bedraagt maximaal 5.000 euro (7.500 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij FIT). Bij deelname aan beurzen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan je nog een aanvullende subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten. Hiervoor gelden forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie minstens zeven dagen voor aanvang aanvragen. Voor de uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de goedkeuring de bewijsstukken van de betaling van de factuur van de beursstand indienen en voor de aanvullende subsidie de bewijsstukken van de gemaakte reis- en verblijfkosten.

Als je deelneemt aan een niche-evenement, kan je een subsidie aanvragen van 2.500 euro (3.750 euro als je nog geen vier goedgekeurde subsidieaanvragen hebt bij FIT).  Een niche-evenement is een buitenlands evenement met internationale uitstraling gericht op de sector en het doelpubliek van de aanvrager, bijvoorbeeld de huur van een ruimte tijdens Paris Fashion Week. Bij deelname aan niche-evenementen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan je nog een aanvullende subsidie aanvragen voor 50% van de gemaakte reis- en verblijfkosten. Hiervoor gelden forfaitaire bedragen. Je moet de subsidie minstens zeven dagen voor aanvang aanvragen. Voor de uitbetaling moet je uiterlijk drie maanden na de goedkeuring de bewijsstukken van actieve deelname indienen en ben je ook verplicht een activiteitenverslag toe te voegen. Voor de aanvullende subsidie dien je de bewijsstukken van de gemaakte reis- en verblijfkosten in te dienen.  

Digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Je moet vaak grote inspanningen leveren om je producten of diensten in het buitenland voor te stellen in de taal van je potentiële afnemers. Daar speelt FIT op in en geeft financiële steun bij de externe ontwikkeling en vertaling van digitale commerciële bedrijfscommunicatie zoals meertalige websites of webshops, bedrijfsfilms of sociale media. De subsidie bedraagt 3.000 euro (4.500 euro indien je minder dan 4 subsidieaanvragen hebt bij FIT).

Prospectiereizen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Je kan deze subsidie aanvragen voor de prospectie van een nieuwe markt voor je onderneming. De tussenkomst voor reizen is beperkt tot de reiskosten en de verblijfskosten naar en in het betrokken land. Ze worden berekend op basis van forfaitaire bedragen. Slechts één afgevaardigde per reis krijgt die steun, en deze afgevaardigde moet een duurzame, contractuele band hebben met jouw onderneming.

Lees in deze pdf alles over 'Internationaal ondernemen' in mode.

Download de pdf

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.