Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid en het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft het berekend: er werken 171.265 mensen in de creatieve sector die samen voor 12,5 miljard euro aan toegevoegde waarde creëren. Wat kunnen we daaruit concluderen en waarop moet meer ingezet worden? Onze managing director, Pascal Cools, reageert.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Pascal Cools Flanders DC

Pascal Cools © Charis Boel

Surf naar www.creatievesector.be voor meer achtergrondinformatie bij de methodologie en gedetailleerde cijfers op provincie en centrumstad. ​

De creatieve sector scoort beter dan andere belangrijke sectoren in Vlaanderen zoals de chemie- of auto-industrie. Dat is niet nieuw. Al jaren doet de sector het beduidend goed. Dat blijkt nog maar eens uit deze studie: waar de tewerkstelling in de hele Vlaamse economie tussen 2009 en 2016 steeg met 6%, deed de creatieve sector het beter met een groei van 26%. De creatieve sector is naast een bron van verbazing, informatie, emotie, vreugde, schoonheid en vertier vooral dus ook een economisch powerhouse.

Het beleid begint dit ook in te zien en is de laatste jaren een versnelling hoger geschakeld. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Muyters besliste reeds in 2016 om Flanders DC volledig op de creatieve sector te laten focussen. Daarnaast werden het Flanders Fashion Institute en Design Vlaanderen ondergebracht onder Flanders DC om het landschap te vereenvoudigen. En de middelen konden zo nog beter gebundeld worden. Flanders Investment & Trade begint ook te investeren in de internationale aanwezigheid van de sector, al is dit voorlopig vooral beperkt tot de gamingsector. Deze gamingsector gaat binnenkort heel waarschijnlijk — het moet nog langs Europa passeren — kunnen genieten van een Tax Shelter, net zoals de podiumkunsten en de audiovisuele industrie. Verder werd het systeem van cultuurkredieten opgezet en werd het Cultuurloket, dat juridisch-zakelijke ondersteuning biedt aan cultuurspelers, uitgebreid.

Maar “alles kan beter”, zei een tv-programma ooit... Waar de Europese Commissie de sector als een aparte industrie heeft erkend, moet er in Vlaanderen telkens, na elke verkiezing, opnieuw uitgelegd worden aan de nieuwe beleidsmakers dat er zoiets bestaat als een creatieve sector die economisch een eigen dynamiek en set aan uitdagingen heeft. Hopelijk kan deze studie van het departement daar nu eindelijk voorgoed verandering in brengen.

De spelers in de creatieve sector zijn verscheiden maar verbonden door hun grondstof. Die is immers altijd een vorm van artistieke creativiteit die ingezet wordt om een artistiek werk te creëren (zoals in de beeldende kunst of literatuur) dan wel een functioneel product of dienst te leveren (zoals in reclame, mode of design). Deze creativiteit is heel hard verweven met de wortels van onze cultuur. Iets wat niet zomaar op te pakken is en te verplaatsen naar verre, goedkopere oorden. Landen zoals Nederland, Frankrijk en het VK schuiven daarom de creatieve sector als één van de speerpunten in hun economisch beleid naar voren. Dit is dan ook een warme oproep om dat ook in Vlaanderen te doen. En dat is meer dan symbolisch.

Mocht de creatieve sector op dezelfde hoogte staan als pakweg de life sciences, logistiek of de voedingsindustrie, dan zou dit meer perspectieven bieden. Zo is internationalisering broodnodig voor de sector. De inspanningen van Flanders Investment & Trade voor de gamingsector werpen vruchten af. Nu graag ook voor de andere creatieve subsectoren! Dit kan echter enkel als de creatieve sector stijgt op de prioriteitenlijst van onze beleidsmakers. Meer aandacht van het beleid geeft ook meer vertrouwen in de sector bij investeerders. Tax Shelters helpen daar uiteraard bij. Maar we moeten uiteindelijk naar een situatie waarbij banken, business angels en risico-investeerders ook zonder dit soort fiscale mechanismen de weg naar de sector vinden. Flanders DC probeert hieraan te timmeren, maar kan daar nog wat meer morele steun gebruiken. Flanders DC is met de Europese Commissie ook in goed gezelschap als we stellen dat een samenwerking tussen spelers uit de design-, gaming-, nieuwe media- en communicatiewereld enerzijds en andere industrieën anderzijds echt tot meer en betere innovatie leidt. Alleen kunnen we daar in Vlaanderen vandaag nog te weinig aandacht aan geven.

Allemaal redenen waarom we hopen dat de creatieve sector de status krijgt die ze verdient. De sector is toekomstgericht met veel ruimte voor ondernemerschap. Ze zorgt voor tewerkstelling en levert een mooie economische toegevoegde waarde. Deze studie plakt er nu duidelijke cijfers op. En avant, zou ik zeggen...

Wie zelf de cijfers van de studie wil ontdekken, kan dit op www.creatievesector.be of kan een samenvatting downloaden.