Met de Close The Loop-tool maken Flanders DC en Vlaanderen Circulair mode-ondernemers wegwijs in de basics van de circulaire werkwijze. Het platform wil de industrie stimuleren om af te stappen van een lineair systeem (take-make-waste) en het circulaire model te omarmen (met een focus op een lange levensduur en het vermijden van afval).

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, worden bedrijven en andere actoren aangemoedigd om verschillende strategieën te adopteren en acties te ondernemen. Als mode-ondernemer heb je de kans om een verandering te bewerkstelligen en invloed uit te oefenen op de levenscyclus van een kledingstuk. Deze levenscyclus wordt onderverdeeld in volgende fases: Grondstoffen, Ontwerp, Productie, Verkoop, Gebruik en Einde leven.

Per fase biedt Close The Loop vijf strategieën aan die je kan implementeren om mee te werken aan een circulaire mode-industrie. Vanuit de redenering dat het onmogelijk is om alle strategieën op alle schakels in de keten toe te passen, wil deze gids motiveren om een aantal haalbare strategieën uit te kiezen. De haalbaarheid van een strategie is namelijk afhankelijk van verschillende factoren (zoals bijvoorbeeld de grootte, de producten en de locatie van de onderneming).

De tool bevat ook een heleboel concrete tips en tricks gelinkt aan bestaande platformen, reeds uitgevoerd onderzoek en organisaties die belangrijk werk verrichten binnen de circulaire economie.

In de databank met cases worden gaandeweg steeds meer voorbeelden opgenomen die inspirerend zijn voor ondernemers en consumenten.

Tot slot is het belangrijk om in acht te nemen dat een aantal basisprincipes niet losgekoppeld kunnen worden van een meer duurzame manier van werken in het algemeen. Deze principes werken overkoepelend over verschillende schakels heen en werden opgenomen onder ‘systeemdenken’.

Een mooi overzicht van Close The Loop met veel nieuwe cases vind je in deze publicatie!

Bedrijven aan de slag

Lees in dit artikel de trajecten van Close The Loop in 2018, waarbij drie bedrijven de uitdaging aangingen om meer duurzaam te werken. In 2019 gingen maar liefst acht modebedrijven een Close The Loop-traject aan: een samenvatting van het hele project vind je in dit artikel.

Close The Loop Planner

De Close The Loop Planner zorgt ervoor dat de stap voor een modebedrijf om duurzamer te ondernemen makkelijker wordt. Het is een hulpmiddel waarmee je aan de hand van een eenvoudige vragenlijst alle schakels van Close The Loop doorloopt en waarbij je een gepersonaliseerd actieplan krijgt waaruit je concrete tips en tools kunt halen. Aarzel niet en ga meteen aan de slag! 

Bedrijven kunnen ook bij onze collega Simon Gryspeert terecht voor persoonlijke begeleiding indien ze dat wensen. 

Wil jij ook werken aan duurzame mode?

Bekijk ook al onze andere tools & checklists