2020 was geen gemakkelijk jaar. De coronacrisis daagde ons uit zaken anders aan te pakken en nog meer in te zetten op digitaal. In het voorjaar riep Pascal Cools, managing director van Flanders DC, in een opinie in ons magazine op om beroep te doen op de expertise van de creatieve sector in deze crisis. Hoe wij de creatieve sector het afgelopen jaar hebben ondersteund, kom je in dit overzicht te weten.

Volg Flanders DC voortaan ook op TikTok, waar we verslag uitbrachten over het afgelopen jaar!

@flandersdc

Ik ben Pascal van Flanders DC. Wij ondersteunen de creatieve sector. En TikTok is ook creatief dus voila, hier zijn we ##flandersdc##foryou

♬ origineel geluid - Flanders DC
@flandersdc

Wie beter dan Timothy (3,7 miljoen volgers ) om Flanders DC te introduceren op TikTok? ##flandersdc##foryou @timothytancre

♬ Lifestyle (feat. Adam Levine) - Jason Derulo

1. We geven informatie en advies

De adviseurs van Flanders DC stonden zowel startende als meer gevestigde ondernemers bij met advies en begeleiding. Het adviesteam hielp het afgelopen jaar 902 creatieve ondernemers. Volgende thema’s kwamen daarbij vaak aan bod: van idee naar concept, intellectuele eigendom, verkoop en communicatie.

@flandersdc

Al onze tips voor creatieven kan je vinden op flandersdc.be ##flandersdc##foryou

♬ origineel geluid - Flanders DC

We organiseerden in het begin van het jaar 1 Adviesdag (21 inschrijvingen) en 1 Lab rond prijsbepaling in Hasselt (40 inschrijvingen). En toen kwam corona...

We besloten om in te zetten op webinars. Gedurende 2020 werden 20 webinars en 2 follow-up sessies georganiseerd. Topics als value based pricing, divers werven, brand identity, boekhouding, service design, auteursrechten, content marketing en e-commerce werden behandeld. In totaal registreerden 1.535 personen zich voor live deelname aan onze webinars. Het volledige overzicht van de webinars die integraal te herbekijken zijn, vind je op onze site.

"Het webinar zat boordevol praktische tips, aangevuld met cases, die samen een goed stappenplan vormden voor het aanpakken van work for hire als gamestudio."

Ruben Grant, Wired Sheep,

Deelnemer webinar ‘Work for hire: een slimme business-strategie voor gamebedrijven’

Er vonden 6 (online) zitdagen auteursrecht, merken, modellen en octrooien plaats, die georganiseerd werden door VLAIO, BOIP, Dienst Intellectuele Eigendom en Flanders DC. 

Jaarlijks organiseert VAKlab de Jobinspiratiebeurs voor vakmensen die willen starten of groeien in hun ondernemerschap. Op 21 oktober werd een digitale versie georganiseerd, waarbij Flanders DC een webinar gaf over prijsbepaling en verdienmodellen. De Flanders DC-collega’s werden zo voor in totaal 51 (re)presentaties en workshops op aanvraag uitgenodigd, zowel ter plaatse als digitaal, tijdens events voor scholen, bedrijven en organisaties.

Op 2 en 4 februari vond de kick-off van de derde editie van het Groeicollectief plaats. Het Groeicollectief is een intensief coachingstraject voor bedrijven die een sprong voorwaarts willen maken. Gedurende 2020 werden 6 themasessies gehouden met 10 bedrijven uit de creatieve sector: Absintt, Namahn, Bailleul Ontwerpbureau, A1 Planning architecten, d’Artagnan, Absintt, Pars Pro Toto, Brandle, Shaved Monkeys en Vector Bross.

"Het Groeicollectief stelt je als zaakvoerder van een creatief bureau in staat om op zoek te gaan naar verbeterpunten op allerlei vlakken en deze ook heel concreet te vertalen naar hands-on actiepunten, gebaseerd op ervaring van collega's uit dezelfde sector. De dynamiek die ontstaat is uniek en van erg grote waarde."

Mathias Schaubroeck, Absintt,

Deelnemer Groeicollectief

Met het Close The Loop-programma begeleiden we al enkele jaren modeondernemers richting een duurzame en circulaire manier van werken. Ook dit jaar konden we toegenomen aandacht voor het thema vaststellen met 36.798 bezoekers op het platform. 

Met de nieuwe Europese Green Deal en het Actieplan Circulaire Economie dat textiel naar voren schuift als één van de vijf kernsectoren werd nu meer dan ooit de rol van het beleid duidelijk. Flanders DC organiseerde daarom in samenwerking met de OVAM in oktober een rondetafel waarbij de industrie als belangrijke stakeholders in de beleidsvoorbereidingen om input werd gevraagd. Daarnaast willen wij modebedrijven ook informeren over wat de Green Deal concreet voor de Vlaamse mode-industrie zal betekenen, we publiceerden daarover een eerste artikel in het online magazine. 

Met ons nieuwe aanbod FINMIX Creatieve sector helpen we ondernemers die een financieringsnood hebben, bijvoorbeeld bij de opstart, om een nieuw project te lanceren of om te groeien. Tijdens ons eerste panel in december 2020 kregen 4 bedrijven de kans om hun plannen te pitchen aan 6 financieringsdeskundigen met verschillende achtergronden. Zij gaven zowel live tijdens het panel als nadien schriftelijk feedback en aanbevelingen over de meest aangewezen financieringsopties. FINMIX Creatieve sector wordt hernomen in 2021. 

De corona-omstandigheden vormen voor heel wat creatieve ondernemers dé aanleiding om werk te maken van een futureproof-strategie. Flanders DC werkte een snel traject uit om aan de (door)groei van je onderneming te werken via een (ver)nieuw(d) businessmodel. In 2 online trajecten met telkens 10 deelnemers gingen we concreet op zoek naar nieuwe businessideeën en tekenden we de plannen uit om meteen ook tot actie over te gaan. Wegens het succes voorzien we in 2021 enkele nieuwe trajecten.

"Dit traject doet je nadenken over hoe je momenteel werkt en wat er beter en anders kan, vertrekkende vanuit opportuniteiten en niet vanuit problemen. Dat geeft een positieve en dynamische vibe!"

Peter D'Herde, Totaalburo,

Deelnemer traject nieuwe businessideeën

Onze online ondernemersgids kreeg 13 updates en er werden ook 2 nieuwe tools en templates toegevoegd: een template voor privacy & cookie policy en een levende databank met innovatieve businessideeën voor de creatieve sector. We maakten daarnaast ook 2 tutorials om helder uit te leggen hoe je als creatieve ondernemer gebruik maakt van een financieel plan en een kasplan.


2. We verbinden en inspireren

In ons online magazine lieten we opnieuw heel wat creatieven en experts aan het woord, deelden we tips & tricks en zetten we onze eigen projecten in de kijker. Er verschenen het afgelopen jaar 108 artikels, video’s en podcasts

We voegden op onze site dossiers toe, die alle informatie en inspiratie bundelen rond volgende thema’s: starten, financiering, intellectuele eigendom, marketing en communicatie, prijsbepaling, verkoop, administratie en team, internationaal ondernemen en evolueren. Allemaal uiteraard vanuit de leefwereld van een ondernemer in de creatieve sector.

Op onze website telden we 229.887 unieke bezoekers, een stijging van meer dan 26% in vergelijking met 2019. In 2020 werden onze podcasts in totaal 21.455 keer beluisterd. Ons Youtube-kanaal leverde 70.420 views op.

In 2020 bereikten we via onze verschillende accounts op Facebook 847.260 personen en 4.820.692 views. Op Twitter waren er 6.448.000 impressions.

In december verscheen de derde editie van Between the lines, het gedrukte jaarmagazine dat het beste van het afgelopen jaar uit ons online magazine bundelt.

“Wat een goed magazine! Eindelijk nog eens een tijdschrift dat je niet gewoon doorbladert, maar dat je ook echt leest.”

Floor Denil,

Comic artist

We werkten met Syntra Vlaanderen en enkele andere organisaties uit de creatieve sector aan  een online opleidingstraject rond digitaal ondernemen in de creatieve sector. Via een Facebook-groep en Youtube-kanaal krijgen deelnemers explainer video’s (gespreid over zes modules) te zien van expert in digital business Clo Willaerts. Eind december waren al meer dan 1.100 gebruikers lid van de interactieve Facebook-groep.

Daarnaast blijven we onze campagne ‘Creative Fair Play’, een manifest met zeven regels voor succesvolle samenwerkingen met creatieve ondernemers, onder de aandacht brengen via artikels en testimonials.

We zetten ook in op samenwerkingen tussen de creatieve sector en andere sectoren. Dit deden we door ons netwerk aan te spreken rond specifieke samenwerkingsvragen én door de heel gerichte projecten.

In de landbouw- en voedingsindustrie zijn er enorme overschotten en nevenstromen die opgewaardeerd werden of verminderd. Binnen het project Food Heroes zorgden verschillende ontwerpbureaus voor voelbare impact binnen deze bedrijven door hun creatieve- en procesmatige aanpak die effect had op de gehele waardeketen. Het afgelopen jaar hebben 3 landbouw- en voedingsbedrijven een traject doorlopen waarbij ze ondersteuning kregen van verschillende innovatie experten en creatieve bureaus om hun reststroomconcepten naar de markt te brengen.

Voor Wood Design matchten we 5 houtbedrijven met 5 ontwerpers die in 2021 samen aan de slag gaan met reststromen en het opwaarderen en/of vermijden hiervan. De ontwerpers gingen op studiebezoek bij de deelnemende houtverwerkende bedrijven, kregen een beeld van de volledige waardeketen en leerden bij over businessmodelinnovatie.

De Facebook-groep FashionTech Works, waarin het laatste nieuws rond mode en technologie wordt gedeeld, groeide verder uit tot meer dan 700 leden.

Via onze co-workinglocatie Bar d’Office en het openstellen van ons Creativity Lab voor derden zorgen we toevallige ontmoetingen tussen creatieve professionals.

We zorgden ook voor een letterlijke verbinding tussen creatieve bedrijven en jobzoekers via onze vacaturepagina’s. Vandaag is deze vooral op mode gericht.

Tot slot hebben we samen met onze partner Scale-ups.eu hebben we de tweede editie van het technologie- en innovatiefestival SuperNova voorbereid. Heel wat partners en sprekers waren al on board. Daarnaast heeft het team stevig doorgewerkt om het festival ook evenementieel en communicatief nog beter te maken dan de eerste editie. Maar door de coronacrisis hebben we het event tot twee keer moeten verplaatsen en uiteindelijk aflassen.


3. We zorgen voor erkenning van de sector

Op 22 januari werden voor de 26ste keer de Henry van de Velde Awards uitgereikt. 250 ontwerpers en CEO’s die ooit laureaat waren, vonden elkaar tijdens het alumnidiner in BOZAR diezelfde avond. 1.400 designprofessionals en -liefhebbers kwamen nadien naar de prijsuitreiking. De expo, die vervroegd afliep omwille van corona, lokte circa 10.000 bezoekers — helaas dus 11.000 minder dan in de vorige editie door de vroegtijdige sluiting. Een overzicht van alle Henry van de Velde Awards 2020-winnaars ontdek je in ons magazine. We gaven ook een rijk geïllustreerde publicatie uit waarin de laureaten verder uitgelicht worden.

Op 21 februari werden tijdens de 1UP Conference de Belgian Game Awards uitgereikt. Voor de tweede keer reikte Flanders DC er de best Studio Award uit, die naar Triangle Factory ging.

In juni lanceerden we onze vernieuwde Ik Koop Belgisch-campagne: de website werd vernieuwd (door webbureau Yappa), de categorieën werden uitgebreid en 2.065 merken kregen er een plek. De site trok in 2020 maar liefst 137.941 bezoekers. De nieuwe campagne kwam mede tot stand dankzij ondersteuning van Duke & Grace en Spott.

@flandersdc

Alle dingen die je ziet zijn Belgisch! Koop jij al Belgisch? ##flandersdc##ikkoopbelgisch##foryou

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

“Ik hoop dat het voor mijn klein bedrijf een groeikans betekent in deze vreemde tijden. Prachtig initiatief, dat heel erg gewaardeerd wordt!”

Peter De Roy, Huis hut + SignBox grafisch vormgevers,

Aanwezig op ikkoopbelgisch.be

Op 26 en 27 september waren we in het kader van Design September en de #ikkoopbelgisch-campagne co-organisator van de tweede editie van de Contemporary Design Market in Tour & Taxis in Brussel. Het toon- en verkoopevent bracht werk van 53 Belgische designers en trok 4.500 bezoekers.

@flandersdc

Flanders DC is co-organisator van de Contemporary Design Market. ##flandersdc##foryou

♬ Happiest Year - Jaymes Young

In december gaven we zes creatievelingen/creatieve bedrijven de kans om gedurende een jaar online aanwezig te zijn op het virtuele (verkoop)platform NATIONA(A)L Artist Supermarket. #ikkoopbelgisch

De campagne 'Ondernemers ondernemen voor iedereen', die toont hoe onze ondernemers meer zijn dan het product of de dienst die ze aanbieden en ook een impact op iedereen rondom hen hebben, werd in 2020 afgesloten na een campagne van 4 jaar met onder meer een roadshow doorheen Vlaanderen, het tv-programma De Leeuwenkuil en een online contentplatform. Op de website telden we meer dan 100.000 bezoekers en 1 miljoen mensen bekeken de verhalen op social media.


4. We openen deuren in het buitenland

Op 11 en 12 januari stond modemerk HNST als ambassadeur van Close The Loop op WSM White Fashion Reboot, een B2B-event in Milaan met focus op duurzaamheid.

Onder de noemer ‘Belgium is Design’ gingen we, zoals elk jaar, samen met WBDM, van 17 tot 21 januari, naar de designbeurs Maison&Objet in Parijs voor een groepsstand met 4 ontwerpers.

@flandersdc

We helpen creatievelingen gezien te worden in het buitenland. Zoals met onze groepsstand op Maison&Objet in Parijs! ##flandersdc##belgiumisdesign

♬ Home - Edith Whiskers

Van 5 tot 8 maart trok Flanders DC naar Lisboa Fashion Week in het kader van het United Fashion-project, waarbij we opnieuw hebben ingezet op B2B-verkoop, visibiliteit én kennisdeling met lokale partners, deze keer met een focus op productie.

Door de coronacrisis werden echter ook heel wat van onze buitenlandse activiteiten noodgedwongen geannuleerd, zoals ook onze deelname aan de Game Developers Conference in San Francisco.

Gamescom ging in 2020 volledig online door onder de naam Devcom. Er was een digitaal Belgisch paviljoen dat deze keer door FIT werd gecoördineerd. Flanders DC organiseerde voorafgaand aan de digitale beurs een pitching track waarbij ervaren gamestudio’s de gamedevelopers van het Belgisch paviljoen feedback gaven op hun pitch. Flanders DC bracht tijdens de digitale beurs de gamestudio’s van het Belgisch paviljoen samen tijdens een digitale Belgian Beer Café om hun ervaringen en tips voor zo’n digitale beurs uit te wisselen.

De Milan Design Week werd eerst verplaatst van april naar juni en uiteindelijk vervangen door een digitale versie. Aan de Salone Satellite zouden onder de noemer ‘Belgium is Design’ 9 jonge ontwerpers deelgenomen hebben. Zij maar ook 45 andere designers en bedrijven kregen de kans hun producten te tonen op een Belgisch platform op fuorisalone.it en op belgiumisdesign.be. Lees er in dit artikel meer over. Van 28 september tot 10 oktober werd alles opnieuw onder de aandacht gebracht tijdens Milan Design City.

Het London Design Festival liep van 12 tot 20 september online, met Adorno als virtuele partner, die een selectie per land bracht. Voor België was er een samenwerking met Flanders DC, MAD Brussels en WBDM. Curator van dienst was Elien Haentjens.

Op 26 en 27 november organiseerde MAD Brussels in samenwerking met Flanders DC en WBDM een D2B waarbij 26 Belgische jonge en gevestigde, waarvan 10 Vlaamse ontwerpers, de kans kregen om hun ontwerpen te tonen aan 11 internationale designbedrijven.


5. We zorgen dat Vlaanderen genetwerkt is

Flanders DC is coördinator van het Districts of Creativity-netwerk dat 11 creatieve regio’s van over heel de wereld bundelt om programma’s en instrumenten met elkaar te delen. Begin maart namen we nog deel aan een Reverse Mission in India over creativiteit en innovatie. Dat bleek achteraf ook de laatste (fysieke) activiteit van het netwerk te zijn. Het Creativity World Forum zou plaatsvinden in Shanghai, maar kon helaas wegens de coronapandemie niet doorgaan. In 2020 werd Baskenland ook officieel lid van het netwerk.

@flandersdc

Flanders DC is coördinator van het worldwide Districts of Creativity-netwerk! ##foryou##flandersdc

♬ Love Story - Disco Lines

Flanders DC is lid van het internationale netwerk WCC-Europe dat zich inzet om het bewustzijn over het belang van crafts te verhogen. In dit kader werken we sinds vorig jaar structureel samen met de Michelangelo Foundation, aan wie we rolmodellen binnen de Vlaamse crafts scene aanreiken voor hun website en gids. Sinds 2020 zijn we ook opnieuw lid van BEDA.

Maar ook nationaal waren we vaak betrokken bij overleg tussen en met Vlaamse spelers in creatieve industrie. We startten samen met de Stad Antwerpen een visie-oefening voor de mode in de de stad alsook een project rond collabs tussen mode-ontwerpers en andere creatieven waarvan de creaties in 2021 verkocht zullen worden in Antwerpse winkels.

We zetelen in de werkgroep van de Vlaamse overheid die maatregelen op korte termijn moet voorstellen om de creatieve sector te helpen in tijden van corona.

In 2020 werkte Flanders DC ook aan een nieuwe interne werking, met een vernieuwd communicatieteam en enkele nieuwe collega’s. In Brussel kreeg het kantoor een nieuwe locatie in de Ravensteingalerij, bij Kunstenpunt. We dachten ook verder na over onze waarden als organisatie en gingen dieper in op actuele thema's zoals diversiteit en mentale gezondheid.