In februari 2021 werd de nieuwste impactmeting van de creatieve sector in Vlaanderen voorgesteld. Die cijfers tonen aan dat de sector de afgelopen 10 jaar voor een indrukwekkende economische groei heeft gezorgd. Lees het opinie-artikel van Pascal Cools, managing director van Flanders DC, hierover. Hoe Flanders DC de creatieve sector het afgelopen jaar heeft ondersteund, lees je in dit overzicht.

1. We geven informatie en advies

De adviseurs van Flanders DC stonden zowel startende als meer mature ondernemers bij met advies en begeleiding. Het adviesteam hielp het afgelopen jaar 901 creatieve ondernemers. Volgende thema’s kwamen daarbij vaak aan bod: starten, intellectuele eigendom, financiering/subsidies, financieel beheer, productie, leveranciers en verkoop.

We organiseerden gedurende het jaar 12 webinars, rond uiteenlopende thema’s zoals het opstellen van een efficiënte projectplanning, exporteren naar het buitenland, verkopen via NFT’s en samenwerken met investeerders. In totaal registreerden 1.390 personen zich voor deelname aan onze webinars. Er waren 2.077 mensen die de webinars achteraf bekeken. Het volledige overzicht van webinars vind je op onze site.

We zetten opnieuw in op Expertendagen, zowel online (voorjaar) als fysiek (najaar). We organiseerden 5 edities, voor zowel de brede creatieve sector, als specifiek voor de design- en modesector. We telden in totaal 189 deelnemers.

Expertendag Grafisch ontwerp: Je studio uitbouwen

Expertendag Grafisch ontwerp: Je studio uitbouwen

“Een van de beste events die ik ooit heb bijgewoond, echt waar. Kleinschalig, to the point, rechtstreeks in contact met sterke experts, en onder de aanwezigen de juiste peers om te leren kennen. Een hele waardevolle dag!”

Yannick De Smedt, OMcollective,

Deelnemer Expertendag: Financiële optimalisatie

We organiseerden ook 4 keer 3 online sessies Starten in de creatieve sector, in design en in de mode. In totaal bereikten we hiermee 1.379 starters. We deden dit telkens in samenwerking met een regionale partner, respectievelijk Designregio Kortrijk, POM Limburg, Ministry of Makers en ANTWERP.POWERED BY CREATIVES.

Er vonden 10 (zowel online als fysiek) zitdagen auteursrecht, merken, modellen en octrooien plaats, die georganiseerd werden door VLAIO, BOIP, Dienst Intellectuele Eigendom en Flanders DC. Daarnaast werkten we ook mee aan 3 zitdagen rond financiering en subsidies, georganiseerd door VLAIO.

Jaarlijks organiseert VAKlab de Jobinspiratiebeurs voor vakmensen die willen starten of groeien in hun ondernemerschap, waarop Flanders DC op 20 oktober ook aanwezig was. Begin 2021 werd samen met VAKlab een portfoliotraject opgezet. Via een webinar werden er 10 deelnemers geselecteerd die zowel groeps- als een-op-een begeleiding kregen om aan hun portfolio te werken over een periode van 6 maanden.

In maart organiseerden we samen met Startups.be | Scale-Ups.eu en Hangar K The Big Score for Gaming, een hybride event waarbij 8 startups actief in gametech en gamification de kans kregen om te pitchen voor experts uit de sector, investeerders en bedrijfspartners. Nadien volgden een-op-een-meetings om concrete financiering of samenwerkingen te bespreken. 

Met ons aanbod FINMIX Creatieve sector helpen we ondernemers die een financieringsnood hebben, bijvoorbeeld bij de opstart, om een nieuw project te lanceren of om te groeien. Tijdens ons panel in april en december 2021 kregen 6 bedrijven de kans om hun plannen te pitchen aan 6 financieringsdeskundigen met verschillende achtergronden. Zij gaven zowel live tijdens het panel als nadien schriftelijk feedback en aanbevelingen over de meest aangewezen financieringsopties. 

Op 19 september vond de kick-off van de vierde editie van het Groeicollectief plaats. Het Groeicollectief is een intensief coachingstraject voor bedrijven die een sprong voorwaarts willen maken. Het traject bestaat uit verschillende themasessies voor bedrijven uit de creatieve sector. Aan deze editie, die nog verder loopt in 2022, nemen deze 8 bedrijven deel: CREATE.EU, Murmuur architecten, Hasa Architecten, Springbok Agency, Wieni, 5AM, Allyens en U-Sentric.

"Deze tweedaagse is een ideale setting om te leren van anderen en je groeipijnen te delen met de rest. Eindelijk kan je de tijd nemen om nog eens te werken aan ipv in je bedrijf. De begeleiding van de Flanders DC professionals is top en zorgt ervoor dat de groep écht werkt."

Jelle van den Bergh, Wieni,

Deelnemer Groeicollectief

Met het Close The Loop-programma begeleiden we al enkele jaren modeondernemers richting een duurzame en circulaire manier van werken. Ook dit jaar konden we toegenomen aandacht voor het thema vaststellen met 46.914 bezoekers op het platform. In het voorjaar begeleidden we 14 mature modebedrijven in een digitaal groepstraject onder de noemer ‘Close The Loop-sessies’. Enkelen onder hen (o.a. Bellerose, KOMONO en Bel & Bo) traden toe tot het Close The Loop-netwerk. In datzelfde netwerk verwelkomden we ook enkele innovatieve circulaire modespelers (zoals HNST, Yuma Labs en Komrads) waardoor we nu 21 bedrijvenverbinden. Met het Close The Loop-netwerk kwamen we samen op Fashion Talks voor een koffie met voorname Europese beleidsmakers om het actieplan circulaire economie te bespreken, samen met Vlaanderen Circulair. In het kader van die beleidsvorming organiseerden we ook een webinar rond de Europese Green Deal i.s.m. The Shift. De Facebook-community groeide verder uit en telt intussen meer dan 1.300 leden. We lanceerden een nationale samenwerking met de LinkedIn-groep ‘Sustainable Fashion & Textiles Belgium’. Close The Loopwerd vertegenwoordigd via workshops, lezingen en presentaties in binnen- en buitenland (o.a. bij Antwerp Management School, German Fashion Council en op de New European Bauhaus Conferentie in Frankfurt). We bereikten met dit thema ook het brede publiek via o.a. Het VTM Nieuws, een opname voor jongeren voor Klaar op VRT NWS en een YouTube-video voor radio NRJ.

Dankzij het ESF-projectIn Fashion’ kunnen we samen met Thomas More Hogeschool, Studio D en enkele transnationale partners het Close The Loop-programma nog versterken. We voerden een update uit op het platform om het met de laatste state-of-the-artresearch te laten aansluiten. Belangrijke wijzigingen en stellingen werden in 2 digitale rondetafels met experts uit binnen- en buitenland afgetoetst. We werkten een nieuwe module uit rond ‘change management’ en ‘werknemersbetrokkenheid’ die in 2022 zal worden gevalideerd door trajecten op te zetten bij 2 bedrijven (Tonickx & Xandres) om daarna ook op de Close The Loop-website opgenomen te worden. Op deze manier zetten we in op herscholing van de arbeidsmarkt om een circulaire mode-industrie waar te maken.

De corona-omstandigheden vormen voor heel wat creatieve ondernemers dé aanleiding om werk te maken van een futureproof-strategie. Flanders DC werkte in 2020 een snel traject uit om aan de (door)groei van je onderneming te werken via een (ver)nieuw(d) businessmodel. Ook in 2021 organiseerden we 2 Helikoptersessies. Zo hielpen we 8 ambitieuze ondernemers in verschillende groepssessies met het aanscherpen van hun langetermijndoelen en de concrete acties die daaruit voortvloeiden.   

"De Helikoptersessies zijn een ideale manier om uit je ivoren toren te komen, te merken dat je concurrenten toch heel verschillend zijn en je eigen weg duidelijker te zien. Je krijgt zin om samen te werken."

Hanna Maes, MadebyHanna,

Deelnemer Helikoptersessies

We zaten mee in de stuurgroep van een studie van KPMG in opdracht van VLAIO rond de rol van design in innovatie. We gaven hierbij inhoudelijke feedback en hielpen bij de samenstelling van focusgroepen. Daarnaast verzorgden we ook een inspiratie-event rond het samenwerken met ontwerpers in innovatie.

De Flanders DC-collega’s werden voor in totaal 46 (re)presentaties en workshops op aanvraag uitgenodigd, zowel ter plaatse als digitaal, tijdens events voor scholen, bedrijven en organisaties.

Onze online ondernemersgids kreeg 76 updates en er werden ook 12 nieuwe tools en templates toegevoegd: een template voor een communicatiestrategie en -plan, het Groeicanvas, het werkboekje ‘Het DNA van je onderneming’ en 9 nieuwe tools die je kunnen verder helpen bij een duurzame bedrijfsstrategie.

"Sinds ik de tool ken, hebben mijn vennoot en ik al twee jaar op rij een tweedaagse gedaan rond het Groeicanvas om te kijken hoever we staan: op welke punten zijn we gegroeid en waaraan moeten we werken?"

Jelke Stoop, Bailleul Ontwerpbureau,

Gebruiker Groeicanvas

We zetten in onze communicatie maandelijks in op onze dossiers, die alle informatie en inspiratie bundelen rond volgende thema’s: starten, financiering, intellectuele eigendom, marketing en communicatie, prijsbepaling, verkoop, administratie en team, internationaal ondernemen en evolueren. In 2021 kwam er een dossier rond duurzaam ondernemen bij, met meer informatie over het uitwerken van een duurzame strategie, wettelijke verplichtingen, communiceren over duurzaamheid en steunmaatregelen.


2. We verbinden en inspireren

In ons online magazine lieten we opnieuw heel wat creatieven en experts aan het woord, deelden we tips & tricks en zetten we onze eigen projecten in de kijker. Er verschenen het afgelopen jaar 110 artikels, interviews, podcasts, comics, beeldreeksen en video’s. 

Op onze website telden we 207.387 unieke bezoekers. In de laatste vijf jaren is er een stijging met 46% van het aantal bezoekers gerealiseerd. In 2021 werden onze podcasts in totaal 24.195 keer beluisterd. Ons Youtube-kanaal leverde 64.148 views op.

In 2021 bereikten we via onze verschillende accounts op Facebook 1.475.800 personen en 5.304.195 views. Op Twitter waren er 515.900 impressions en 10.155 profile visits. Op LinkedIn waren er 122.731 spontane weergaven.

Op 24 juni lanceerden we het project Vijftig visies. We gaven het woord aan vijftig creatieve ondernemers, artiesten en denkers over de toekomst na corona in hun sector. Het leverde vijftig boeiende inzichten op, die gebundeld op vijftigvisies.be te lezen zijn.

Eind november verscheen de vierde editievan Between the lines, het gedrukte jaarmagazine dat het beste van het afgelopen jaar uit ons online magazine bundelt.

Between the lines, jaarmagazine #4

Between the lines, jaarmagazine #4

Daarnaast blijven we onze campagne ‘Creative Fair Play’, een manifest met zeven regels voor succesvolle samenwerkingen met creatieve ondernemers, onder de aandacht brengen via onze site en social media.

Flanders DC is partner in Wiki Women Design, een project om vrouwelijke ontwerpers uit de schaduw van de geschiedenis te halen. Op 16 juni organiseerde het Vlaams Architectuurinstituut in samenwerking met het Design Museum Gent en Flanders DC een Wikipedia edit-a-thon om artikels aan te maken, te vervolledigen of te vertalen over Belgische vrouwen die iets betekend hebben als ontwerper. Ambassadrices Oana Bogdan en Sara De Bondt lieten we erover aan het woord in ons magazine.

Op 25 november vond in de Handelsbeurs in Antwerpen de vijfde editie van de tweejaarlijkse modeconferentie Fashion Talks plaats. Er waren die dag meer dan 600 aanwezigen die konden luisteren naar sprekers op de main stage, deelnemen aan breakout sessies of in gesprek konden gaan met experts binnen ‘talk with the industry’. Ontdek meer over Fashion Talks in ons magazine; je kan een aantal van de talks ook integraal herbekijken.

Fashion Talks: aftermovie

We zetten ook in op samenwerkingen tussen de creatieve sector en andere sectoren. Dit deden we door ons netwerk aan te spreken rond specifieke samenwerkingsvragen én door de heel gerichte projecten, zoals A/part, WOOD-DESIGN en Gamedia.

Voor A/part werden 20 ontwerpers en modelabels gekoppeld aan andere creatievelingen én Antwerpse retailers. Matchmaker en curator van dienst was Baloji. Het resultaat zijn 20 unieke creaties die in de 20 deelnemende winkels in Antwerpen werden aangeboden van 4 tot 20 november. Behalve aandacht en sales bij de lokale designers en retailers stimuleren, wou het initiatief ook Antwerpen opnieuw positioneren als internationale modestad.  

A/part: aftermovie

In het kader van WOOD-DESIGN matchten we samen met BOS+, Hout Info Bois en Vlaanderen Circulair 5 houtbedrijven met 5 ontwerpers die in 2021 samen aan de slag zijn gegaan met reststromen uit de bosbouw en houtverwerkende sector. De ontwerpers gingen op studiebezoek bij de deelnemende houtverwerkende bedrijven, kregen een beeld van de volledige waardeketen en leerden bij over businessmodelinnovatie. Momenteel werken ze aan concrete producten en de bijhorende diensten om reststromen te vermijden, op te waarderen en concepten die op systemisch niveau verschil zullen maken in de toekomst.  

De derde, digitale editie van Gamedia vond plaats op 14 december en werd georganiseerd door Flanders DC, minister Benjamin Dalle, departement Cultuur, Jeugd en Media, FLEGA, Medianet Vlaanderen, het Vlaams Audiovisueel Fonds en VLAIO. Het event ging dieper in op het potentieel van samenwerkingen tussen games en media.

De Facebook-groep FashionTech Works, waarin het laatste nieuws rond mode en technologie wordt gedeeld, groeide verder uit tot meer dan 750 leden.

In juni startte het SCIRT-project (System Circularity & Innovative Recycling of Textiles). Met EU-financiering zoekt het over een periode van 3 jaar wegen om de grootste uitdagingen van de mode-industrie van vandaag aan te pakken: kledingverspilling en recycleerbaarheid. Met dit project bundelen internationale spelers de krachten met de industrie om de hele keten in beweging te zetten: modebedrijven Bel&Bo, HNST, Decathlon, Xandres en Petit Bateau; onderzoeksinstellingen VITO, CETI en Prospex Institute; universiteiten BOKU, TU Wien en ESTIA; Altex, AVS Spinning – A European Spinning Group (ESG) Company en Valvan uit de industrie; KMO’s Circular.fashion en FFact en vzw’s Flanders DC en IID-SII. De grootste technologische, (socio-)economische en wetgevende barrières voor een circulaire mode-industrie worden aan de kaak gesteld. Er wordt onder andere een textiel-naar-textielrecyclagesysteem op poten gezet en rond True Cost Modeling en UPV gewerkt. Meer informatie is te vinden op onze site en in de pers.

Via onze co-workinglocatie Bar d’Office en het openstellen van ons Creativity Lab voor derden zorgen we toevallige ontmoetingen tussen creatieve professionals.

We zorgden ook voor een letterlijke verbinding tussen creatieve bedrijven en jobzoekers via onze vacaturepagina’s. Vandaag is deze vooral op mode gericht.

Flanders DC wil inclusie in de creatieve sector stimuleren. Daarom werkten we het afgelopen jaar aan een intern traject rond diversiteit en inclusie. We organiseerden daarvoor klankbordgroepen met onze doelgroep en werkten een actieplan uit voor de komende jaren. De eerste acties zijn vooral intern gericht op onze eigen werking en communicatie. Nadien zullen we steeds meer naar buiten treden om creatieve ondernemingen verder te sensibiliseren rond diversiteit en inclusie. 


3. We zorgen voor erkenning van de sector

Op 5 februari werden voor de 27ste keer de Henry van de Velde Awards uitgereikt, uitzonderlijk online wegens de toen geldende coronamaatregelen. De online uitreiking en bijbehorende expo werden door 751 designprofessionals en -liefhebbers bekeken. Een overzicht van alle winnaars van de Henry van de Velde Awards 2021 ontdek je op de nieuwe website, waar je nu ook het volledige archief van 28 jaar designawards terugvindt. We gaven ook een rijk geïllustreerde publicatie uit waarin de laureaten verder uitgelicht worden. Op 16 november werden de awards van editie 2022 binnen de 9 categorieën bekendgemaakt.

Ann Demeulemeester, winnaar van de Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 21

Ann Demeulemeester, winnaar van de Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 21

In juni selecteerden we opnieuw de beste masterstudenten mode aan de Academie van Antwerpen, KASK Gent en SASK Sint-Niklaas. De drie winnaars ontvingen een gratis deelname aan de Summerschool Fashion Management aan de Universiteit Antwerpen.

Tijdens het nieuwe initiatief Antwerp Fashion Week op 18 en 19 juli toonden modemerken en showrooms hun collecties aan buyers, retailers en agents. Flanders DC nam deel met zes merken onder de noemer ‘Belgian Focus’: Atelier Minimaliste, Fiamme, LN Knits, Rará Muri, Wasted Atelier en Mieke Dierckx.

Op 25 en 26 september organiseerden we in het kader van Design September en in samenwerking met Brussels Design September en Wallonie Design de derde editie van de Contemporary Design Market in Tour & Taxis in Brussel. Het toon- en verkoopevent bracht werk van 49 Belgische designers en trok 7.000 bezoekers.

De Belgian Game Awards werden op 1 oktober uitgereikt tijdens een virtuele show die te zien was op VRT NU, RTBF Auvio en Twitch. De Belgian Game Awards ontvingen dit jaar een record aantal inzendingen ​​van 92 games en 13 studio's. De awards werden georganiseerd in samenwerking met Belgian Games en VRT. 

Uitreiking van de Belgian Game Awards 2021

Uitreiking van de Belgian Game Awards 2021

Op 25 november, aansluitend op Fashion Talks, reikten we, samen met MAD Brussels en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) en de magazines Knack Weekend en Le Vif Weekend, voor de vierde keer de Belgian Fashion Awards uit. Een internationale jury van 14 professionals koos de winnaars; de prijs ‘Fashion Brand of the Year’ werd door het publiek verkozen, naast de UPR Prize die door het gelijknamige pr-bureau werd uitgereikt. Een overzicht van alle Belgian Fashion Awards 2021-winnaars en een interview met Walter Van Beirendonck die met de Jury Prize naar huis ging, vind je in ons magazine terug.

Onze Ik Koop Belgisch-campagne klopte af op 2.376 merken en trok het afgelopen jaar 136.288 websitebezoekers. We ontwikkelden in samenwerking met de steden Hasselt, Brugge, Leuven, Roeselare en Antwerpen shoppingroutes. We waren ook aanwezig op de woonbeurs Cocoon in Brussel. Er verschenen daarnaast 39 artikels. Op Facebook bereikten we 287.100 mensen met 323.558 totale weergaven.


4. We openen deuren in het buitenland

Naar aanleiding van Fashion Talks nodigden we een internationale delegatie uit van13 thought leaders, journalisten en influencers uit het Verenigd Koninkrijk, de VS, Milaan, Parijs en Lissabon. Gedurende 3 dagen lieten we hen de lokale modesector ontdekken: we namen hen mee op sleeptouw langs duurzame of opkomende designers en retailers in Antwerpen, we lieten ze kennismaken en netwerken met de lokale modescene, ze woonden Fashion Talks en de uitreiking van de Belgian Fashion Awards bij en bezochten het recent vernieuwde MoMu. De dertien deelden enthousiast hun ervaringen via social media (samen goed voor een bereik van bijna 500.000 mensen) en artikels in o.a. L’Officiel Italia en Business of Fashion.

Onder de noemer ‘Belgium is Design’ namen we, zoals elk jaar, samen met WBDM, deel aan Maison&Objet. Deze editie ging uitzonderlijk digitaal door. Naast de Belgium is Design-account werden accounts aangemaakt voor wie zou deelgenomen hebben: Christoph Broic, Ertz en Havani. Bovendien kregen 10 merken de kans om elk 2 producten op de BID-account te plaatsen.

De Milan Design Week die normaal gezien jaarlijks in april doorgaat, ging uiteindelijk door van 4 tot 10 september. Belgium is Design was te gast in de Opificio 31 in de Via Tortona met ontwerpers Daan De Wit, Elias Van Orshaegen, Fractall, Jimmy De Angelis, Olivier Vitry voor Claisse Architectures en Studio Part. Daarnaast was er de avant-première van The Object Becomes, een film van Alexandre Humbert en Giovanna Massoni. De film was ook te zien op het Milan Design Film Festival, het Architecture and Design Film Festival (VS) en in het Casa Valonia in Madrid. Een verslag lees je in ons magazine. 

Belgium is Design op de Milan Design Week 2021

Belgium is Design op de Milan Design Week 2021

De Belgische collectie ‘We (Be)Come One’ werd online voorgesteld in het kader van Adorno London 2021, van 22 tot 26 september. De virtuele presentatie speelde zich af in het Atomium. De collectie benadrukte het belang van connecties voor de toekomst van design en werd samengesteld door freelance journalist Elien Haentjens, die negen ontwerpers selecteerde: Berre Brans, Daan De Wit, Delphine Cobbaert, DWA Design Studio, Ecobirdy, Emma Cogné, La Gadoue, Studio Plastique en Zaventem Ateliers.

Uit de deelnemers van de Contemporary Design Market werd eveneens een selectie gemaakt voor het Adorno-platform: Atelier Leda, Avandi, Emma Terweduwe, Gilles Mayk Navangi, Isabelle Van Oost, Koen Van Guijze, Peter Donders, Pierre De Valcke, Pieter Bostoen, Studio Biskt en Studio Nas. Check de beeldreeks in ons magazine.

Door de coronacrisis waren er voor mode en games geen andere internationale acties.


5. We zorgen dat Vlaanderen genetwerkt is

Flanders DC is coördinator van het Districts of Creativity-netwerk dat 13 creatieve regio’s van over heel de wereld bundelt om programma’s en instrumenten met elkaar te delen. In 2021 werd Moskou - Central Federal District het nieuwste, 13de lid. Als coördinator van het netwerk organiseerde Flanders DC in 2021 twee International Council-meetings (online) met alle leden. Op 23 maart werd er een online DC Network Meetup opgezet rond het thema ‘Inspiring creative initiatives & business models that tackle the COVID 19 crisis’ waar Flanders DC ook een spreker voor leverde. Flanders DC was daarnaast de host en organisator van een tweede DC Network Meetup op 9 september rond het thema ‘How the convergence between fashion and technology can lead to more sustainability’.

Via BEDA (The Bureau of European Design Associations) houden we de vinger aan de pols van wat er op internationaal vlak evolueert in het designlandschap.

Maar ook nationaal waren we vaak betrokken bij overleg tussen en met Vlaamse spelers in creatieve industrie. We werkten samen met de Stad Antwerpen verder aan een visie-oefening voor Antwerpen als Modestad met een bevraging van de sector en aanbevelingen.

We zetelden in de werkgroep van de Vlaamse overheid die maatregelen op korte termijn moet voorstellen om de creatieve sector te helpen in tijden van corona.