Camping Sunset zoekt een stagiair kostuum (x/v/m)

Voor de productie TEN OORLOG zoeken we een enthousiaste stagiair KOSTUUM die de handen uit de mouwen wil steken om deze productie mee mogelijk te maken. Je maakt de kostumering en het artistieke proces van een voorstelling van dichtbij mee.

TAKENPAKKET

 

 • Samen met team kostuum zorg je voor de kostumering van de gehele cast. Je gaat mee op zoek naar de geschikte kostuums.

 

 • Naast styling help je ook bij de technisch uitwerken van verschillende stukken. Een sterke technische kennis is een must.

 

 • Je onderhoudt de kostuums: herstellingen, reinigen en strijken van de kostuums, alsook onderhoud van de accessoires.

 

 • Je bent tevens verantwoordelijk voor het assisteren bij het kleden van de castleden voor en tijdens de voorstelling.

 

PROFIEL KANDIDAAT

 

 • Je bent geëngageerd en hebt een hart voor mode en theater.

 

 • Je hebt een sterkte technische kennis van de verschillende aspecten binnen het ontwerpen en realiseren van stuks.

 

 • Je bent vlot in de omgang en kan goed overweg met verschillende mensen.

 

 • Je bent goed in het bedenken van praktische oplossingen. Je ziet werk en kan niet wachten om je handen uit de mouwen te steken.

 

 • Je bent zelfstandig, vindingrijk, communicatief, stressbestendig, stipt en nauwkeurig.

 

WIJ BIEDEN

 • een fijne werkplek vol leerkansen.
 • een plezante, open ploeg.
 • catering, onkostenvergoeding en overnachting tijdens de periode.

We spelen TEN OORLOG in drie steden en zijn op de locatie aanwezig voor volgende periodes:

Gent: 27 mei t.e.m. 30 juni
Oostende: 12 juli t.e.m. 11 augustus
Antwerpen: 12 augustus t.e.m. 14 september

We zoeken een kostuum-assistent voor de volledige periode of per locatie. Je probeert ook beschikbaar te zijn voor vergaderingen tussen 20 maart en het begin van de repetitieperiode. Kandidaturen kunnen gebonden aan een school/instituut maar ook vrijwillig. DEADLINE  KANDIDATUREN: 8 APRIL

Heb je vragen of interesse? Contacteer Louis via louis@campingsunset.be

Camping Sunset is looking for a costume intern (x/f/m)

For the production ‘TEN OORLOG’, we are looking for an enthusiastic intern COSTUME to help making this production possible. You will experience the costuming and artistic process of a production up close.

JOB DESCRIPTION

 • Together with the costume team you take care of the costuming for the entire cast. You will help look for suitable costumes.
 • In addition to styling, you will also help with the technical development of various pieces. Strong technical knowledge is a must.
 • You will maintain the costumes: repairing, cleaning and ironing the costumes, as well as maintaining the accessories.
 • You will also be responsible for assisting in dressing the cast members before and during the performance.

CANDIDATE PROFILE

 • You are committed and have a heart for fashion and theater.
 • You have a strong technical knowledge of the different aspects within the design and realisation of pieces.
 • You are easy to get along with and get on well with different people.
 • You are good at finding practical solutions. You see work and can't wait to get your hands dirty.
 • You are independent, resourceful, communicative, stress resistant, punctual and accurate.

WE OFFER

 • A great workplace full of learning opportunities.
 • A pleasant, open team.
 • catering, expenses and accommodation during the period.

We play ‘TEN OORLOG’ in three cities and are present on location for the following periods:

Ghent: 27 May to 30 June
Ostend: July 12 through August 11
Antwerp: August 12 through September 14

We are looking for a costume assistant for the entire period or per location. You also try to be available for meetings between March 20 and the beginning of the rehearsal period.

Have questions or interest? Contact Louis at louis@campingsunset.be