MAD Brussels

Algemeen Directeur/Directrice


Doel

De visie en missie van MAD dragen, bijsturen en operationeel uitwerken.
 

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Verder uitwerken van de visie/missie van MAD in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de sectoren Mode& Design

 • Verder stroomlijnen van de organisatie om dit mogelijk te maken

 • Verzekeren dat de organisatie de nodige financiële middelen heeft: via het opmaken en verdedigen van subsidieaanvragen, en via het aanboren van andere inkomstenbronnen

 • Opmaken en de uitvoering coördineren van een meerjarig beleidsplan en dit afstemmen op de beleidsverklaringen van de twee belangrijkste financierende overheden, zijnde Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 • Vertalen van het meerjarig beleidsplan naar een jaarlijks actieplan, incl. een financieel plan, en het plan uitvoeren en waar nodig bijsturen

 • Bouwen van een sterke organisatie, die snel kan inspelen op de noden van de sectoren en op opportuniteiten die zich voordoen

 • Netwerken creëren

o Binnen de sectoren mode en design binnen het Brussels Hooffdstedelijk Gewest

o Linken leggen met andere incubatoren of organisaties

o In andere sectoren die belangrijk zijn voor de sectoren mode en design

 • Onderhouden van goede contacten met externe stakeholders:

o Overheid: nauwe voeling houden met de verschillende overheidsspelers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zodat MAD vanuit haar visie een inspirerende rol kan spelen binnen het uitgezette beleidskader

o Andere spelers in het Brussels ecosysteem: bouwen van partnerships die de visie/missie mee helpen realiseren, en afstemmen zodat organisaties elkaar versterken in plaats van overlappen van elkaars activiteiten

 • Rapporteren aan de Raad van Bestuur via tussentijdse en jaarlijkse evaluaties


Profiel

Competenties/persoonlijkheid:

 • Begaan met de maatschappelijke meerwaarde van de sectoren mode en design

 • Goede communicator zowel geschreven als gesproken

 • Open dynamische persoonlijkheid

 • Pro-actieve attitude

 • Sterke people management skills

 • Sterke motivator op basis van een gedragen visie

 • Begaan met de ontwikkeling van Brussel


  Ervaring:

 • Minimaal 10 jaar leiderschapservaring

 • Kennis van veranderingsprocessen

 • Sterke affiniteit met de sectoren mode en design

 • Bekendheid met het Brusselse institutionele ecosysteem is een grote troef

 • Kennis van de creatieve ondernemerswereld is een troef

 • Juridische kennis rond projectwerking en institutionele procedures is een troef


  Talenkennis: grondige kennis van Frans/ Nederlands / Engels


datum: 23/8

De analyse van de kandidaturen en de preselectie-interviews worden uitgevoerd door Actiris.