Projectmedewerker participatief praktijkonderzoek rond het doorgeven van stedelijke textiel-praktijken

DOEK vzw zoekt een projectmedewerker voor de ondersteuning van twee artistieke werkvormen en de uitvoering van een participatief praktijkonderzoek naar (artistieke) creatie, netwerking en het doorgeven van erfgoed binnen deze werkvormen.

Wie zijn we?

DOEK is een textielplatform voor de creatie van nieuwe vormen, normen en mogelijkheden. 

 

Een textielplatform dat de rol opneemt van connector, aanstoker, facilitator, incubator voor een meerstemmige community of practice van ontwerpers, kunstenaars, makers,  onderzoekers… 

 

Textiel en maatschappelijke verandering vormen de rode draad voor de ontwikkeling van artistieke, educatieve, innovatieve en social-design processen en projecten. De artistieke, transversale en multidisciplinaire aanpak van DOEK zet aan tot experiment, creatie en reflectie over concepten en methodieken. DOEK creëert ruimte en faciliteert ontmoetingen en zorgt dat dit ontmoeten steeds uitgaat van gelijkwaardige wederkerigheid en zet in deze vormen van uitwisseling in op een meerstemmige dialoog. 

 

Textielobjecten, textielverhalen, verhalen over ambachten en maakprocessen met textiel inspireren hedendaagse kunstenaars, ontwerpers, makers, ambachtslui, sociologen, antropologen, filosofen ... en zetten aan tot het ontwikkelen van nieuwe vormen, normen en mogelijkheden.. Het overdragen van die kennis, kunde en de vertaling ervan in nieuwe artistieke werkvormen en of textielartefacten kan men ook omschrijven als erfgoed.

Meer over het project

In samenwerking met het ErfgoedLab Antwerpen wil DOEK vzw twee experimentele werkvormen participatief  observeren, beschrijven en documenteren. Het praktijkonderzoek focust op de vraag hoe (artistieke) creatie, netwerking en het doorgeven van erfgoed elkaar binnen deze werkvormen beïnvloeden. Het resultaat is een observatierapport en communicatieproducten waarmee de resultaten worden gedocumenteerd en kunnen worden gedeeld.

Wat doe je?

 • Je werkt mee aan de organisatie van twee projecten van DOEK. Je modereert daarvoor onder meer een aantal bijeenkomsten. 

 • Je dompelt je onder in wat artistieke processen en immaterieel erfgoed zijn en waar beide elkaar raken, versterken of tegenwerken. 

 • Je werkt een methode uit om netwerken en processen te beschrijven en te structureren op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkvoorbeelden. En je zoekt naar methodes om overdracht te detecteren. 

 • Je stelt je betrokken op in relatie tot de community of practice. 

 • Met een erfgoed blik observeer je de lokale en bovenlokale community of practice, hun expertises en interesses en breng je die in kaart. Je interviewt mensen die behoren tot deze community. 

 • Je ontwikkelt een presentatievorm waarin de opgedane kennis kan gedeeld worden met het bredere erfgoed- en kunstenveld. 

 • Je bundelt je bevindingen, evalueert ze en toetst ze aan de bestaande literatuur en praktijken.

 • Je formuleert aanbevelingen voor DOEK en het Erfgoedlab Antwerpen

Wat verwachten we van je?

 • Je werkt graag samen met mensen en partners met uiteenlopende achtergronden en expertises.

 • Je bent analytisch en kritisch ingesteld en een goede observator: je kan vlot een combinatie maken tussen praktijkobservaties en meer theoretische kaders. 

 • Je werkt graag in teamverband met interne en externe partners, maar evenzeer autonoom. 

 • Je hebt een affiniteit met de kunsten en/of immaterieel erfgoed. 

 • Je hebt een gevoel voor stedelijke dynamieken. 

 • Je bent hands-on en steekt de handen graag uit de mouwen. 

 • Je kunt projecten voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren. 

 • Je kan goed overleggen, luisteren, reflecteren, feedback geven en ontvangen. 

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden: je kan een boodschap helder overbrengen en mensen enthousiasmeren. Je kan dat in het Nederlands en Engels. 

 • Je kunt goed schrijven en vindt dat ook leuk om te doen. Je kunt je schrijfstijl aanpassen aan het medium en de verschillende doelgroepen: rapportering, website, sociale media, enzovoort. 

 • In functie van geplande activiteiten, ben je bereid je flexibel op te stellen (houd rekening met occasioneel weekend- of avondwerk). 

 • Je beschikt over een diploma in de Kunsten, Antropologie, Kunstwetenschappen, Sociologie, Geschiedenis of andere relevante opleiding. 

 • Ervaring in of kennis van het culturele, mode en of textiel landschap is een plus.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je krijgt een halftijds contract van bepaalde duur van 1 jaar volgens PC 304 (categorie B, maximum anciënniteit 10 jaar)  met mogelijke verlenging van 1 jaar. Met een voorkeur voor onmiddellijke ingang. 

 • Je gaat mits normale omstandigheden aan de slag bij DOEK in ( Deurneleitje 6, Mortsel) en werkt ook een halve dag per week bij ErfgoedLab Antwerpen (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen). Beide locaties zijn vlot bereikbaar met openbaar vervoer. 

 • Je krijgt toegang tot een netwerk van kunst-, textiel- en erfgoedpartners. 

 • Wij bieden de mogelijkheid om 3 christelijke feestdagen om te ruilen voor niet-christelijke feestdagen. 

 • We moedigen uitdrukkelijk iedereen aan om te solliciteren, ongeacht geloof, seksuele geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit, fysieke beperkingen, culturele achtergrond of moedertaal.

Wijze van solliciteren?

Stuur ons een motivatiebrief en je cv voor 07/02/2021. 

 

Solliciteren per mail: info@doek-vzw.com 

 

Vragen kan via info@doek-vzw.com of  Lies Van Assche : 0477931865

 

Gesprekken hebben plaats op 11-12/02/2021.