49 resultaten

Resultaten

Aandachtspunten

Intellectuele eigendom: zorg dat je ontwerp voldoende beschermd is voordat je het internationaal aanbiedt. 

Een merk beschermen

Ofwel ga je zelf het merkenregister doorspitten (via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom of via TM View) ofwel betaal je een merkgemachtigde

Gebruiksvoorwaarden

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat Flanders DC deze gegevens bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd

i-DEPOT

Een i-DEPOT dien je in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dankzij Flanders DC betaal je maar 27 euro in plaats van 37 euro. 

Geheimhouding

Een geheimhoudingsovereenkomst houdt in dat de partij aan wie de informatie wordt voorgelegd: afziet van de mogelijkheid om zélf intellectuele eigendomsrechten

5 tips om je werk te beschermen

Intellectuele eigendom is één van de meest bevraagde topics in onze advieswerking.

GDaaS, het grafisch kantoor in the cloud

De cloud is de veilige toekomst, zeker voor wie intellectuele eigendom bezit, van een modecollectie over designschetsen tot een animatiefilm.”

Octrooien

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de Federale Overheidsdienst Economie zorgt voor de octrooiverlening.

Een idee beschermen

Een i-DEPOT registreer je online via de website van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).