49 resultaten

Resultaten

Over de meerwaarde van cross-overs tussen verschillende sectoren

Het beschermen van intellectuele rechten en patenten remt de co-creatie vandaag nog vaak af.

"Waarom een gebrek aan geld niet (altijd) tot meer creativiteit leidt"

“Nu wordt intellectuele eigendom niet voldoende serieus genomen en heerst er een gedoogbeleid voor illegaal downloaden, terwijl dat eigenlijk diefstal

Storytelling: 8 tips voor een sterk verhaal

We worden geloofd omdat we geen ‘intellectuele’ punten willen scoren met het eenvoudig maken van ideeën en denkbeelden.

Van facturatie tot verzekering

Er bestaan verschillende varianten van: BA-uitbating, BA-producten of na levering, professionele BA voor bedrijven die hoofdzakelijk intellectuele activiteiten

Werkplaats Walter

Lien: Het voor- en achterpand werden in 2016 eigendom van een coöperatieve vennootschap, met Teun voor 98% als aandeelhouder.

Samenwerken met fabrikanten

De pictogrammen zijn eigendom van GINETEX. ETITEX vzw bezit dan weer de rechten voor België en Luxemburg.