56 resultaten

Resultaten

Adviseur Caroline in de kijker

Met een expertise in intellectuele eigendom weet ze hen goed te begeleiden bij allerhande vragen over de rechten op je werk en wat te doen als je merkt

Offertes

bedenk of je het in je offerte al moet hebben over intellectuele eigendom. Verkoop je jouw ontwerp integraal, of geef je een licentie?

Dossiers

Alles over INTELLECTUELE

Aandachtspunten

Intellectuele eigendom: zorg dat je ontwerp voldoende beschermd is voordat je het internationaal aanbiedt. 

Een merk beschermen

Ofwel ga je zelf het merkenregister doorspitten (via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom of via TM View) ofwel betaal je een merkgemachtigde

Gebruiksvoorwaarden

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat Flanders DC deze gegevens bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd

i-DEPOT

Een i-DEPOT dien je in bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dankzij Flanders DC betaal je maar 27 euro in plaats van 37 euro. 

Geheimhouding

Een geheimhoudingsovereenkomst houdt in dat de partij aan wie de informatie wordt voorgelegd: afziet van de mogelijkheid om zélf intellectuele eigendomsrechten

Home

De dossiers Ben je op zoek naar alles wat Flanders DC aanbiedt rond één topic, zoals bijvoorbeeld starten, financiering of intellectuele