56 resultaten

Resultaten

De ene deal is de andere niet: drie gamestudio’s over hoe ze de perfecte uitgever aan de haak sloegen

Zeker onder onafhankelijke ontwikkelaars leeft het idee dat je kost wat kost je intellectuele eigendom moet behouden, maar volgens hem is dat een emotionele

Arbeidsovereenkomst voor een creatief profiel

Zonder die laatste overeenkomst blijven de auteursrechten van jouw werknemer immers zijn of haar eigendom.

Aankoop- en verkoopsvoorwaarden

Flanders DC liet algemene aankoopvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden opstellen met een specifieke bepaling voor intellectuele eigendomsrechten

Advies

Jouw vraag kan gaan over: businessmodel en -strategie, financiering, marketing en communicatie, productie, verkoop, hr en rekrutering, intellectueel eigendom

De rechten van anderen

Je bent natuurlijk geïnteresseerd in de bescherming van jouw werk, maar je weet ook maar beter wat af van de intellectuele eigendomsrechten van andere

De juiste prijs

productontwikkeling, investeringen, communicatie en marketing, administratieve kosten, reiskosten, agenten of distributeurs, transportkosten, chargebacks, stockage, intellectuele

Over de meerwaarde van cross-overs tussen verschillende sectoren

Het beschermen van intellectuele rechten en patenten remt de co-creatie vandaag nog vaak af.

"Waarom een gebrek aan geld niet (altijd) tot meer creativiteit leidt"

“Nu wordt intellectuele eigendom niet voldoende serieus genomen en heerst er een gedoogbeleid voor illegaal downloaden, terwijl dat eigenlijk diefstal