Hogeschool Gent

Gastdocent Meubel en Design (20%)TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van indiensttreding:

Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013.


BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

KASK & Conservatorium, School of Arts van HOGENT en Howest, is op zoek naar een gastdocent voor de afstudeerfocus Meubel en Design binnen de professionele bacheloropleiding Interieurvormgeving. In Meubel & Design leren studenten via specifieke onderzoeks-en ontwerpmethodes meubel- en designobjecten te ontwerpen. Studenten worden uitgedaagd om hun creativiteit, persoonlijkheid en eigen visie te ontwikkelen en te ontplooien.

Als gastdocent voor het opleidingsonderdeel Bachelorproef Meubel en Design begeleid je studenten van de derde bachelor in hun afstudeerproject, zowel individueel als in groep. Deze lessen (8u – twee halve dagen) gaan wekelijks door op vrijdag (en soms ook op maandag) van 8:30u tot 17:30u


Takenpakket

 • Je begeleidt studenten zowel in hun vormgevingspraktijk van bachelorproef als in hun theoretische reflectie van het bachelordossier.
 • Via je lespraktijk zorg je dat studenten zich weten te vormen tot inspirerende en maatschappelijk gedreven ontwerpers / designers.
 • Je volgt het volledige ontwerpproces van de student op en coacht hen doorheen alle fases.
 • Je staat studenten bij in het hands-on ontwerpproces en conceptontwikkeling, met ruimte voor onderzoek en experiment vanuit divers aangereikte ontwerpmethodologieën.
 • Je ontwikkelt in samenspraak met je collega’s het nodige didactische materiaal en innovatieve lesmethodes.
 • Je leert studenten reflecteren over hun eigen ontwerp en op een heldere en persoonlijke manier te documenteren en presenteren.
 • Je assisteert buiten de lesuren on-site bij opdrachtgebonden taken zoals de voorbereiding van toonmomenten, presentaties, jury’s, opendeurdagen, etc.
 • Je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevende.
 • Je ondersteunt de visies van de vakgroepen Design & Vormgeving en Architectonisch Ontwerp en bouwt mee aan de expertise rond ‘design’ binnen die vakgroepen.


Profiel

 • Je beschikt over verschillende jaren ontwerp- en maakervaring in de professionele sector van het werkveld Design en Meubel en/of productontwikkeling, (interieur)architectuur of toegepaste beeldende kunsten.
 • Je hebt een ruim netwerk in de designsector en hebt goede contacten met maakplaatsen. Je kan dit aantonen met een ruim portfolio van gerealiseerde ontwerpen in de meubel- en designsector.
 • Je hebt ervaring met nationale en internationale samenwerkingen binnen het designveld.
 • Je bent op de hoogte van de recente evoluties en ontwikkelingen binnen het designveld en meer bijzonder de ontwerpmethodologieën binnen meubelontwerp.
 • Je hebt bij voorkeur een master diploma in een ontwerpopleiding.
 • Je hebt interesse in de artistieke en professionele ontplooiing van jonge ontwerpers en bent in staat hen te enthousiasmeren. Ervaring in het hoger kunst- en/of designonderwijs en kennis van actuele didactische werkvormen zijn een pluspunt.
 • Je werkt graag in team en beschikt over goede communicatie- en organisatievaardigheden.
 • Je hebt affiniteit met de visie van KASK & Conservatorium en het pedagogisch project van de school.


Aanbod

De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving van de School of Arts HOGENT- Howest. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang vanaf 1-02-2024 tot en met 31-07-2024, en mogelijke verlenging.

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.


VRAGEN

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Bram Jespers, vakgroepvoorzitter Design & Vormgeving (bram.jespers@hogent.be).

Voor personeelsgerelateerde vragen kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (rilke.broekaert@hogent.be).


KANDIDAATSTELLING EN SELECTIEPROCEDURE

KASK & Conservatorium wil een veilige en zorgzame leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers creëren met aandacht voor de noden en drempels van diverse doelgroepen. We moedigen jou aan om te solliciteren en houden in het selectieproces enkel rekening met je kwaliteiten, mogelijkheden en competenties.

Kandideren gebeurt via deze link uiterlijk tot en met 26-11-2023. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en een motivatiebrief bevatten. Daarnaast vragen we ook een portfolio met overzicht van gerealiseerde meubel- en designobjecten of meubelcollectie.

De procedure start met een preselectie op basis van de toelatingsvoorwaarden en de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze hieraan voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde. 

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is begin december 2023.