Return on Creativity

Je creativiteit laten renderen. Soms gaat dat vanzelf. Meestal niet.

Om in de creatieve sector een rendabele onderneming uit te bouwen, is meer nodig dan enkel creatief talent of een straf product. Hoe uniek en geniaal het ook is. Goede begeleiding is dan ook geen luxe. Daarom: Flanders DC.

Ontdek in dit filmpje wat de belangrijkste activiteiten van Flanders DC zijn.

Flanders DC informeert en adviseert

In onze online ondernemersgids vindt iedere creatieve professional een bron van relevante informatie. Daarnaast kan iedereen met de ambitie om van hun ondernemend plan een succes te maken bij ons terecht voor gedegen, zakelijk advies.

Flanders DC verbindt en inspireert

Via onze events proberen we kruisbestuiving over de grenzen van sectoren heen te promoten. Onze workshops en seminaries bieden niet alleen toegang tot inspirerende experts, maar zijn ook een broedplaats voor verrassende en constructieve connecties.

We organiseren tweejaarlijks de conferenties Fashion Talks en Creative Ville. In 2018 organiseerden we het tech- en innovatiefestival SuperNova.

Flanders DC opent deuren in het buitenland

Waarom zou je je als creatief ondernemer moeten beperken tot de binnenlandse markt? Flanders DC faciliteert toegang tot opportuniteiten in de markt via belangrijke internationale beurzen of business trips voor de mode-, design- en gamingsector. 

Flanders DC brengt erkenning

Met de prestigieuze Henry van de Velde Awards, de Belgian Fashion Awards, maar ook ons online magazine of de ‘Ik Koop Belgisch / J'Achète Belge'-campagne brengen we mensen, bedrijven en producten van bij ons voor het voetlicht van de wereld.

Flanders DC netwerkt

Flanders DC is de initiator en coördinator van het internationale Districts of Creativity Network en is lid van de World Crafts Council (WCC), de United Fashion Europe-associatie en het United Fashion-project. We zijn partner in vele regionale, nationale en internationale netwerken over de creatieve sector en kruisbestuiving met die sector.

 

Flanders DC ziet de creatieve sector als een toekomstig speerpunt voor onze economie: moeilijk vatbaar voor automatisering en bestand tegen de zuigkracht van de lage lonen. Daarom wil Flanders DC een vruchtbare biotoop zijn voor (aspirant) ondernemers en ondernemingen uit de creatieve sector die een duurzame 'Return on Creativity' willen realiseren.