Robbert Goyvaerts en Frank Merkx vormen een artistiek duo dat in verschillende disciplines actief is: beeldende kunst, videowerk, theater, performances,... In 2012 studeerden ze allebei met hetzelfde werk af en sindsdien noemen ze zichzelf Robbert&Frank Frank&Robbert. De voorbije jaren ontvingen ze verschillende nominaties en prijzen en trokken ze met hun werk naar onder meer Dubai, Berlijn en China. Ik had een gesprek met hen over hun werk, over samenwerken en overleven als kunstenaars.

Grand human projects, Robbert&Frank Frank&Robbert

Theatervoorstelling Grand human projects, Robbert&Frank Frank&Robbert © Tom Callemin

Hoe en wanneer is jullie samenwerking precies van start gegaan?

Frank: We kennen elkaar eigenlijk al van de middelbare school. In 2006 deden we mee aan de Kunstbende, wat je de officiële start van onze samenwerking zou kunnen noemen. Aan het KASK in Gent hebben we onze multimediale masterproef samen afgelegd en dat was voor ons het echte startschot.

Robbert: Eigenlijk zijn er nog veel meer gebeurtenissen die het vlammetje van onze samenwerking hebben aangewakkerd. Zo zijn we ooit een New Yorkse artiest gaan opzoeken die we hadden leren kennen in Gent. Tijdens haar residentie in België werkten we intens samen aan het project The Gentlemen's Gentlemen. Dat was ook een cruciaal moment.

Wat is de rode draad doorheen jullie werk?

Robbert: Naast thema’s als humor, transformatie en macht is ook vriendschap en het spel van samen dingen doen zeer belangrijk in ons werk. Wij gaan daarbij uit van een holistisch principe: alles in de wereld is verbonden met elkaar, waardoor dingen ook reageren op elkaar. Zogezegde toevalligheden, die op het einde van de rit magisch lijken te kloppen. Als je daar vanuit zo’n attitude een gevoeligheid voor ontwikkelt, dan kruisen die dingen gewoon meer je pad.

Frank: Zo waren we een aantal jaren geleden in Berlijn een expo aan het opbouwen en was er een man uit Brazilië die zei dat hij ons van ergens kende maar niet meteen wist van waar. Toen bleek dat hij op een opening van een expo in Brazilië een bal uit onze ballenmachine — het werk waarmee we daar tentoonstelden — had gehaald. En dat die bal met het logo van Frank&Robbert nu op zijn aanrecht ligt (lacht).

To Break, Robbert&Frank Frank&Robbert

Theatervoorstelling To Break, Robbert&Frank Frank & Robbert

Ballenmachine, Robbert&Frank Frank&Robbert

Waar zijn jullie momenteel mee bezig?

Frank: We hebben net een Open Atelier Weekend achter de rug, waarmee we – in plaats van curatoren of organisatoren die ons uitnodigen – ons werk zelf aan het publiek hebben getoond in onze werkplek. We hebben net ook geïnvesteerd in zeefdrukmateriaal en zijn heel wat nieuw werk aan het maken.

Robbert: Daarnaast is er nu in Kortrijk — European City of Sport 2018 — Sport Faces te zien: een reeks van foto’s van geïsoleerde hoofden van sportmensen tijdens hun moment de gloire. We zijn momenteel ook samen met twee kunstenaars met het syndroom van Down bezig aan nieuw werk voor de tentoonstelling Bloedtest in het Museum Dr. Guislain volgend jaar.

Sport Faces Robbert &Frank Frank&Robbert

Sport Faces, Robbert&Frank Frank&Robbert

Wie doet wat? Heeft ieder van jullie zijn eigen skills of loopt dat door elkaar?

Robbert: Ik doe alles en Frank zet koffie (lacht). Nee, eigenlijk loopt dat tegenwoordig toch grotendeels door elkaar. In het begin deed Frank veel ‘handmatige’ dingen, terwijl ik vooral het digitale gedeelte voor mij nam. Nadien is het dan wat de andere richting uitgegaan en nu switcht dat weer.

Frank: We zijn wel echt complementair. Robbert is bijvoorbeeld goed in grafische dingen goed voor druk maken, ik heb daar het geduld niet voor om dat zelf te leren. Ik hou me meer bezig met communicatie en boekhouding. Er is aan mij een groot boekhouder verloren gegaan, ik vind dat echt tof(lacht).

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Wat is de rol van kunstencentrum CAMPO voor jullie theaterwerk?

Robbert: CAMPO staat achter ons werk en als we een nieuw idee hebben, dan plannen we een werkperiode in en zorgen zij voor de productie ervan. Dat is dan niet fulltime dat we daaraan werken, maar in verschillende periodes van enkele maanden. Na de onderzoeksfase waarvoor we door CAMPO betaald worden, volgt de productie en finalisatie en nadien starten de repetities. De verkoop en logistiek nemen zij ook voor hun rekening.

To Break, Robbert&Frank Frank&Robbert

Theatervoorstelling To Break, Robbert&Frank Frank&Robbert © Tom Callemin

Hoe overleven jullie op financieel vlak? Hebben jullie daar een strategie voor?

Robbert: Ja, een spontaan plan en een werk van lange adem (lacht). Sinds kort werk ik fulltime als freelancer en zopas hebben we allebei ook het kunstenaarsstatuut verworven, een geweldig systeem om maanden waarin we minder werk hebben, te overbruggen. Eigenlijk zijn wij multi-jobbers. We proberen nu alles meer te bundelen binnen onze vzw. Verkoop van eigen werk vormt eigenlijk maar iets meer dan een tiende van onze inkomsten. Het meeste halen we uit projecten op aanvraag en workshops en lezingen die we geven. Via CAMPO kunnen we ons theaterwerk financieren, dan werken we in loondienst. Gratis werken doen we niet meer, tenzij we een grote sympathie voor het initiatief hebben, maar daarin zijn we zeer selectief geworden.

Go away sorrow of the world, Robbert&Frank Frank&Robbert

Go away sorrow of the world, Robbert&Frank Frank&Robbert

Frank: We willen even creatief zijn op organisatorisch vlak als op artistiek vlak. We proberen dat echt goed aan te pakken. Zo onderzoeken we nu ook om gebruik te maken van de tax shelter en om opnieuw subsidies aan te vragen. Uit verschillende bronnen proberen we onze inkomsten te halen, zodat we op lange termijn vooruit gaan en onze eigen werkgever kunnen worden.

Op jullie website is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen theater en beeldende kunst. Van waar de keuze om jullie werk zo op te splitsen?

Frank: Bij het ontwikkelen van onze nieuwe website hebben we vooraf echt nagedacht over hoe we onszelf best presenteren naar de buitenwereld toe. Het duurde soms erg lang voor mensen begrepen wat wij doen, vandaar die opdeling. We willen dat ons publiek in één oogopslag ziet waarvoor Robbert & Frank staat.

Robbert: Als je ‘vanalles’ ongestructureerd toont, zeg je daar uiteindelijk niets mee. Sommige mensen vinden dat we vroeg of laat toch moeten kiezen tussen theater of beeldende kunst, maar dat zien we niet zitten. Ons werk is één geheel en bevindt zich nu eenmaal in verschillende branches, waarbij ons publiek eigenlijk ook vanuit die twee stromen van theater en beeldende kunst komt. Als ze dan ook geïnteresseerd raken in ons andere werk, is dat mooi meegenomen.

Blauwdruk koffertjes, Robbert&Frank Frank&Robbert

Blauwdruk koffertjes, Robbert&Frank Frank&Robbert

Hoe gaan jullie om met online communicatie en social media?

Frank: We zorgen ervoor dat onze website regelmatig geüpdated wordt, dat onze portfolio en onze cv worden aangevuld. Dat is echt belangrijk dat we dat doen. Aan onze Facebookpagina besteden we veel aandacht. Alle projecten worden daarop gearchiveerd en daarnaast hebben we ook een Instagramaccount, die voor ons meer fungeert als een blik achter de schermen. We hebben niet heel veel volgers, maar het zijn wel loyale, betrokken volgers. Liever een kleiner maar trouw publiek, dan gigantisch veel volgers die maar half geïnteresseerd zijn.


In het najaar touren Frank & Robbert met de voorstelling Don't we deserve grand human projects that give us meaning?. ​