Je bedrijf waarderen

voor

Bij het woord bedrijfswaardering denk je misschien alleen aan verkopen of fusioneren. Nochtans is het ook belangrijk als je je medewerkers mee wil laten instappen in je bedrijf, iets wat steeds vaker in de creatieve sector wordt toegepast.

Waardering is geen exacte wetenschap. Het hangt samen met de situatie waarvoor die bedoeld is. Investeerders overtuigen vergt een andere aanpak dan een verkoop aan een internationale groep, en dat is op zijn beurt totaal verschillend van een fusie of bijvoorbeeld de instap van een senior medewerker in je aandeelhoudersstructuur.

Drie ankerpunten

Wie op zoek is naar dé waarderingsmethode, komt dus van een kale reis terug. Er zijn er heel veel, en dat maakt het vaak onnodig complex. Werken met drie ankerpunten is daarom aangeraden: een voor het verleden, een voor het heden en een voor de toekomst. Die drie ankerpunten leveren je drie richtbedragen op. Afhankelijk van de situatie en de argumentatie kan je bepalen bij welk ankerpunt jouw bedrijf het beste aanleunt.

1. Het ankerpunt voor het verleden baseert zich vooral op de balans: het eigen vermogen daarin is (mits een aantal correcties) een goede indicatie van de buffer die je opgebouwd hebt.

2. Voor het heden zijn er een aantal financiële parameters, die kunnen aangeven of het bedrijf een groot of klein marktaandeel heeft, of het al dan niet aan het groeien is, winstgevend is, operationeel efficiënt werkt,… Parameters op vlak van omzet en/of marge zijn bijvoorbeeld interessant voor investeerders die een stuk markt willen overnemen. Parameters zoals de EBITDA? zijn vooral interessant voor investeerders die winst willen maken op vlak van operationele efficiëntie en die daarin willen optimaliseren. Door een factor toe te passen op die EBITDA – vaak 5 à 8 – kan je een bedrijfswaarde bepalen. (Om helemaal volledig te zijn: hierbij wordt doorgaans een gecorrigeerde EBITDA gebruikt, waarbij de schulden ervan afgetrokken zijn.) Als de EBITDA bijvoorbeeld 38.000 euro is, vermenigvuldig je dat met 5 à 8, om uit te komen op een bedrijfswaarde van zo’n 190.000 à 304.000 euro. Bij een heel sterke merknaam of reputatie kan die factor soms nog hoger liggen dan 8. Omgekeerd zullen slimme investeerders ook argumenten vinden om een factor te kiezen die lager is dan 5.

3. Voor de toekomst kijk je ook naar een aantal financiële parameters, maar dan voor de toekomstige groei. In plaats van de huidige EBITDA wordt er naar de verwachte EBITDA over vijf jaar gekeken. Daarbij is ook de ‘discounted cashflow’ relevant: deze vertrekt van de toekomstig verwachte cashflows die in het businessplan bepaald zijn, met correcties voor toekomstige aflossingen van kredieten. Daarmee kan je het verwachte rendement van het bedrijf bepalen, al moet je natuurlijk ook de toekomstige cashflows uit het businessplan dan geloofwaardig kunnen beargumenteren.

Door je eigen bedrijf te situeren tussen deze drie ankerpunten en niet zomaar een gemiddelde te bepalen, is er ruimte om rekening te houden met de concrete situatie. Een heel stabiel bedrijf heeft meer aan de methodes tussen verleden en heden. Bij heel innovatieve bedrijven mag je meer rekening houden met de toekomst.

In de creatieve sector krijg je ook vaak te maken met waarde die heel persoonsgebonden is. Ook daar zal je rekening mee moeten houden. In die context is het trouwens interessant om een aparte merknaam (die niet je persoonsnaam is) in de markt te zetten.

Begin in ieder geval tijdig aan je waardebepaling. Vanuit welke situatie je ook vertrekt, de ervaring leert dat je een heel traject zal doorlopen. Na het eigen cijferwerk volgt er ook een onderhandelingsfase, waarbij ook je businessplan stevig getoetst zal worden. Zeker bij de verkoop van je onderneming is het aangewezen twee à drie boekjaren voordien te beginnen aan de voorbereidingen. Hoe meer tijd je nog hebt, hoe beter ook je onderhandelingspositie en hoe groter de kans dat je een goede opvolger vindt.

 

Lees in deze pdf alles over 'Evolueren als onderneming' in mode.

Download de pdf

Word expert in het evolueren als onderneming en lees ook

Events en workshops

De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.