Bij wie kan je terecht voor ondersteuning?

voor

Hulp nodig? Gelukkig bestaan er tal van initiatieven en programma’s die de creatieve sector ondersteunen. Maar misschien heb je geen idee hoe die zich tot elkaar verhouden of wat hun drijfveer is? We lichten alvast enkele van de voornaamste instanties toe.Overheidsinstanties

Op verschillende beleidsniveaus (Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal/stedelijk/gemeentelijk) zijn er instanties die zich specifiek richten tot de creatieve sector.

Op Europees niveau zijn de twee belangrijkste actoren het Directorate General for Education and Culture (DG EAC).  Dit departement coördineert het Creative Europe-programma, het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sectoren. Voor dit programma bestaat er ook een Vlaams contactpunt waar je terecht kan voor meer info. Daarnaast ontwikkelt het Directorate GROW - Internal Market, Industry, Entrepreneurship & SME's, het departement dat focust op ondernemerschap, regelmatig initiatieven/subsidie-oproepen naar de creatieve sector toe. Hier vind je een overzicht van alle andere Europese departementen en agentschappen.

Op Vlaams niveau zijn de twee belangrijkste instanties met een specifiek beleid naar de creatieve sector toe VLAIO en het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM). VLAIO ondersteunt ondernemerschap in de design- en modesector via Flanders DC en coördineert het merendeel van de ondernemerschapssubsidies in Vlaanderen. CJM staat in voor onder andere de uitvoering van het kunsten-, media- en erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. Het coördineert de subsidies die binnen het Kunstendecreet kunnen worden aangevraagd.

Daarnaast bestaan er ook op provinciaal/stedelijk/gemeentelijk vlak verschillende beleidsinstanties/initiatieven ter ondersteuning van de creatieve sector. Zoek op internet op de naam van je stad/gemeente + cultuurbeleid of creatieve sector voor meer info.

Intermediaire organisaties

Dit zijn organisaties die in opdracht van een overheid een aantal taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld onderzoek, promotie of ondersteuning.

Twee bijzondere intermediaire organisaties zijn het Vlaams Audiovisueel Fonds en Literatuur Vlaanderen. Zij hebben van de Vlaams overheid ook de opdracht toevertrouwd gekregen om subsidies te verstrekken voor respectievelijk de audiovisuele kunsten en letteren in Vlaanderen.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van intermediaire organisaties in de creatieve sector.

Heel wat intermediaire organisaties bieden lerende netwerken en adviestrajecten aan.

Belangenverenigingen

Deze ledenverenigingen komen op voor de belangen van een bepaalde groep. Ze worden gefinancierd door ledenbijdragen en/of sponsoring, maar komen voor sommige projecten ook in aanmerking voor overheidssubsidies.

Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van belangenverenigingen in de creatieve sector.

  Fondsen voor bestaanszekerheid

  Dit zijn organisaties die op initiatief van sociale partners in een bepaalde bedrijfstak worden opgericht om taken van sociaal nut te vervullen. Ze worden beheerd door werkgeversvertegenwoordigers. 

  Ook in de creatieve sector bestaan er verschillende fondsen die o.a. opleidingsinitiatieven bieden.

  Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van fondsen voor bestaanszekerheid in de creatieve sector.

  Beheersvennootschappen

  Deze organisaties hebben van de overheid een vergunning gekregen om op collectieve basis auteurs- en naburige rechten te beheren voor al wie er als auteur bij aangesloten is. Daarnaast kunnen beheersvenootschappen op collectieve basis contracten afsluiten met gebruikers en bijkomende diensten aanbieden, zoals juridisch advies.

  Bekijk onze sectorkaart voor een overzicht van beheersvennootschappen in de creatieve sector.

  Sociale bureaus voor kunstenaars

  Dit zijn uitzendkantoren die door de overheid erkend zijn om (tegen een vergoeding) op te treden als werkgever in de creatieve sector. Als je telkens korte projecten doet voor verschillende opdrachtgevers kan je bij hen terecht. Ze nemen dan de werkgeversverplichtingen op zich. Voorbeelden van zo'n bureaus zijn Amplo, Tentoo, Smart.

  Lees in deze pdf alles over 'Het landschap' in mode.

  Download de pdf

  Events en workshops

  De creatieve sector lééft. Dankzij deze events en workshops hou je de vinger aan de pols.