Ondernemers in de creatieve sector verliezen momenteel heel wat opdrachten en dus inkomsten, en dat zal gevolgen hebben. Op deze pagina bundelden we alle maatregelen, zowel die vanuit de overheid voor bedrijven, als sectorspecifieke maatregelen. Van zodra er updates zijn, vullen we deze pagina aan.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

In ons coronadossier vind je inspirerende artikels, (online) events van Flanders DC en andere organisaties én tools en templates die dezer dagen extra van pas komen.Maatregelen van de overheid

VLAIO heeft op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen als gevolg van het coronavirus opgelijst. Een volledige lijst van maatregelen die je financiële ademruimte geven voor de heropstart vind je op de website van VLAIO. Hieronder vind je een overzicht van de recentste steunmaatregelen voor de creatieve sector.

Sociale bijdragen: uitstel, vermindering of vrijstelling van betaling

 • Uitstel of vrijstelling van betaling sociale bijdragen voor zelfstandigen

  • voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep en meewerkende echtgenoten

  • schriftelijk aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds 

  • voor sociale bijdragen van 2020 en 2021

  • meer informatie op de website van VLAIO

 • Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen 

  • voor werkgevers 

  • afbetalingsplan voor 4 kwartalen 2020 en het eerste, tweede en derde kwartaal 2021

  • meer informatie op de website van VLAIO

Fiscale maatregelen: afbetalingsplan

 • Afbetalingsplan voor fiscale schulden

  • voor zelfstandigen en ondernemingen

  • je kan dit aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw en vennootschapsbelasting

  • aanvragen kan tot 30 september 2021

  • meer informatie en aanvragen op de website van VLAIO

Vlaams beschermingsmechanisme

 • Vlaams beschermingsmechanisme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

  • deze kunnen niet meer aangevraagd worden

 • Vlaams beschermingsmechanisme verlenging tot eind september 2021
  • deze steunmaatregel zal verlengd worden voor een aantal sectoren die nog steeds veel hinder ondervinden van de coronamaatregelen
  • is nog niet operationeel, meer informatie volgt

Globalisatiemechanisme

 • voor ondernemingen die in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden door coronamaatregelen
 • de referentieperiode is de overeenkomstige periode in 2019 en de onderneming had in die periode een omzet uit geleverde prestaties van minstens 450.000 euro
 • steun bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019
 • maximale steun is afhankelijk van het aantal werknemers
 • andere uitbetaalde premies zullen afgetrokken worden
 • deze steun kan aangevraag worden vanaf 1 april 2021 tot 30 september 2021
 • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

Overbruggingsrecht

 • Dubbel corona-overbruggingsrecht

  • voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep 

  • je kan van deze maatregel gebruik maken als je door de overheid verplicht wordt om te sluiten of je bent hoofdzakelijk afhankelijk van een activiteit die verplicht is te sluiten 

  • geldig tot eind september 2021

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds voor de maanden januari, februari en maart 2021 uiterlijk 30 september 2021; voor de maanden april, mei en juni 2021 uiterlijk op 31 december 2021; voor de maanden juli, augustus en september 2021 uiterlijk op 30 maart 2022

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

 • Crisis-overbruggingsrecht omzetdaling 

  • voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep 

  • je kan deze maatregel aanvragen als je de voorafgaande maand minstens 40% omzetdaling kan aantonen en dat dit verlies te wijten is aan COVID-19-crisis

  • referentieperiode dezelfde maand in 2019

  • voor de maanden januari tot en met september 2021

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds voor de maanden januari, februari en maart 2021 uiterlijk 30 september 2021; voor de maanden april, mei en juni uiterlijk op 31 december 2021; voor de maanden juli, augustus en september 2021 uiterlijk op 30 maart 2022

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

 • Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg kind 

  • voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep 

  • je kan van deze maatregel in bepaalde situaties gebruik maken als je je zelfstandige activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moet onderbreken voor een quarantaine of voor de zorg van een kind door quarantaine of sluiting school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten 

  • voor de maanden januari tot en met september 2021

  • aanvragen bij je sociale verzekeringsfonds voor de maanden januari, februari en maart 2021 uiterlijk 30 september 2021; voor de maanden april, mei en juni uiterlijk op 31 december 2021; voor de maanden juli, augustus en september 2021 uiterlijk op 30 maart 2022

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

 • Crisis-overbruggingsrecht pijler 1 
  • ​voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep 

  • je kan deze aanvragen als je door de sluitingsmaatregelen gedwongen wordt om je activiteit volledig te onderbreken 

  • wordt uitgesteld tot oktober 2021

  • uitgebreide informatie, voorwaarden en omvang steun op de website van VLAIO

Loonkosten personeel

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / Corona-TW

  • werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 september 2021 

  • de uitkering bedraagt 70% van het geplafonneerd bruto maandloon en een supplement

  • zowel voor arbeiders, bedienden en uitzendkrachten

  • ook voor werknemers die verlof moeten opnemen voor opvang kinderen ten gevolge van sluiting school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten

  • meer informatie en aanvraagformulieren op de website van VLAIO 

 • ​Andere maatregelen voor werknemers

  • Afspraken en vergoeding thuiswerk: werkgevers kunnen best met hun werknemers afspraken maken rond het telethuiswerk, een formele telewerkovereenkomst hoeft niet, geldig zolang de federale maatregelen van kracht zijn. De forfaitaire thuiswerkvergoeding bedraagt 129,48 euro per maand en is vrij van RSZ-bijdragen en belasting. Deze vergoeding verhoogt voor de periode van 1 april tot 30 september 2021 tot 144,31 euro per maand. Meer informatie op de website van VLAIO.

  • Coronapremie: werkgevers kunnen aan hun werknemers een coronapremie geven van maximaal 500 euro. Deze premie zal worden uitbetaald in de vorm van cheques en kan toegekend worden van 1 augustus tot en met 31 december 2021.  Ze is onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,50%, er is geen werknemersbijdrage en de premie is vrijgesteld in de personenbelasting.  Meer informatie op de website van VLAIO.

Financiering

 • Heropstartlening 

  • gezonde ondernemingen, zelfstandigen en vzw's met een concrete liquiditeitsnood kunnen een lening aanvragen voor de herbevoorrading en de heropstart van hun activitieten 

  • lening voor de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten 

  • lening voor een periode van 2 of 3 jaar afhankelijk van het bedrag en met 1% rentevoet

  • het minimumbedrag is 10.000 euro en maximum 750.000 euro 

  • je kan de lening tot uiterlijk 30 september 2021 - 12u aanvragen 

  • meer informatie, voorwaarden en aanvragen op de website van VLAIO

 • Corona-uitbreiding winwinlening 

  • de modaliteiten van de winwinlening zijn uitgebreid 

  • de looptijd kan variëren tussen 5 en 10 jaar 

  • maximumbedragen zijn opgetrokken: je kan per kredietgever tot 75.000 euro lenen met een max. van 300.000 euro

  • bij faillissement zal de kredietgever tot 40% terugkrijgen via een belastingvermindering

  • meer informatie op de website van VLAIO en op de website van PMV/Z

 • Corona-lening (achtergestelde lening op 3 jaar)

  • PMV voorziet een achtergestelde lening op 3 jaar van min. 25.000 euro en max. 2,8 miljoen euro voor zelfstandigen en kmo’s gevestigd in Vlaanderen die getroffen zijn door de coronacrisis

  • de voorwaarden en de intrestvoet verschillen afhankelijk van de doelgroep

  • de lening kan aangevraagd worden tot 15 oktober 2021 op de website van PMV/Z

  • meer informatie vind je op de website van VLAIO 

 • Herstel Cultuurkrediet 

  • voor ondernemingen en organisaties actief in de cultuursector

  • een renteloze lening van 5.000 tot 100.000 euro met een looptijd van max. 6 jaar

  • aanvragen kan tot 15 november 2021

  • meer informatie op de website van Hefboom

​Huurkosten

 • er wordt aangeraden om tot een onderling akkoord tussen huurder en verhuurder te komen

 • er is een fiscaal voordeel voor verhuurders van panden voor professioneel gebruik indien er een kwijtschelding van huur is; meer info op de website van VLAIO

Uitstel betaling verzekeringspremies

 • de sectororganisatie Assuralia heeft een akkoord om zelfstandigen, bedrijven en particulieren te steunen

 • je kan best contact opnemen met je verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken 

Steunmaatregelen en premies coronavirus van steden en gemeenten

 • meer over maatregelen op de website van VLAIO

 • neem zeker eens contact op met jouw gemeente

KMO-portefeuille

 • steunmaatregel waarbij je financiële steun kan aanvragen voor advies of een externe opleiding bij geregistreerde adviesverleners 

 • ook geldig voor advies rond risicoanalyse en preventie op het werk in het kader van de coronacrisis

 • meer informatie op de website van VLAIO

Steun bij internationaal ondernemen - Flanders Investment and Trade

 • Op de website van FIT kan je een overzicht vinden met nieuws over export in tijden van corona, hun actieprogramma, de impact op de exportmarkten en praktische informatie over specifieke maatregelen in diverse landen. 

 • Starterspakket Internationalisering

  • éénmalige subsidie van 7.000 euro

  • voor startende exporteurs die nooit eerder financiële steun van FIT hebben ontvangen

  • indieningsperiode loopt van 6 september 2021 tot en met 6 oktober 2021 (17u)

  • meer informatie, beoordelingscriteria en aanvragen op de website van FIT

 • ‘Reboot your export’-pakket

  • steunmaatregel waardoor Vlaamse kmo’s tegen een lagere kost en verbeterde betalingsvoorwaarden kunnen deelnemen aan FIT-groepsstanden op internationale beurzen of niche-evenementen

  • meer informatie op de website van FIT

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

 • Heb je een subsidieovereenkomst bij VLAIO, maar kan je door het coronavirus de termijnen moeilijk nakomen, dan is er een mogelijkheid tot verlenging. Neem hiervoor contact op met je dossierbehandelaar.

Federale overheidsopdrachten

 • geen boetes of sancties voor federale overheidsopdrachten die een vertraging oplopen of niet uitgevoerd kunnen worden als gevolg van het coronavirus

 • meer informatie en veelgestelde vragen op de website van de Vlaamse overheid


Sectorspecifieke maatregelen

Departement Cultuur, Jeugd en Media

 • het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft in samenwerking met het Cultuurloket een FAQ opgesteld, met onder meer vragen over annulaties van evenementen, schadevergoedingen, terugbetaling van tickets, verantwoordelijkheid,... 

 • meer informatie over de maatregelen van de overheid voor de cultuur-, jeugd- en mediasector op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Cultuurloket

 • coronalijn: speciale infolijn 02/534.18.24 voor vragen in het kader van COVID-19

 • crisisbegeleiding in het kader van de coronacrisis  

 • meer info op de website van Cultuurloket

Soepele toegang tot kunstenaarswerkloosheid

 • voor werknemers artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector
 • uitgebreide informatie en voorwaarden op de website van VLAIO 

Screen Flanders

 • Screen Flanders heeft een aantal versoepelingen binnen haar regelgeving om door de coronacrisis getroffen producenten te ondersteunen 

 • meer informatie en voorwaarden en aanvragen op de website van VLAIO

VAF

 • een overzicht van de maatregelen en initiatieven die het VAF heeft genomen voor het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds kan je vinden op de website van het VAF 

 • om de heropstart van de Vlaamse audiovisuele productiesector te ondersteunen werd er een garantiefonds opgericht, uitgebreide informatie en voorwaarden op de website van het VAF

Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

 • er zijn een aantal tijdelijke fiscale maatregelen waaronder een aanpassing van de termijnen voor het verrichten van uitgaven

 • podiumkunsten: verlenging van 12 maanden (bij de 24 maanden)

 • audiovisuele sector: verlenging van 12 maanden (bij de 18 maanden) 

 • er is ook een tijdelijke fiscale maatregel waardoor podiumwerken die uitsluitend worden vertoond via live streaming ook in aanmerking komen; deze maatregel geldt tot 31 maart 2021

 • meer informatie op de website van VLAIO

SABAM

 • auteurs en componisten die lid zijn van SABAM bouwen tijdens hun carrière een spaarpot op, die ze op hun 60ste kunnen opnemen.  Hierop wordt nu een uitzondering gemaakt en SABAM stelde 18 miljoen euro beschikbaar voor haar leden, die dit nu al deels of volledig kunnen opnemen.  In totaal kunnen bija 9.000 auteurs en componisten een aanvraag indienen op de website van SABAM

 • via Sabam for Culture is er een ruim gamma aan beurzen, zoals bijvoorbeeld de Creatiebeurs podiumkunsten

 • meer informatie over alle beurzen vind je op de website van SABAM 

SOS Relief - giften via State of the Arts

 • solidariteitsactie van State of the Arts 

 • online platform waar mensen in nood steun kunnen aanvragen en aan de andere kant gevers een financiële gift kunnen doen

 • meer informatie op de website van State of the Arts

Fund Belgian Music

 • fonds om muziekprojecten te ondersteunen 

 • een tweede projectoproep zal in 2021 gepubliceerd worden 

 • meer informatie op de website van Fund Belgian Music

PlayRight+

 • noodfonds om haar leden te ondersteunen 

 • voor uitvoerende kunstenaars

 • voor de geannuleerde prestaties in de maand augustus 2021 kan je steun aanvragen tot 12 september 2021

 • meer informatie, voorwaarden en aanvragen op de website van PlayRight

LIVE2020

 • voor muzikanten die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, wordt er geld ingezameld om hen te ondersteunen

 • iedereen kan steunen door een donatie of door een inzamelactie op te zetten

 • binnenkort kan je opnieuw steun aanvragen

 • meer informatie op de website LIVE2020

Compensatiesteun voor misgelopen auteursrechten