Na een jaar onderhandelen transformeerde Jaswig eind deze zomer in Fully Europe. Met hun houten zit-sta-bureau vormen de vijf oprichters-vrienden nu de Europese tak van een groter Amerikaans bedrijf, dat niet alleen qua producten maar ook qua filosofie aansluit bij hun oorspronkelijke concept.

Nomad, Fully

Nomad, Fully

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

De afgelopen vier jaar vormden één langgerekte rollercoaster voor het team van Jaswig.

Want hoewel hun eigen bedrijf pas goed en wel uit de startblokken was geschoten, is het intussen al overgekocht door de grotere Amerikaanse speler Fully. “We hebben Jaswig opgericht met een hoop vrienden, waarvan één iemand van bij de start in de Verenigde Staten woonde, waardoor we toen meteen twee vennootschappen oprichtten: een Amerikaanse en een Belgische. Toen het doctoraat van zijn vriendin gedaan was en ze terug naar België wilden komen, hebben we samen naar een mogelijke overnemer gezocht voor onze Amerikaanse vennootschap. Zo zijn we in contact gekomen met Fully, dat gespecialiseerd is in elektronische standing desks”, vertelt John-Morgan Galeyn. “Mathias is toen op bezoek gegaan bij David Kahl, CEO van Fully. Aangezien hij zelf vaak vragen kreeg uit Europa, was hij het idee genegen dat wij voor hem als Europees distributeur zouden werken. Al zei hij van bij de start wel dat hij de samenwerking op termijn wel zou willen versterken door de twee bedrijven samen te brengen in één grote familie.”

Sinds eind juli 2018 is die fusie een feit. “In het begin stonden we er eerder weigerachtig tegenover en begrepen we niet goed waarom de twee bedrijven niet naast elkaar konden blijven bestaan. Dankzij de lange gesprekken met David, zowel online als hier in Gent, is het vertrouwen gegroeid en snapten we zijn visie op het geheel. Het is inderdaad sterker om dezelfde taal te spreken, zodat klanten ons over de hele wereld meteen met één huisstijl associëren.

Een ander element dat ons over de streep heeft gehaald, is het B-Corp-certificaat dat Fully US al had.

Want terwijl wij zelf in Slovenië produceren, maakt Fully US zijn producten in China, Taiwan en Thailand. Het certificaat bevestigt de kwaliteit van de productie en de goede werkomstandigheden.”

Flatpack Nomad, Fully

Flatpack Nomad, Fully

Vraag advies

Terwijl het viertal sinds de start van hun bedrijf beroep heeft gedaan op experts van onder meer Bryo, Netwerk Ondernemen en Start-it@KBC over bijvoorbeeld het product of het opzetten van een bedrijfsstructuur, werden ze tijdens het onderhandelingsproces bijgestaan door externe experten van onder meer BDO. “Hoewel we David als mens graag hebben, waren de onderhandelingen toch best zwaar. Want net als wij wilde hij het beste voor zijn bedrijf. Daardoor moet je soms vragen stellen die je eigenlijk gewoon liever niet stelt, want je wil de toekomstige werkrelatie niet op het spel zetten.

In zo’n geval is het handig om een derde partij te hebben die die vragen wél kan stellen.

“Tegelijk komen er bij zo’n overname veel juridische en technische aspecten kijken waar wij als relatief onervaren team weinig kaas van gegeten hebben. Alleen hadden we nooit zo’n overnameconstructie op poten kunnen zetten, vertelt Galeyn.”

Fully

Nu de overname rond is, leeft bij beide partijen het gevoel dat ze er sterker zijn uitgekomen.

“Fully US kan zijn markt uitbreiden naar Europa, en heeft met ons een jong team met weinig ervaring kunnen overnemen dat binnen dezelfde filosofie en productcategorieën werkt. Bovendien is Mathias ingegaan op de vraag van David om het team van Fully US te vervoegen”, vertelt Galeyn.

“Omgekeerd zijn wij opgenomen in een grotere bedrijfsstructuur, waardoor we meer budget hebben, maar bijvoorbeeld ook plots over een team beschikken om ons bij te staan bij bijvoorbeeld de marketing. Anderzijds werken we niet langer als zelfstandige, maar als bediende. Daardoor kunnen we zelf iets minder creatief zijn, maar het biedt het voordeel dat de druk om onze lonen op het einde van de maand te kunnen uitbetalen er niet meer is. Niet dat de werkdruk daardoor per se lager ligt, maar terwijl we vroeger vaak echt op korte termijn moesten werken en denken, kunnen we nu een visie op langere termijn uitwerken.”

Een groot leerproces

Al heeft de overname aan dé reden waarom de vijf samen een bedrijf hebben opgericht niet veel veranderd. “Toen we aan dit avontuur begonnen, was dat in eerste instantie om onze eigen baas te zijn en om samen op reis te kunnen blijven gaan. Dat verandert nu een beetje, want we kunnen het bedrijf geen drie weken meer sluiten en aangezien David één aanspreekpunt wilde, is Nick uitgeroepen tot general manager voor Europa. We hebben moeilijke tijden doorgemaakt, maar uiteindelijk heeft dit hele proces geen blijvende stempel gedrukt op onze vriendschapsrelatie. We komen nog altijd supergoed overeen en iedereen is blij om hier te mogen werken. Op advies van de expert hadden we voor de fusie al meer structuur in het bedrijf gebracht. Daarvoor beslisten we over de kleinste zaken telkens allemaal samen, terwijl dat niet nodig is en vooral veel tijd en energie vergt. Daarom hadden we de taken verdeeld. Ook bij dat proces was het advies van de expert goud waard. Want als vrienden onderling is het moeilijk om te zeggen dat iemand toch niet zo goed is in verkoop of financiën, terwijl die expert dat wel kon en iedereen zich nu goed voelt in de rol die hem is toebedeeld.” 

Jarvis, Fully

Jarvis, Fully

Tic Toc Chair, Fully

Tic Toc Chair, Fully

Dankzij de overname komt het hele bedrijf in een stroomversnelling.

We leren veel en we werken binnen een internationaler kader.

"Daarnaast stimuleert David ons om meer diversiteit op de werkvloer te integreren door bijvoorbeeld te overleggen met het Amerikaanse team, terwijl we als vrienden net heel gelijklopende ideeën hadden. Dat alles maakt het spannender. Tegelijk is onze droom om een mooie webshop te hebben en ons product online te verkopen realiteit geworden. De komende jaren zullen we die online verkoop optimaliseren en vooral inzetten op een uitstekende customer service. Zo telt die dienst in de Verenigde Staten dertig van de honderd personeelsleden. Momenteel richten we ons nieuwe kantoor in, dat als showroom kan dienstdoen en ook voor ons een aangenamere werkplek vormt. En zo is de cirkel voorlopig een beetje rond. Want het oorspronkelijke prototype van onze Nomad is in de Verenigde Staten door Mathias ontwikkeld, toen zijn vriendin haar beklag deed over rugpijn en er alleen dure, lelijke elektronische varianten van het zit-sta-bureau op de markt bleken te zijn. Als Fully kunnen we nu onze missie om mensen, en vooral kinderen, meer te laten bewegen ten volle ontwikkelen.”