Frederik De Wilde werkt op het snijvlak tussen kunst, wetenschap en technologie. Hij werkt samen met tal van sectoren aan uiteenlopende projecten die tot nieuwe inzichten leiden. Zijn hamvraag luidt: Kunnen kunstenaars de innovatiekloof helpen overbruggen?

Frederik De Wilde (2011)