Met het Groeicanvas brengen we een nieuwe tool uit waarmee je kan werken aan de groei van je bedrijf. Het Groeicanvas werd al een tijdje achter de schermen in een aantal trajecten gebruikt en is nu ook beschikbaar als publieke tool, samen met een handleiding, zodat iedereen er zelfstandig mee aan de slag kan gaan. We laten enkele ondernemers die het reeds gebruikten aan het woord over hun ervaringen.

Op basis van onze ervaringen met ondernemingen in de creatieve sector die we doorheen de jaren in hun groei hebben begeleid, zijn we met Flanders DC gekomen tot een framework van zes bouwstenen die volgens ons goed moeten zitten om een gezonde groei mogelijk maken. Die hebben we samengebracht in een handig canvas.

Catherine Castille, managing director van Bonka Circus, leerde het Groeicanvas kennen tijdens haar deelname aan het Groeicollectief van Flanders DC. Bonka Circus is een purpose driven communicatiebureau dat bedrijven en organisaties zowel in profit als non-profit helpt hun sociale impact te versnellen aan de hand van communicatie. “Als mensen denken aan groei, denken ze heel dikwijls aan financiële groei of aan een groter team, terwijl het Groeicanvas groei op een andere manier benadert en het je naar alle facetten van je onderneming laat kijken”, vertelt ze. “Het zorgt ervoor dat je op een duurzame manier groeit, wat ook kan betekenen dat je door het invullen van het canvas tot de conclusie komt dat je misschien eerst een stap moet terugzetten en bepalen dat sommige zaken niet meer hoeven te gebeuren, om pas daarna te groeien. Het helpt je om je strategie scherp te stellen, om verschillende opties te onderzoeken en je doelstellingen te bepalen.”

"We vinden het Groeicanvas een heel handige tool om kritisch te kijken naar alles wat we aan het doen zijn en gerichtere keuzes te maken."

Marthe Moris,

Creosum

Marthe Moris, zaakvoerder van Creosum, ging tijdens een adviestraject van Flanders DC samen met haar drie andere vennoten aan de slag met het Groeicanvas. Creosum is een achtkoppig stedenbouwkundig ontwerpteam. “We ontwikkelen duurzame concepten die een meerwaarde bieden aan plekken en hun omgeving, en zo betere kansen voor de toekomst creëren. In 2022 bestaan we tien jaar”, vertelt Marthe. “We vinden het Groeicanvas een heel handige tool om kritisch te kijken naar alles wat we aan het doen zijn en om gerichtere keuzes te maken. We hebben aan de hand van de tool onze doelstellingen en acties voor de komende jaren opgemaakt en zijn die nu aan het uitwerken.”

Een jaarlijks houvast

Jelke Stoop is samen met Laurence Rousseau sinds zeven jaar zaakvoerder en sinds drie jaar eigenaar van Bailleul Ontwerpbureau. “Bailleul Ontwerpbureau bestaat uit een team van veertien creatievelingen. We zijn de brug tussen experts uit diverse vakgebieden binnen cultuur en toerisme, wetenschap en industrie én het brede publiek. Wij zoeken naar boeiende vormen en interacties om kennis te delen met een divers publiek. Die resulteren in tentoonstellingen en bezoekerscentra, studies en belevingen voor binnen en buiten.”

"Sinds ik de tool ken, hebben mijn vennoot en ik al twee jaar op rij een tweedaagse gedaan rond het Groeicanvas om te kijken hoever we staan: op welke punten zijn we gegroeid en waaraan moeten we werken?"

Jelke Stoop,

Bailleul Ontwerpbureau

“Sinds ik de tool ken, hebben mijn vennoot en ik al twee jaar op rij een tweedaagse gedaan rond het Groeicanvas om te kijken hoever we staan: op welke punten zijn we gegroeid en waaraan moeten we werken? Jaarlijks plannen we ook een dag in waarop we met onze collega's op locatie samenzitten. We bespreken realisaties, nieuwe doelstellingen en actiepunten.”

Ook Catherine Castille van Bonka Circus gebruikt het Groeicanvas als een jaarlijks houvast: “Ik gebruik de tool elk jaar als ik mijn nieuw jaarplan maak en vul het dan telkens van nul in. Waar willen we dit jaar op focussen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de acties die we daarvoor moeten ondernemen? Doorheen het jaar gebruik ik het ook om te rapporteren over onze voortgang naar het team: wat hebben we al allemaal gedaan en wat nog niet?”

"Ik gebruik de tool elk jaar als ik mijn nieuw jaarplan maak en vul het dan telkens van nul in."

Catherine Castille,

Bonka Circus

Zes bouwstenen

De zes bouwstenen van het Groeicanvas zijn ‘strategie’, ‘financiële gezondheid’, ‘interne werking’, ‘talent en mensen’, ‘verkoop en marketing’ en ‘leiderschap’. Met behulp van het canvas formuleer je uitdagingen, doelstellingen en acties voor elk van deze punten.

Eén van de belangrijkste bouwstenen om op te werken voor Bonka Circus was ‘verkoop en marketing’. “Dat was een expliciet werkpunt voor ons: hoe gaan we ons business development realiseren? Hoe gaan we prospecteren richting de doelgroep die we wensen te bedienen? We hadden hiervoor geen apart verkoopplan en dat hebben we nu wél.” Marketing was ook voor Creosum een werkpunt. “Hoe zorg je ervoor dat mensen weten wat je doet en welke meerwaarde je te bieden hebt? Dit geldt zowel voor klanten als medewerkers. De uitdaging zit er bij ons vooral in dat we hoge ambities hebben op het vlak van ontwerp, maar de realiseerbaarheid ervan vinden we even belangrijk. Dat maakt dat we snel gepercipieerd worden als een studiebureau, terwijl we een ontwerpteam pur sang zijn.” Voor Bailleul was ‘interne werking’ dan weer een belangrijke bouwsteen. “Door de groei van ons team én de projecten kwamen we tot de conclusie dat onze procesflows meer gestroomlijnd moesten worden.”

Wil je zelf aan de slag met het Groeicanvas? 

Groeicanvas Flanders DC