Hoor je het in Keulen donderen wanneer je boekhoudkundige termen hoort? Geen nood, tijdens dit webinar legt Raf Vermeiren van de CijferFabrik jou in klare taal uit waarop je moet letten. Hij gaat ook dieper in op de betekenis achter cijfers en begrippen zoals brutomarge, kostenposten en omzettarget.

Raf Vermeiren van de CijferFabrik heeft veel ervaring in het adviseren en begeleiden van creatieve bedrijven. Daarnaast heeft hij samen met Flanders DC al heel wat balansen, resultatenrekeningen en financiële plannen van creatieve ondernemers doorgelicht.

Intro

Creatieve ondernemingen hebben vaak dezelfde pijnpunten als het gaat over boekhouding. In dit webinar gaan we kijken naar de cijfers, hoe je deze kan interpreteren en waar je zelf aandacht aan moet geven.

Aandachtspunten voor je boekhouding: intro

Vier cruciale tools

Raf bespreekt vier financiële tools die de boekhoudkundige basis vormen. Bij boekhouden is het belangrijk om te kijken naar het financiële verleden en de financiële toekomst. In dit deel krijg je een heldere definitie van boekhoudkundige termen zoals de resultatenrekening, de balans, het financieel plan en het kasplan. 

Aandachtspunten voor je boekhouding: vier cruciale tools

Hoe vaak moet je aankloppen bij je boekhouder?

Hoe vaak zie jij jouw boekhouder? Tijdens het webinar werd dit ook aan de deelnemers gevraagd. Maar hoeveel keer per jaar kan je best eens bij je boekhouder gaan aankloppen? Dit is onder andere afhankelijk van je winstgevendheid, kosten en hoelang je onderneming bestaat.

Aandachtspunten voor je boekhouding: aankloppen bij je boekhouder

Resultatenrekening goed begrijpen

Wanneer je een afspraak hebt met je boekhouder, dan zal hij het vaak hebben over de 70-, 60-, 61- en 62-rekeningen. Maar wat houden deze exact in? Eens je deze kent, hoef je niet meer met je wenkbrauwen te fronsen wanneer je boekhouder deze definities in de mond neemt. 

Aandachtspunten voor je boekhouding: resultatenrekening goed begrijpen

Een dubbele of een vereenvoudigde boekhouding?

Heb je een eenmanszaak of werk je in bijberoep? Dan vind je het waarschijnlijk aantrekkelijker om je boekhouding zelf te doen. In dit deel komen alle details rond een sterk vereenvoudigde boekhouding aan bod. Om grote fouten te vermijden, raadt Raf iedereen aan om toch een boekhouder onder de arm te nemen. In het webinar legt hij uit waarom.

Aandachtspunten voor je boekhouding: dubbele of vereenvoudigde boekhouding?

Wegwijs in de dubbele boekhouding

Door middel van de resultatenrekening kan je je winstgevendheid nagaan. Het is cruciaal dat je een marge hebt. Maar hoe weet je of je voldoende marge hebt of niet? En hoe zit het met de berekening van je bedrijfs- en personeelskosten, je afschrijvingen en belastingen? In dit deel gidst Raf je stapsgewijs doorheen de nodige berekeningen.  

Aandachtspunten voor je boekhouding: dubbele boekhouding

Hoe zit het met je operationele cashflow?

Ben je een starter of een al wat groter bedrijf? Dan is het belangrijk om je EBITDA of operationele cashflow zelf onder de loep te nemen. Wanneer je op zoek gaat naar een lening of investeerders, is dit vaak het eerste waar zij naar kijken. Raf haalt twee manieren aan waarop je dit zelf kan berekenen. 

Aandachtspunten voor je boekhouding: operationele cashflow

Enkele vragen reeds beantwoord

Vraag je je af wat een goede boekhouder kost per jaar? In dit deel geeft Raf hier een antwoord op. Daarnaast bespreekt hij hoe het zit met prospectiereizen en maakt hij duidelijk wanneer je kwesties rond afschrijvingstermijnen kan bespreken met de fiscus.

Aandachtspunten voor je boekhouding: vragen

De impact van je marge

Raf overloopt enkele problemen waarmee creatieve bedrijven vaak kampen en bespreekt hoe je deze kan vermijden. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de berekening van je marge. Wordt deze juist berekend en worden alle kosten opgenomen? Is er een juiste cut-off op het einde van het boekjaar? 

Aandachtspunten voor je boekhouding: de impact van je marge

Andere belangrijke aandachtspunten

In dit deel neemt Raf nog enkele andere aandachtspunten onder de loep zoals de verloning voor de zaakvoerder en de rekening courant. Ook wordt er dieper op de solvabiliteit van de onderneming en de financieringsmix ingegaan. 

Belangrijke aandachtspunten voor je boekhouding

Round-up

Er zijn drie zaken die je moet onthouden van dit webinar. Welke zaken kan je nu al doen? Wanneer mag je een boekhouder rond de tafel komen? Welke vragen moet je stellen aan je boekhouder? Op deze vragen geeft Raf in het laatste deel een antwoord.

Aandachtspunten voor je boekhouding: round-up

Q&A

Tijdens de vragenronde geeft Raf meer duiding over de inschaling van een te laag loon van zaakvoerders, welke cijfers van de resultatenrekening moeten worden getoond aan de Raad van Bestuur en vanaf wanneer je kan overwegen om van een eenmanszaak over te stappen naar een vennootschapsvorm.

Aandachtspunten voor je boekhouding: Q&A

Wil jij aan de slag? Download dan een template voor een kasplanning en een financieel plan


Zit je nog met vragen over jouw boekhouding en financiën? Boek kosteloos een adviesgesprek bij Flanders DC en we bekijken samen wat je (beter) kan doen!