Scan eens de samenstelling van je team en je management. En scan dan eens de mensen op een doordeweekse dag op de Meir in Antwerpen. Is jouw creatieve organisatie klaar om de maatschappij, klanten, medewerkers van vandaag en van morgen te bereiken, te inspireren er ermee te connecteren? ​In dit webinar gaat Hannelore Waterschoot van Talentree dieper in op de do’s en dont’s bij het werven van diverse profielen.

Hannelore Waterschoot richtte in 2016 Talentree op om organisaties te begeleiden in het bouwen van sterke diverse teams.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Intro

Diversiteit is geen doel op zich, maar kan een meerwaarde betekenen voor jouw organisatie. Waarmee dien je rekening houden als je start met diversiteit? Welke partijen moet je mee aan boord krijgen? Hoe zorg je voor een diverse instroom en een inclusieve selectieprocedure? En hoe zorg je er dan voor dat deze mensen succesvol worden begeleid op de werkvloer?

Divers werven: intro

Waarom diversiteit van belang is

Waarom zou je eraan beginnen? Welke voordelen zijn er bij het inzetten op meer diversiteit? En wat zouden mogelijke risico’s kunnen zijn? McKinsey deed onderzoek naar diversiteit in organisaties. Daaruit bleek onder meer dat organisaties die divers werken een duidelijk voordeel hebben ten opzichte van hun (nationale) concurrenten.

Divers werven: waarom diversiteit van belang is

Belangrijke factoren voor succes en stakeholdersmanagement

Wanneer je overtuigd bent van het belang van diversiteit is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken. Zo is het noodzakelijk dat iedereen binnen de organisatie mee is, en dat je diversiteitsdoelstellingen kaderen binnen je bredere strategie. Daarnaast is het belangrijk om te bouwen aan een inclusieve cultuur, te streven naar een kritische massa van diverse mensen (15 à 30%) én dat te doen volgens een goed gemanaged proces. Als je een voortrekkersrol wil nemen, dan zijn strategie en authenticiteit een must. 

Divers werven: belangrijke factoren voor succes en stakeholdersmanagement

Divers werven: kanalen

Hoe krijg je nu meer instroom van diverse kandidaten? En hoe bepaal je wie de beste kandidaat is? Zorg ten eerste dat je een duidelijk doel hebt van de gezochte persoon, dat gekoppeld is aan strategische keuzes en duidelijke doelstellingen, met een focus op employer brand. Er zijn verschillende kanalen om divers te werven: gerichte campagnes, nichekanalen, lokale diversiteitsinitiatieven, referrals bij je medewerkers en internationale recrutering.

Divers werven: kanalen

Divers werven: biases

Tijdens het proces is het belangrijk om aandacht te hebben voor zogenaamde ‘biases’, nl. onbewuste vooroordelen die iedereen heeft. Er zijn vier soorten biases: voorkeur voor gelijkaardige mensen (affinity bias), zoeken naar zaken om de eerste indruk te bevestigen (confirmation bias), mensen die niet in hun moedertaal spreken ook op andere competenties lager worden ingeschat (linguistic penalty) en mensen gaan makkelijk volgen in de mening van anderen over een bepaalde kandidaat (conformity bias). Hanne gaat ook in op hoe deze biases kunnen vermeden worden. 

Divers werven: biases

Divers werven: strategieën om biases te vermijden

In dit deel focust Hanne op het belang van een divers wervingsteam, inclusief opgestelde vacatures en een goede cv-screening. Ze geeft ook tips voor assessments en een goed gestructureerd interviewproces. Daarnaast raadt ze ook aan om regelmatig je recruteringsproces te evalueren.

Divers werven: strategieën om bias te vermijden

Diversiteit op de werkvloer managen

Wanneer diverse profielen in je organisatie starten, is het belangrijk om vanuit twee niveaus te werken: focus enerzijds op zaken zoals extra onboarding, mentoring en trainingen, en anderzijds op het in vraag stellen en eventueel aanpassen van ogenschijnlijk evidente regels (zoals bijvoorbeeld verlofregeling of avondwerk), op het optimaliseren van de interne communicatie en het uitbouwen van nieuwe competenties.

Divers werven: diversiteit op de werkvloer managen

Q&A

Tijdens de vragenronde gaat Hanne dieper in op persona’s bij werving en geeft ze nog enkele tips rond valkuilen bij het opstellen van vacatures of screenen van cv’s en het monitoren van een diversiteitsbeleid.

Divers werven: Q&A


Wil je je verder verdiepen in dit onderwerp? Bekijk dan zeker ook de tools die Talentree aanbiedt op haar website.

Wil je actief werken aan een divers beleid binnen jouw organisatie? Dan is het Creative Voices Coaching Programme misschien iets voor jou.