Stress en burn-outs, weinig vrouwen en ‘minderheden’ in het hoger kader: het zijn maar een paar van de hete hangijzers die regelmatig wegen op het imago van onze reclame- en communicatiesector. Maar wat is daar nu van aan? Creative Belgium organiseerde een eerste grootschalig onderzoek om de werkomstandigheden in kaart te brengen. We spraken met Isabel Van den Broeck en Liesl Dejonghe over de pijnpunten én de mogelijke oplossingen.  

Isabel Van den Broeck en Liesl Dejonghe van Creative Belgium

Isabel Van den Broeck en Liesl Dejonghe van Creative Belgium

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Hoe het begon

Het motto van Creative Belgium is ‘Creativity for all’, ze streven dus naar een gelukkige, inclusieve en diverse sector.

Zonder human capital geen creativiteit. 

Om de sector te verbeteren en ook naar de toekomst toe aantrekkelijk en duurzaam te houden, was eerst een nulmeting nodig. Creative Belgium nam Brits onderzoeksbureau Creative Equals en Vlaanderen Gelijke Kansen onder de arm. Een uitgebreide studie inzake equal opportunities, work-life balans en well-being kon rekenen op de medewerking van ca. 1.000 mensen uit meer dan 100 agencies.

Werkpunt 1: stress en work-lifebalans

Maar liefst drie op vier werknemers in onze communicatiesector hebben te kampen met stress (het gemiddelde is een op drie). Dit is vooral te wijten aan een ongezonde work-lifebalans. 82% presteert regelmatig overuren. Opvallend is dat dit voornamelijk op junior- en mid-levelniveau als problematisch ervaren wordt. Top-down wordt zo een cultuur genormaliseerd van overpresteren en overtime.

Stress en overuren zijn nochtans overduidelijk gelinkt: wie regelmatig overwerkt, kampt in hoge mate met stress. Het stressniveau onder creatives is vier maal hoger dan bij de gemiddelde Belg. En remember: stress kills creativity.

Enkel een pool- of ping-pongtafel plaatsen, zal het probleem niet oplossen.

De oplossing lijkt voor de hand liggend: herstel work-lifebalans, stop de cultuur van overtime en inspireer top-down nieuwe attitudes. Ook retentie van talent bereik je per uitstek door een gezonde bedrijfscultuur te installeren.

Enkele mogelijke maatregelen: 

 • Flexibele werkuren 
 • Thuiswerken
 • Stille(re) ruimtes voor concentratie
 • Minder en kortere meetings
 • Meetings enkel binnen kantooruren
 • Meetingvrije dagen 
 • Video calling en conference calls
 • Realistische verwachtingen en planningen
 • Vertrouwenspersonen
 • Online hulpbronnen
 • Contacteer geen collega’s buiten de kantooruren, tenzij in noodgeval

Werkpunt 2: mental health

Binnen de sector ervaart bijna een op vier ooit wel ‘s mental health issues. Niet verwonderlijk aangezien aanhoudende stress gerelateerd wordt aan mental health issues. Een minderheid vindt hierbij steun bij hun directe manager, wat erop wijst dat agencies nog veel werk voor de boeg hebben. 

Een burn-out onder het personeel moet een signaal zijn om nieuwe policies in gang te zetten.

Creative Belgium wil allereerst awareness en attentiveness stimuleren. En verder inspireren tot het nemen van maatregelen.

Stressvolle werkomgevingen doen creativiteit en performantie afnemen én het personeelsverloop toenemen. Bovendien zijn problemen met mentale gezondheid de aanleiding voor meer dan een op vier langdurige absenteïsmen. 

Enkele mogelijke maatregelen:

 • Training om signalen te herkennen en ermee om te gaan 
 • Medische expertise
 • Vertrouwenspersonen
 • Online info
 • Yoga en physical exercise programma’s 

Werkpunt 3: diversiteit en female leadership

Dat weinigen binnen de sector inclusie een issue vinden, ligt vooral aan het feit dat onze agencies quasi volledig homogeen zijn. Minderheden komen weinig voor, zijn te weinig zichtbaar én ervaren discriminatie of ongepast gedrag. 

Zonder de (al dan niet onbewust) bias bedrijfscultuur aan te pakken, zullen vrouwen niet doorstromen naar leadership rollen.  

9,5% van de creative directors is vrouw, een onveranderd cijfer sinds 2006, wat erop wijst dat er geen evolutie is. Mannen komen twee maal meer voor op seniorniveau. Zeven op tien werknemers heeft een man als line manager.  

Enkele mogelijke maatregelen (voor werkgevers):

 • Volg training rond bias recruitment
 • Herbekijk criteria voor aanwerving en promotie
 • Herbekijk hoe je pitch teams of jury’s samenstelt
 • Stimuleer en voorzie opleiding aan divers en vrouwelijk talent 
 • Geef potentiële rolmodellen een stem
 • Installeer netwerken en mentorships

Er is ook goed nieuws

68% van de mensen in de communicatiesector voelt zich gelukkig op de werkvloer. En uit de studie blijkt ook dat agencies best willen investeren in hun human capital, want ze willen hun personeel behouden. 

Het volledige onderzoek met alle resultaten en aanbevelingen vind je op deze website.

Creative Voice conference

Creative Voice conference

Creative Voices conference

Voor alle C-level managers, leidinggevenden, decision makers, team leaders, HR managers en andere geïnteresseerden organiseert Creative Belgium op 5 maart Creative Voices, de ‘first leadership conference to inspire change’. Tickets en info vind je op deze websiteGebruik de code FLANDERSDC123 voor een korting van 80 euro.