Unfold is het ontwerpbureau van Claire Warnier en Dries Verbruggen. Ze werken zowel commerciële projecten voor bedrijven uit als autonome projecten in opdracht van internationale kunstencentra. Hoe pakken zij de financiering van hun bureau en opdrachten aan?

“In het verleden vroegen we voor Unfold telkens aparte subsidies aan om onze projecten te kunnen realiseren. Nu beschikken we over een driejarige structurele financiering van het departement Cultuur van de Vlaamse overheid. Je maakt dan online een dossier aan en legt uit waarvoor je het geld nodig hebt. De huidige minister van Cultuur is van mening dat het beschikbare budget beter verdeeld wordt over minder projecten, maar subsidieert wel het volledige gevraagde bedrag.“

“Het is essentieel een onderscheidend en goed onderbouwd dossier in te dienen bij een subsidieaanvraag.”

“Veel van ons werk draagt bij aan het behouden van ambachten zoals glasblazen of keramiek en is niet terug te vinden in commerciële verkooppunten. Daarom is het voor onze overheid heel waardevol om te subsidiëren. Maar ook van andere lokale overheden kan je subsidies krijgen voor projecten die voor hen relevant zijn. Toen wij bezig waren met glasblazen kregen we van de Zweedse overheid ook subsidies omdat we hen hielpen bij de heropwaardering van de glasindustrie binnen onze Westerse cultuur.”

Dries Verbruggen en Claire Warnier van Unfold © Bart Kiggen

“Er is een wisselwerking tussen ons autonoom werk en ons commercieel werk voor bedrijven. Het autonome werk is wat we het liefst doen. Het bouwt onze naam uit en toont wie we zijn en wat we kunnen. Maar met enkel autonoom werk komen we niet rond. De commerciële projecten voor bedrijven vinden we soms wat lastiger omdat het proces trager verloopt en je minder in de hand hebt. Maar het positieve is dat je via deze opdrachten weer tot nieuwe technieken komt, en heb je een klant waarmee het fantastisch samenwerken is, dan voedt dat op zijn beurt ons autonoom werk. Heel wat werk voor onze klanten komt niet op onze website omdat het werk waarvoor ze bij ons aankloppen zo extreem divers is: van technische productie-assistentie tot scenografie en werk voor de reclamewereld. Het zou de rode draad in het autonome discours van Unfold vertroebelen. We hebben al vaak gedacht om een zusterbedrijf te beginnen waarin dit werk beter tot zijn recht komt. Misschien komt het er ooit nog van…”

Mocht het voor ons financieel niet noodzakelijk zijn, dan zouden we toch wel selectiever zijn in de keuze van onze commerciële projecten.”

“Mochten we enkel commerciële projecten doen of bijvoorbeeld 3D-keramiekprinters verkopen, zou ons dat veel geld kunnen opbrengen, maar we worden er niet gelukkig van. Je hoeft niet altijd voor het grote geld te gaan en kunt gewoon doen wat je leuk vindt. Jammer genoeg is dat niet altijd economisch mogelijk, dus helpen commerciële projecten je daarna weer vrijheid te geven. Het brengt meer stress met zich mee, maar op twee maanden tijd kan je er wel zes maanden autonoom werk mee financieren. Het blijft dus altijd afwegen.”