Eind 2022 kondigden we aan dat Flanders DC vanaf 2023 verder zou gaan als het nieuwe design- en modecentrum voor Vlaanderen. Aan die nieuwe missie hadden we hard gewerkt. Sinds 2023 konden we echt aan de slag om ontwerpers en bedrijven uit design en mode bij te staan. Dat doen we op drie manieren:

  • We ondersteunen bij het starten en groeien van hun ondernemerschap en stimuleren innovatie in de sector.
  • We zorgen voor promotie en helpen bij het internationaliseren.
  • We tonen hoe design een motor voor maatschappelijke en economische verandering is.

1. Ondersteunen van starten, groeien en innoveren

1.1. Via adviesgesprekken

De adviseurs van Flanders DC stonden 499, zowel startende als meer mature, ondernemers bij met individueel advies. 227 waren actief in mode en 215 in design. Volgende thema’s kwamen daarbij vaak aan bod: intellectuele eigendom, starten, financiering/subsidies, financieel beheer, prijsbepaling, communicatie en overeenkomsten. De resterende adviesvragen kwamen uit andere creatieve sectoren die we verder geholpen hebben naar het juiste aanspreekpunt. 

We doen dit via ons eigen adviesprogramma maar ook via adviesacties van anderen. Er vonden zo 10 (zowel online als fysiek) zitdagen auteursrecht, merken, modellen en octrooien plaats, die georganiseerd werden door VLAIO, BOIP, Dienst Intellectuele Eigendom en Flanders DC. Daarnaast werkten we mee aan 9 contactdagen rond financiering en subsidies, georganiseerd door VLAIO. Jaarlijks organiseert VAKlab een Campus Kick-off voor vakmensen die willen starten of groeien in hun ondernemerschap, waarop Flanders DC op 4 oktober ook aanwezig was.

Met de portfoliodag koppelden we 27 deelnemers uit design en mode aan 12 experten uit de sectoren die elk feedback gaven op de portfolio van de designers en modeontwerpers.

1.2. Via begeleidingstrajecten

Met het Close The Loop-programma helpen we al enkele jaren modeondernemers richting een duurzame en circulaire manier van werken via een uitgebreide website en individuele begeleiding of groepstrajecten. Afgelopen voorjaar stapte een nieuwe groep modebedrijven in zo’n groepstraject, waarbij we hen over 5 sessies kennis, cases en een proces aanreikten om werk te maken van een duurzaamheidsstrategie. In dit artikel getuigen de zaakvoerders achter Pluto en Rue Blanche hoe de sessies hun aanpak beïnvloedden.    

3 ambitieuze en veelbelovende ondernemers kregen een Helikoptersessies-adviestraject dat ze in groep opstartten. Gedurende een aantal maanden werkten we aan hun strategie en positionering. Zo hielpen we ze met het aanscherpen van hun langetermijndoelen, de concrete acties die daaruit voortvloeiden en meer proactief ondernemerschap. 8 alumni uit vorige Helikoptersessies namen deel aan een traject waarbij ze hun strategische plannen toetsten aan de financiële mogelijkheden of beperkingen die ze in groep onderzochten. 

Voor bedrijven die op zoek zijn naar financiering was er opnieuw FINMIX Design en Mode: een panel van financieringsexperten waar ondernemers hun plan aan kunnen voorstellen. Zij beoordelen het business- en financieel plan en adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. We organiseerden in 2023 1 panel op 9 juni waaraan 4 ondernemingen deelnamen. 

Het Mentorship Network is een programma in partnerschap met de Stad Antwerpen dat mentors (ervaren modeondernemers) koppelt aan mentees (jonge modeondernemers). Het programma is er in de eerste plaats voor alumni van de Antwerpse Modeacademie maar ook voor ondernemers wier business draait rond een sterke creatieve visie en met een Antwerpse connectie. In 2023 hebben we een 8-tal matches gemaakt waarbij mentor en mentee minstens 6 keer van gedachten wisselden. Daarnaast hadden we ook 4 groepssessies waarbij internationale experten werden uitgenodigd om kennis te delen en uit te wisselen rond thema's zoals sales en communicatie. In 2024 zetten we dit programma verder.

1.3. Via tools

Onze online ondernemersgids kreeg 49 updates. 

6 templates en checklists kregen updates zodat ze helemaal voldoen aan de nieuwe regelgeving: arbeidsovereenkomst creatief profiel, freelance overeenkomst, algemene aankoopvoorwaarden, algemene verkoopsvoorwaarden, checklist overeenkomsten (algemeen, distributie, agentuur, licentie).

Binnen het VLAIO-project ‘Kwaliteitskader voor de mode-industrie’ ontwikkelden we samen met het modemerk Xandres en onderzoeksorganisatie VITO een kader om de kwaliteit van modeproducten te objectiveren. Modebedrijven krijgen dankzij de nieuw ontwikkelde leidraad 'Kledingontwerp voor lange levensduur' voortaan heldere criteria om betere ontwerp- en aankoopkeuzes te maken en hoge(re) kwaliteit na te streven. In de leidraad vind je per kledingtype zowel minimumwaarden, streefwaarden als technische richtlijnen om veel voorkomende defecten of slijtage te vermijden. 

Leidraad 'Kledingontwerp voor lange levensduur'

Leidraad 'Kledingontwerp voor lange levensduur'

De Facebook-groep FashionTech Works, waarin het laatste nieuws rond mode en technologie wordt gedeeld, groeide verder uit tot meer dan 945 leden.

We zorgden voor een verbinding tussen creatieve bedrijven en jobzoekers via onze vacaturepagina’s. Tot vorig jaar was die enkel op mode gericht. In 2023 werd design daaraan toegevoegd.

1.4. Via info-en inspiratie-events

We organiseerden gedurende het jaar 12 webinars, rond uiteenlopende thema’s zoals verkopen op market places, auteursrechten, ethisch produceren als modemerk, upcycling en intellectuele eigendom en het belang van een portfolio. We telden in totaal 992 deelnemers en er waren 5.243 mensen die de webinars achteraf bekeken. En hier vind je het volledige overzicht van webinars

We zetten daarnaast opnieuw in op Expertendagen. We duiken daarbij telkens in een onderwerp en nodigen meer mature ondernemers uit om in kleine groepen gesprekken aan te gaan met experten. We organiseerden 5 edities en telden in totaal 199 deelnemers. 

Expertendag Grafisch en digital design

Expertendag Grafisch en digital design

Daarnaast organiseerden we 3 Labs, waarop 145 mensen aanwezig waren.

We organiseerden bij en in samenwerking met ANTWERP.POWERED BY CREATIVES. de sessie ‘Starten in design’ en ‘Starten in de mode’. In totaal bereikten we hiermee 51 starters. Bij VAKLab in Bokrijk gaven we een workshop over prijsbepaling.  

Met de stad Antwerpen hebben we ook gepartnerd voor een aanbod naar de juwelensector. Naast een Expertendag (die deel uitmaakt van de 5 edities hierboven vernoemd) werd een matchmakingevent opgezet waarbij 75 aanwezigen uit de juwelen- en modesector contacten hebben gelegd voor mogelijke partnerships en samenwerkingen.. 

Op 30 mei brachten we op een CEO Meeting de CEO’s van 16 grotere modebedrijven samen met enkele Vlaamse experts en EU-parlementslid Sara Matthieu (Groen) aangaande het Digital Product Passport (DPP) voor kleding. Zo kregen de bedrijfsleiders uit eerste hand informatie over de plannen met dit toekomstige instrument, maar konden zij ook hun concrete bezorgdheden over het DPP uiten. 

Op 30 november vond voor de zesde keer Fashion Talks plaats. Het tweejaarlijkse event voor de modesector bracht 31 sprekers rond nieuwe business modellen en duurzaamheid samen in de Handelsbeurs in Antwerpen.  

Aftermovie Fashion Talks

De Flanders DC-collega’s werden voor 33 presentaties en workshops op aanvraag uitgenodigd om het over ondernemerschap in design en mode te hebben, zowel ter plaatse als digitaal, tijdens events voor scholen, bedrijven en organisaties.

1.5. Via innovatieonderzoek en Living Labs

In 2021 startte het SCIRT-project (System Circularity & Innovative Recycling of Textiles). Met EU-financiering zoekt het over een periode van 3 jaar wegen om de grootste uitdagingen van de mode-industrie van vandaag aan te pakken: kledingverspilling en recycleerbaarheid. Met dit project bundelen internationale modebedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en vzw’s zoals Flanders DC de krachten met de industrie om de grootste technologische, (socio-)economische en wetgevende barrières voor een circulaire mode-industrie aan te pakken. In 2023 werkte Flanders DC verder aan de conceptuele ontwikkeling van een True Cost Model, ter voorbereiding van de lancering in 2024 van een True Cost Calculator voor modebedrijven. We presenteerden de tussentijdse resultaten tijdens een workshop op Fashion Talks. Wie op de hoogte wil blijven over de nieuwe tool kan zich hier aanmelden voor updates. Meer informatie is te vinden op scirt.eu of op onze site.

We startten in 2023 ons driejarig partnership met 2 Living Labs rond circulaire economie in mode en textiel. Deze Labs doen onderzoek en experimenten rond het opbouwen van strategieën rond onderhoud, herstel, hergebruik, remanufacturing, delen en herbestemmen van kleding. Daarnaast kijken ze ook naar aanpassingen van het ontwerpproces, materiaalkenmerken en logistieke ketens. De Labs bestaan telkens uit een consortium van kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en de sociale economie. 

  • ReUse in Style (Universiteit Antwerpen) ondersteunt bedrijven bij de implementatie en ontwikkeling van herbruikbare alternatieven voor eenmalig gebruik of producten voor korte levensduur door samen te werken met bedrijven om de hindernissen weg te nemen naar een circulaire economische transitie. Specifiek gaat dit Lab over de kwaliteit van producten, het gebruik van producten en het ontwerp van product-servicesystemen. 
  • INFINITEX (Thomas More) focust zich op het testen en verbeteren van nieuwe businessmodellen rond de terugname en herverkoop, verhuur-, leen-en deelmodellen of diensten zoals sorting-as-a-service, washing-as-a-service en repair-as-a-service. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met de consument als cruciale schakel om deze businessmodellen te doen slagen. 

Flanders DC neemt in beide Labs de rol als communicatie- en disseminatiepartner. Hierbij zorgen we ervoor dat alle geleerde lessen gecapteerd en verspreid zullen worden naar de bredere sector door middel van interviews, artikels, beurzen, online publicaties, events en workshops. Alle tools en toegepaste informatie die in de Labs ontwikkeld worden zullen worden geïntegreerd in de ‘Close The Loop’-website zodat deze na het project kunnen blijven leven om de bredere sector te ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie.

2. Promoten en faciliteren van internationalisering

2.1. Via awards

Op 7 februari werden voor de 29ste keer de Henry van de Velde Awards uitgereikt. Een overzicht van alle winnaars van de Henry van de Velde Awards 23 vind je op de website. We gaven ook een rijk geïllustreerde publicatie uit waarin de winnaars verder uitgelicht worden. We organiseerden 5 rondleidingen in de expo die liep van 8 februari tot 2 april in Bozar. Op 14 november werden de awards van editie 2024 binnen de 9 categorieën bekendgemaakt. 

Aftermovie Henry van de Velde Awards

Op de avond van Fashion Talks reikten we in samenwerking met MAD Brussels en Wallonie-Bruxelles Design Mode (WBDM) en de magazines Knack Weekend en Le Vif Weekend, voor de zesde keer de Belgian Fashion Awards uit. Een internationale jury van 11 professionals koos de winnaars; de prijs ‘Fashion Brand of the Year’ werd door het publiek verkozen. Bekijk het overzicht van alle Belgian Fashion Awards.

En we zetten de beste afstudeerdcollecties en -werken in design en mode in het spotlicht. In juni selecteerden we opnieuw de beste masterstudenten mode aan de Academie van Antwerpen, KASK Gent en SASK Sint-Niklaas. De drie winnaars ontvingen een gratis deelname aan de Summerschool Fashion Management aan de Universiteit Antwerpen. We publiceerden naar jaarlijkse gewoonte een artikel met de 25 beste afstudeerprojecten in design, dat 4.016 keer werd bekeken.

2.2. Via toonmomenten, pers- & buyersevents en beurzen

Op 23 en 24 september organiseerden we in het kader van Design September en in samenwerking met Brussels Design September de vijfde editie van FOR THE NOW (die voorheen door het leven ging onder de naam Contemporary Design Market) in Tour & Taxis in Brussel. Het concept binôme, waarbij twee creatieven uit verschillende culturen werden samengebracht om elkaar te inspireren en samen een nieuwe vormentaal te creëren, werd in 2023 verdergezet met 2 duo’s. Het toon- en verkoopevent bracht werk van een vijftigtal Belgische designers en trok 6.000 bezoekers. Er was ook een succesvol mediapartnership in samenwerking met Knack Weekend / Le Vif Weekend waarbij we de ceremonie en presentatie van de Designer of the Year 2023 organiseerden en een presentatie brachten op Wonder in Kortrijk van 19 oktober tot 5 november. 

Flanders DC is partner in het D2B-matchmakingevent van MAD Brussels en WBDM. 22 designers kregen op 23 november de gelegenheid hun portfolio te presenteren aan 7 internationale designbedrijven. We hebben daarnaast in 2023 2 internationale perstrips georganiseerd, begin juni en eind november, waarbij we telkens ca. 10 buitenlandse modejournalisten uitnodigden in Antwerpen. We hebben de groep rondgeleid en in contact gebracht met Vlaamse modeontwerpers, -ondernemers en -bedrijven, met ondersteuning van de Stad Antwerpen. Achteraf publiceerden de journalisten artikels in print, online, social media en verschillende podcasts.

Onder de noemer ‘Belgium is Design’ namen we, zoals elk jaar, samen met WBDM, deel aan de beurs Maison&Objet, van 19 tot 23 januari. We presenteerden 10 ontwerpers en designbedrijven. Langs Vlaamse kant waren dat Casimir by Indera, Mublo, Stan Editions, Stolp en The Alfred Collection. Naar de Milan Design Week, die doorging van 18 tot 23 april, nam Belgium is Design 13 jonge ontwerpers mee naar de Salone Satellite. En alle Belgische aanwezigen werden samengebracht op een online Belgian Design Map. 

Met het nieuwe project Belgians in Paris brachten we meer dan 350 personen samen voor een netwerkevent tijdens Paris Fashion Week, in samenwerking met opkomend talent Florentina Leitner.

2.3. Via onze media en de pers

In ons online magazine lieten we opnieuw heel wat creatieven en experts aan het woord, deelden we tips & tricks en zetten we onze eigen projecten in de kijker. Er verschenen het afgelopen jaar 98 artikels, interviews, podcasts, comics, beeldreeksen en video’s. 

Op onze website telden we 194.846 unieke bezoekers. In 2023 werden onze podcasts in totaal 8.385 keer beluisterd. Ons Youtube-kanaal leverde 38.058 views op.

Op vlak van social media hadden we ook een goed jaar. In 2023 bereikten we via onze verschillende accounts op Facebook 693.700 personen, hadden we 15.967 bezoekers en 27.266 volgers in totaal. Op X waren er 14.059 impressions en 15.668 volgers. Op LinkedIn waren er 175.608 spontane weergaven en haalden we 8.417 volgers. Op Instagram bereikten we via onze verschillende accounts 1.216.242 accounts, hadden we 36.195 bezoekers en 20.515 volgers in totaal. 

Onze nieuwsbrieven tellen in totaal 31.100 abonnees, die het afgelopen jaar 47 nieuwsbrieven in hun mailbox ontvingen. 

Begin december verscheen de zesde editie van Between the lines, het gedrukte jaarmagazine dat het beste van het afgelopen jaar uit ons online magazine bundelt. In de reeks ‘20 to watch’ presenteerden we 20 opkomende talenten in design en mode.

Between the lines, jaarmagazine #6

Between the lines, jaarmagazine #6

Flanders DC (of acties van Flanders DC) is in totaal 151 keer vermeld geweest in de pers.

2.4. Via campagnes

Onze Ik Koop Belgisch-campagne klopte af op 2.606 merken en trok het afgelopen jaar 91.639 websitebezoekers. Op Facebook werden we gevolgd door 8.821 mensen en bereikten we 3.659 accounts. Op Instagram werden we gevolgd door 8.219 mensen en bereikten we 5.161 accounts. 

Daarnaast blijven we onze campagne ‘Creative Fair Play’, een manifest met zeven regels voor succesvolle samenwerkingen met creatieve ondernemers, onder de aandacht brengen via onze site en social media.

2.5. Via internationale netwerken

Flanders DC is coördinator van het Districts of Creativity-netwerk dat 12 creatieve regio’s van over heel de wereld bundelt om programma’s en instrumenten met elkaar te delen. Als lid van het netwerk was Flanders DC betrokken bij de voorbereidingen van het Creativity World Forum 2024 dat in het Baskenland zal plaatsvinden. Daarnaast nam Flanders DC ook deel aan de Reverse Mission naar Tampere (Finland) waarbij we kennis opdeden en ervaringen deelden over de aanpak in andere regio’s bij het ondersteunen en promoten van de creatieve industrie. Het DC meetup webinar focuste dit jaar op het gebruik van Artificial Intelligence in creatieve industrieën. Flanders DC organiseerde ook twee International Council-meetings met alle leden. 

Via BEDA (The Bureau of European Design Associations) houden we vinger aan de pols van wat er op internationaal vlak evolueert in het designlandschap.

Flanders DC is één van de founding fathers van de nieuwe European Fashion Alliance die 29 mode-organisaties en 11 modeweken uit Europa verenigt. De doelstelling van de EFA is de transformatie naar een meer duurzame, innovatieve, inclusieve en creatieve Europese mode-industrie te bewerkstelligen. EFA is hiermee de stem van de creatieve mode-industrie, die meer dan 10.000 kmo’s en een kleiner aantal grote bedrijven vertegenwoordigt. Als overlegorgaan met de Europese instellingen en relevante internationale stakeholders zal EFA vooral haar rol op Europees beleid opnemen, en daarnaast kennis-uitwisseling, tools, programma’s en netwerkmomenten voor haar stakeholders opzetten. Flanders DC heeft een zetel in de Raad van Bestuur. In 2023 lanceerde EFA haar eerste industry enquête die polst naar de noden van modebedrijven op vlak van duurzaamheid, technologie & innovatie en onderwijs. De resultaten van de survey zullen worden voorgesteld tijdens de EFA conferentie in maart 2024.

3. Design als motor voor verandering tonen

In 2023 startten we met het Designing for Change-programma: design als een katalysator voor baanbrekende innovatie en groei zichtbaar en beschikbaar maken voor bedrijven, organisaties en overheden. Die kunnen als motor achter economie en maatschappij voor de nodige verandering zorgen. Ons doel is om designprofessionals en organisaties te verenigen, waarbij we design als instrument aanwenden om co-creatief nieuwe oplossingen te creëren voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Wij werken zo als het centrale aanspreekpunt en matchmakingsplatform voor kennis en ervaring op het gebied van design en co-innovatie, en hoe deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zo waren we in mei aanwezig op de Advanced Engineering beurs in Antwerp Expo met onze Design-as-a-tool stand. We lieten op die manier zien hoe de maakindustrie succesvol en innovatief kan samenwerken met vooraanstaande designers en designbureaus die strategisch te werk gaan en zo de drijvende kracht achter innovatie in hun bedrijf kunnen zijn. We organiseerden ook infosessies voor zo’n 100 bedrijven met 3 boeiende en gepassioneerde sprekers, samen met de Antwerp Design Factory en APBC, als onderdeel van het inhoudelijke programma van deze beurs. 

Waar 2023 nog vooral een jaar van kennisopbouw en programmaontwikkeling was, zullen we Designing for change in 2024 volledig uitrollen.